EMRI I tatimpaguesi Numri fiskal Regjioni Komuna Lloji i kompanise Tatimi Gjoba Ndëshkimi Interesi Pensioni-Baza Pensioni-Ndëshkimi Pensioni-Interesi Totali
Inter Line SH.P.K. 810510207 PRISHTINË 2 FUSHË KOSOVË SH.P.K. 0.00 0.00 9.26 0.00 0.00 0.00 0.00 9.26
" SHAF - BERGA - CONSTRUCTION " SH.P.K. 601588281 PRISHTINË 2 GLLOGOC SH.P.K. 0.00 0.00 32.65 0.00 0.00 0.00 0.00 32.65
VELANIA SH.P.K. 810816522 PRISHTINË 1 PRISHTINË SH.P.K. 0.00 0.00 48.03 0.00 0.00 0.00 0.00 48.03
BETON GRUP SH.P.K. 811150870 PRISHTINË 3 PRISHTINË SH.P.K. 0.00 0.00 19.29 0.00 0.00 0.00 0.00 19.29
V.Z. Company SH.P.K. 810507410 PRISHTINË 1 PRISHTINË SH.P.K. 0.00 0.00 57.70 0.00 0.00 0.00 0.00 57.70
GLOBAL TRADE AF SH.P.K. 811252056 PRISHTINË 2 FUSHË KOSOVË SH.P.K. 0.00 0.00 66.66 0.00 0.00 0.00 0.00 66.66
" R D C & Co" SH.P.K. 601604920 PRIZREN 2 PRIZREN SH.P.K. 0.00 0.00 3.46 0.00 0.00 0.00 0.00 3.46
GRAVITAS SH.P.K. 810821901 PRISHTINË 2 PRISHTINË SH.P.K. 0.00 0.00 5.75 0.00 0.00 0.00 0.00 5.75
Ortu SH.P.K. 810808545 PRISHTINË 2 PRISHTINË SH.P.K. 0.00 0.00 155.42 0.00 0.00 0.00 0.00 155.42
"ANIROM " SH.P.K. 601005491 PRISHTINË 2 PRISHTINË SH.P.K. 0.00 0.00 3.83 0.00 0.00 0.00 0.00 3.83
N.SH.P."VLLESA-CO"SH.P.K 600714556 PRIZREN 1 SUHAREKË SH.P.K. 0.00 0.00 5.86 0.00 0.00 0.00 0.00 5.86
Iliri SH.P.K. 810495326 PRISHTINË 2 PRISHTINË SH.P.K. 0.00 0.00 68.84 0.00 0.00 0.00 0.00 68.84
" Decom Trade - DD " SH.P.K. 601587267 PEJË PEJË SH.P.K. 0.00 0.00 3.52 0.00 0.00 0.00 0.00 3.52
GES Plan 810814352 PRISHTINË 2 FUSHË KOSOVË SH.P.K. 0.00 0.00 137.72 0.00 0.00 0.00 0.00 137.72
Auto Kaçandolli SH.P.K. 810532376 DTM PRISHTINË SH.P.K. 0.00 0.00 88.81 0.00 0.00 0.00 0.00 88.81

Totali: 28794