EMRI I tatimpaguesi Numri fiskal Regjioni Komuna Lloji i kompanise Tatimi Gjoba Ndëshkimi Interesi Pensioni-Baza Pensioni-Ndëshkimi Pensioni-Interesi Totali
Shkolla e Gjuhëve të Huaja "W.B.YEATS " 600044937 MITROVICË MITROVICË Individual 531.55 0.00 71.25 49.81 255.00 45.84 33.41 986.86
Autoshkolla " Albani " 600567723 PRIZREN 2 MALISHEVË Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 2,352.11 0.00 0.00 2,352.11
D.P.Z."ZHUR PLAST&GLASS" 600786349 PRIZREN 1 PRIZREN Individual 352.85 125.00 170.54 79.34 1,190.00 144.67 274.85 2,212.25
P.P. PEKARA " GRACANICA " 601048235 PRISHTINË 3 GRAÇANICË Individual 1,250.98 545.00 1,319.43 473.62 816.00 505.92 312.48 4,678.43
N.T. " BRUNGA " 600801725 FERIZAJ FERIZAJ Individual 542.69 0.00 111.36 371.35 318.00 64.56 222.27 1,630.23
N.T.P. " Agoni " 600070817 PRISHTINË 1 PODUJEVË Individual 30,690.51 0.00 10,469.72 20,563.73 7,323.63 1,864.13 4,564.79 75,476.51
N.SH. "ELITA" 600498530 PEJË PEJË Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 17.00 0.00 0.00 17.00
Radio Taxi " Kosova " 600538401 FERIZAJ HANI I ELEZIT Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 2,747.04 0.06 83.35 2,830.45
D.P.T. "Xeni" 600249694 MITROVICË MITROVICË Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 67.20 0.00 0.00 67.20
N.T.SH. " RENTA - CAR - ENESI " 600756623 PRISHTINË 1 PRISHTINË Individual 0.00 0.00 0.00 3.24 0.00 0.00 0.00 3.24
Halit Kalleci B.I. 810614356 MITROVICË SKENDERAJ Individual 297.77 0.00 47.06 54.36 475.80 58.00 110.28 1,043.27
D.P.H. "BUKI-2" 600799962 PRISHTINË 3 PRISHTINË Individual 2,647.72 1,247.10 1,565.76 440.11 1,992.04 236.86 340.54 7,223.03
N.T.P. " KEEP OUT " 600114186 PRISHTINË 1 PRISHTINË Individual 169.50 0.00 17.06 27.24 639.00 76.68 119.17 1,048.65
N.T.P." Nita " 600553756 PRISHTINË 3 LIPJAN Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 375.00 3.72 10.07 388.79
D.P.H. Kafiteria " Titanik -N " 600269824 FERIZAJ KAÇANIK Individual 417.26 125.00 362.23 383.39 236.70 159.35 241.65 1,800.58

Totali: 28782