EMRI I tatimpaguesi Numri fiskal Regjioni Komuna Lloji i kompanise Tatimi Gjoba Ndëshkimi Interesi Pensioni-Baza Pensioni-Ndëshkimi Pensioni-Interesi Totali
Metal Ing SH.P.K. 810962789 PEJË DEÇAN SH.P.K. 0.00 0.00 65.34 0.00 0.00 0.00 0.00 65.34
Niki - SHN SH.P.K. 810963050 PEJË DEÇAN SH.P.K. 0.00 0.00 5.20 0.00 0.00 0.00 0.00 5.20
Miftar Kabashi B.I. 810966088 PEJË DEÇAN Individual 9.78 0.00 1.10 0.66 51.00 5.61 3.63 71.78
N.SH."CODEXI" 600510227 PEJË DEÇAN Individual 136.92 0.00 46.66 26.67 714.00 253.13 148.06 1,325.44
KUJTIMI BUS SH.P.K. 810963000 PEJË DEÇAN SH.P.K. 1,739.60 0.00 243.24 128.72 0.00 0.00 0.00 2,111.56
" INFO-PIKA" SH.P.K. 810167389 PEJË DEÇAN SH.P.K. 0.00 0.00 7.20 0.94 0.00 0.00 0.00 8.14
LIRIDONA MURIQI B.I. 810050188 PEJË DEÇAN Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.60 0.47 4.07
Zenel Ukaj B.I. 810216095 PEJË DEÇAN Individual 1,259.19 375.00 1,017.18 81.80 102.00 35.19 15.51 2,510.87
N.T.SH. "Horizonti" 600249032 PEJË DEÇAN Individual 0.00 125.00 125.00 0.00 0.00 7.00 0.91 132.91
N.SH. '' HAIR STUDIO ILIRJANA '' 601162275 PEJË DEÇAN Individual 0.00 125.00 125.00 0.00 0.00 0.00 0.00 125.00
Arbër S. Berisha 810212837 PEJË DEÇAN Individual 37.52 250.00 281.84 5.44 39.00 30.03 5.25 399.08
Isa Ahmataj 811326603 PEJË DEÇAN Individual 100.01 0.00 12.00 14.30 0.00 0.00 0.00 126.31
N.T.P. " Blendi " 600209929 PEJË DEÇAN Individual 139.62 125.00 429.02 388.80 2,831.31 2,565.12 3,956.63 10,310.50
"Metaliku-A" SH.P.K 600166062 PEJË DEÇAN SH.P.K. 25,950.66 0.00 6,560.67 11,754.13 0.00 0.00 0.00 44,265.46
Shkelzen Çeka B.I. 810963802 PEJË DEÇAN Individual 10.00 0.00 1.20 2.59 0.00 0.00 0.00 13.79

Totali: 29050