EMRI I tatimpaguesi Numri fiskal Regjioni Komuna Lloji i kompanise Tatimi Gjoba Ndëshkimi Interesi Pensioni-Baza Pensioni-Ndëshkimi Pensioni-Interesi Totali
Arbër S. Berisha 810212837 PEJË DEÇAN Individual 37.52 250.00 281.08 4.96 39.00 29.25 4.75 396.56
Isa Ahmataj 811326603 PEJË DEÇAN Individual 100.01 0.00 12.00 13.00 0.00 0.00 0.00 125.01
N.T.P. " Blendi " 600209929 PEJË DEÇAN Individual 139.62 125.00 429.02 386.98 2,831.31 2,565.12 3,919.99 10,272.04
"Metaliku-A" SH.P.K 600166062 PEJË DEÇAN SH.P.K. 25,950.66 0.00 6,560.67 11,603.95 0.00 0.00 0.00 44,115.28
Shkelzen Çeka B.I. 810963802 PEJË DEÇAN Individual 10.00 0.00 1.20 2.45 0.00 0.00 0.00 13.65
N.P.T. '' ZEB '' 601001233 PEJË DEÇAN Individual 0.00 0.00 13.92 3.45 39.00 20.67 17.73 94.77
N.T.P.SH.P. " Pobergja " 601041726 PEJË DEÇAN Individual 7,301.64 0.00 2,270.00 1,626.80 17.00 2.04 3.65 11,221.13
ZENUN DAUTAJ B.I. 601582522 PEJË DEÇAN Individual 1,303.53 0.00 423.14 248.96 434.55 141.11 83.18 2,634.47
Ismail Avdimetaj B.I. 810964066 PEJË DEÇAN Individual 22.23 0.00 2.64 2.94 23.40 2.76 3.15 57.12
" BARDHOKE " SH.P.K. 810061862 PEJË DEÇAN SH.P.K. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.40 0.44 3.84
SANIJE DEMHASAJ B.I. 601626891 PEJË DEÇAN Individual 37.50 0.00 10.20 4.80 51.00 13.77 6.60 123.87
Shkendije Hadergjonaj B.I. 810964157 PEJË DEÇAN Individual 8,277.19 0.00 801.71 700.18 400.39 22.34 14.52 10,216.33
Egzonita Hasanaj 810965692 PEJË DEÇAN Individual 1,388.32 0.00 167.29 133.77 1,441.52 166.20 139.00 3,436.10
Arton Ramosaj B.I. 810967094 PEJË DEÇAN Individual 41.66 0.00 5.62 3.69 68.00 5.44 3.52 127.93
GENTIANA IDRIZAJ B.I. 810098063 PEJË DEÇAN Individual 0.00 0.00 7.52 0.96 0.00 7.80 1.00 17.28

Totali: 28794