EMRI I tatimpaguesi Numri fiskal Regjioni Komuna Lloji i kompanise Tatimi Gjoba Ndëshkimi Interesi Pensioni-Baza Pensioni-Ndëshkimi Pensioni-Interesi Totali
N.Sh. Auto Shkolla " B M W" 600011035 PRISHTINË 2 GLLOGOC Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.76 4.90 7.66
D.P.H. " Kafiteria te Xhafa " 600011051 MITROVICË MITROVICË Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 33.27 0.00 0.00 33.27
N.T. " Mensur-B05 " 600011126 GJAKOVË GJAKOVË Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 23.95 0.00 0.00 23.95
D.P.T.,,Pantina Market 2" 600011150 MITROVICË MITROVICË Individual 0.00 125.00 128.90 0.51 0.00 0.00 0.00 129.41
N.N.T. " Tosi " 600011259 PEJË PEJË Individual 129,888.80 0.00 59,566.80 115,369.84 1,650.00 1,517.92 1,678.28 309,671.64
"Uka" Sh.p.k. 600011449 GJILAN GJILAN SH.P.K. 0.00 500.00 500.00 0.00 2,684.50 0.00 3.51 3,188.01
D.P.H. " VICTORY - M " 600011506 PEJË PEJË Individual 0.00 250.00 250.00 0.00 3,521.87 0.00 4.32 3,776.19
D.P.T. " Arti " 600011663 PRISHTINË 1 PRISHTINË Individual 0.00 125.00 125.00 0.00 20.00 2.40 5.16 152.56
D.Sh. " Magicland " 600011697 PEJË PEJË Individual 1,273.34 0.00 399.59 456.94 1,819.94 439.05 604.95 4,993.81
N.N.T. " Cufa - Prizren " 600011910 PRIZREN 1 PRIZREN Individual 3,137.40 0.00 586.75 1,431.32 0.00 0.00 0.00 5,155.47
Avokaturë - Bedri Miftari 600011936 MITROVICË MITROVICË Individual 0.24 0.00 18.72 4.69 0.00 3.65 0.91 28.21
D.P.Z. BAJRAMI 600012190 MITROVICË VUSHTRRI Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 10.90 0.00 0.00 10.90
D.P.T. " Lindi " 600012257 PRIZREN 2 MALISHEVË Individual 0.00 0.00 4.56 5.14 0.00 0.00 0.00 9.70
N.T.SH."LENI" 600012314 PEJË KLINË Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.07 15.80 21.87
N.SH.T. " Toni " 600012322 GJILAN KAMENICË Individual 2,005.15 250.00 2,857.46 1,932.07 278.83 103.25 323.15 7,499.91

Totali: 29050