EMRI I tatimpaguesi Numri fiskal Regjioni Komuna Lloji i kompanise Tatimi Gjoba Ndëshkimi Interesi Pensioni-Baza Pensioni-Ndëshkimi Pensioni-Interesi Totali
N.T.SH. " Albi " 600653580 PRISHTINË 1 PRISHTINË Individual 863.12 0.00 103.88 117.40 1,593.00 181.75 249.21 3,108.36
" BITFOX " SH.P.K. 600811568 PRISHTINË 3 PRISHTINË SH.P.K. 2,062.87 0.00 518.41 717.59 673.32 103.71 188.94 4,264.84
N.P.SH." HADI " 600729688 PEJË PEJË Individual 380.73 0.00 101.84 276.46 165.70 47.62 118.01 1,090.36
D.P.T." EDI MARKET 1 " 600785937 PRISHTINË 3 PRISHTINË Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 70.08 0.00 0.21 70.29
N.T.P. "Qendra" 600118360 PRISHTINË 3 PRISHTINË Individual 11,202.44 0.00 14,364.06 12,215.80 4,427.65 1,813.33 2,809.38 46,832.66
S.T.R. " Anastasija " 600569604 PRISHTINË 3 GRAÇANICË Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 410.40 0.00 0.00 410.40
" ELEKTROMEKANIKA KOSOVA " SH.P.K. 600637493 PRISHTINË 2 FUSHË KOSOVË SH.P.K. 11,358.45 0.00 5,008.92 9,547.89 0.00 0.00 0.00 25,915.26
D.P.H. "Diti" 600114938 PEJË PEJË Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 623.04 0.00 0.00 623.04
D.P.T.BARNATORE BUJQESORE"AGROGREEN" 600687026 MITROVICË MITROVICË Individual 360.00 0.00 399.92 656.37 102.00 37.74 89.25 1,645.28
N.N.T."PRO-ING" 600634978 MITROVICË MITROVICË Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 1,772.12 0.00 0.00 1,772.12
D.P.T. ,,Ekki Market" 600251938 MITROVICË MITROVICË Individual 145.10 0.00 30.46 49.18 340.00 56.61 108.20 729.55
N.T.H. " TARA - E " 600805785 GJAKOVË GJAKOVË Individual 482.37 0.00 57.84 250.59 418.81 50.28 231.62 1,491.51
Abdylbari Shalqini B.I. 810607187 PRIZREN 2 PRIZREN Individual 14.12 0.00 1.68 11.41 94.66 6.48 43.49 171.84
N.Sh. ,,Korabi" 600370580 PEJË KLINË Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 3,008.60 0.00 0.00 3,008.60
Gani Dibra B.I. 810614702 MITROVICË SKENDERAJ Individual 0.00 0.00 9.04 4.53 0.00 2.55 0.64 16.76

Totali: 28541