EMRI I tatimpaguesi Numri fiskal Regjioni Komuna Lloji i kompanise Tatimi Gjoba Ndëshkimi Interesi Pensioni-Baza Pensioni-Ndëshkimi Pensioni-Interesi Totali
" Wind Power " SH.A. 600010186 PRISHTINË 2 FUSHË KOSOVË Shoqëri akcionare 1,972.76 0.00 202.08 177.06 3,499.48 374.16 341.10 6,566.64
Agjension Turistik " Nora " 600010251 PRIZREN 2 PRIZREN Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 10.40 0.00 0.00 10.40
D.P.T. "ORNELA" 600010318 PRIZREN 2 MALISHEVË Individual 256.19 0.00 30.84 49.79 947.31 113.76 241.30 1,639.19
D.Sh.,,Beki" 600010376 MITROVICË VUSHTRRI Individual 30.51 0.00 3.58 4.59 0.00 0.00 0.00 38.68
DPT. '' Sadi '' 600010714 PRISHTINË 3 LIPJAN Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 46.80 2.76 22.84 72.40
Shitore Tregtare ''NOTA-K'' 600010871 GJILAN GJILAN Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 51.00 8.67 37.35 97.02
D.P.T.,,As - Com" 600010889 MITROVICË MITROVICË Individual 0.00 0.00 3.12 0.00 0.00 0.00 0.00 3.12
N.T.P,,Blakqori-Comerc" 600010897 PRISHTINË 2 OBILIQ Individual 205.43 125.00 201.12 123.87 101.40 37.47 59.82 729.11
N.Sh. Auto Shkolla " B M W" 600011035 PRISHTINË 2 GLLOGOC Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.76 4.90 7.66
D.P.H. " Kafiteria te Xhafa " 600011051 MITROVICË MITROVICË Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 33.27 0.00 0.00 33.27
N.T. " Mensur-B05 " 600011126 GJAKOVË GJAKOVË Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 23.95 0.00 0.00 23.95
D.P.T.,,Pantina Market 2" 600011150 MITROVICË MITROVICË Individual 0.00 125.00 128.90 0.51 0.00 0.00 0.00 129.41
N.N.T. " Tosi " 600011259 PEJË PEJË Individual 129,888.80 0.00 59,566.80 113,681.30 1,650.00 1,517.92 1,656.82 307,961.64
DPT,, Lindi - 3 " 600011423 PEJË PEJË Individual 13.20 0.00 91.35 67.24 0.00 17.68 14.52 203.99
"Uka" Sh.p.k. 600011449 GJILAN GJILAN SH.P.K. 0.00 500.00 500.00 0.00 2,684.50 0.00 2.73 3,187.23

Totali: 28541