EMRI I tatimpaguesi Numri fiskal Regjioni Komuna Lloji i kompanise Tatimi Gjoba Ndëshkimi Interesi Pensioni-Baza Pensioni-Ndëshkimi Pensioni-Interesi Totali
N.T.P. "Ardi" 600250253 PRISHTINË 2 GLLOGOC Individual 1,306.28 0.00 217.73 304.58 1,598.52 223.42 441.97 4,092.50
Shkolla e Gjuhëve të Huaja "W.B.YEATS " 600044937 MITROVICË MITROVICË Individual 425.62 0.00 61.38 41.51 204.00 41.25 29.45 803.21
Autoshkolla " Albani " 600567723 PRIZREN 2 MALISHEVË Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 2,352.11 0.00 0.00 2,352.11
D.P.Z."ZHUR PLAST&GLASS" 600786349 PRIZREN 1 PRIZREN Individual 352.85 125.00 170.40 74.90 1,190.00 143.99 259.45 2,191.59
P.P. PEKARA " GRACANICA " 601048235 PRISHTINË 3 GRAÇANICË Individual 1,250.98 545.00 1,319.43 457.34 816.00 505.92 301.92 4,651.59
N.T. " BRUNGA " 600801725 FERIZAJ FERIZAJ Individual 542.69 0.00 111.36 364.33 318.00 64.56 218.13 1,619.07
N.T.P. " Agoni " 600070817 PRISHTINË 1 PODUJEVË Individual 30,690.51 0.00 10,469.72 20,563.73 7,323.63 1,864.13 4,564.79 75,476.51
N.SH. "ELITA" 600498530 PEJË PEJË Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 17.00 0.00 0.00 17.00
Radio Taxi " Kosova " 600538401 FERIZAJ HANI I ELEZIT Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 2,747.04 0.06 81.17 2,828.27
D.P.T. "Xeni" 600249694 MITROVICË MITROVICË Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 67.20 0.00 0.00 67.20
N.T.SH. " RENTA - CAR - ENESI " 600756623 PRISHTINË 1 PRISHTINË Individual 0.00 0.00 0.00 3.24 0.00 0.00 0.00 3.24
Halit Kalleci B.I. 810614356 MITROVICË SKENDERAJ Individual 297.77 0.00 47.06 49.15 475.80 58.00 102.72 1,030.50
D.P.H. "BUKI-2" 600799962 PRISHTINË 3 PRISHTINË Individual 2,647.72 1,247.10 1,558.55 405.49 1,992.04 232.40 314.82 7,151.02
N.T.P. " KEEP OUT " 600114186 PRISHTINË 1 PRISHTINË Individual 169.50 0.00 16.30 25.62 639.00 76.68 113.73 1,040.83
N.T.P." Nita " 600553756 PRISHTINË 3 LIPJAN Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 375.00 3.72 10.01 388.73

Totali: 28541