EMRI I tatimpaguesi Numri fiskal Regjioni Komuna Lloji i kompanise Tatimi Gjoba Ndëshkimi Interesi Pensioni-Baza Pensioni-Ndëshkimi Pensioni-Interesi Totali
''FARMALOGIST CONNECT'' D.O.O. 811332741 MITROVICË ZVEÇAN SH.P.K. 1,224.93 0.00 176.77 53.87 276.40 20.71 9.90 1,762.58
Hysen Hallaqi B.I. 811332717 FERIZAJ FERIZAJ Individual 9.01 125.00 129.41 2.52 12.00 1.44 6.27 160.65
Fisnik Belegu B.I. 811332684 PEJË PEJË Individual 2,805.80 3,500.00 5,240.41 1,047.18 675.26 83.18 70.62 9,922.45
N.P.T. " CGLASS " 811332569 PRISHTINË 2 PRISHTINË Individual 13,598.91 250.00 1,906.76 6,317.76 0.00 0.00 0.00 21,823.43
Sadat Prebreza B.I. 811332452 PRISHTINË 1 PRISHTINË Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 78.00 8.19 5.25 91.44
Gazmend Fazliju B.I. 811332379 GJILAN VITI Individual 0.00 0.00 2.52 0.54 2.00 0.24 1.64 6.94
Remzi Av. Haziri B.I. 811332139 GJILAN GJILAN Individual 48.63 0.00 4.06 2.75 71.00 2.84 1.84 131.12
D.P.T. " Jetmiri " 811331975 PRIZREN 2 PRIZREN Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 22.70 44.91 120.38 187.99
Erol N. Soytari B.I. 811331941 PRIZREN 1 PRIZREN Individual 37.50 250.00 254.56 7.20 0.00 0.00 0.00 299.26
Yonos Soytari B.I. 811331925 PRIZREN 2 PRIZREN Individual 0.00 0.00 6.00 7.52 0.00 2.00 2.48 18.00
Ali M. Morina B.I. 811331743 PEJË KLINË Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 1.00 5.00
Rahime Bunjaku B.I. 811331610 GJILAN GJILAN Individual 0.00 250.00 250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 250.00
Taip Bekteši B.I. 811331537 PRIZREN 1 DRAGASH Individual 0.10 0.00 152.81 40.34 162.00 112.60 40.80 508.65
Isuf Kukaj B.I. 811331123 PRIZREN 1 PRIZREN Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.05 25.18 27.23
N.T."Iliria" 811330977 PRISHTINË 1 PRISHTINË Individual 28.40 0.00 74.74 60.29 222.80 28.48 41.86 456.57

Totali: 28586