EMRI I tatimpaguesi Numri fiskal Regjioni Komuna Lloji i kompanise Tatimi Gjoba Ndëshkimi Interesi Pensioni-Baza Pensioni-Ndëshkimi Pensioni-Interesi Totali
Bukurije Jashari B.I. 811043398 PRIZREN 1 SUHAREKË Individual 0.00 125.00 125.00 0.00 0.00 0.00 0.00 125.00
Besnik M. Imeri B.I. 811031351 FERIZAJ SHTËRPCË Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 18.00 3.90 121.90
G Mobile SH.P.K. 810836760 PRISHTINË 3 PRISHTINË SH.P.K. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 1.30 3.30
Kadri A. Bajrami 810938459 PRISHTINË 1 PRISHTINË Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.24 0.42 3.66
" EUROMODEL " SH.P.K. 601257498 PRISHTINË 2 GLLOGOC SH.P.K. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.55 1.66 4.21
Auto Taxi Sherif Shasivari 600452023 PRISHTINË 3 LIPJAN Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18.87 25.53 44.40
Amir Muji B.I. 811199795 GJILAN GJILAN Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26.82 3.60 30.42
Blerim Turkaj B.I. 810963430 PEJË DEÇAN Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 206.42 77.47 20.62 304.51
Safete Musa B.I. 601685970 MITROVICË MITROVICË Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 51.00 4.59 2.97 58.56
Remzije Shaiqi 811211523 GJILAN GJILAN Individual 0.00 625.00 625.00 0.00 0.00 0.00 0.00 625.00
Super - Ark SH.P.K. 810220591 GJAKOVË GJAKOVË SH.P.K. 0.00 0.00 0.00 0.00 35.00 3.15 2.07 40.22
" A & I GROUP " SH.P.K. 600624284 PRISHTINË 2 GLLOGOC SH.P.K. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.79 2.92 3.71
H.B. COMPANY SH.P.K. 811219303 PRIZREN 1 DRAGASH SH.P.K. 0.00 250.00 250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 250.00
" VVF " SH.P.K. 810016180 FERIZAJ KAÇANIK SH.P.K. 0.00 125.00 125.00 0.00 0.00 0.00 0.00 125.00
N.SH. "ASS " 601075163 PRISHTINË 3 GRAÇANICË Individual 0.00 0.00 19.61 0.00 0.00 3.25 0.42 23.28

Totali: 28586