EMRI I tatimpaguesi Numri fiskal Regjioni Komuna Lloji i kompanise Tatimi Gjoba Ndëshkimi Interesi Pensioni-Baza Pensioni-Ndëshkimi Pensioni-Interesi Totali
" ARRBORA " SH.P.K. 600854998 PRISHTINË 3 PRISHTINË SH.P.K. 18,084.75 5,000.00 12,683.51 4,931.86 20.00 30.20 4.83 35,755.15
" AS COMPANY " Sh.p.k. 600336524 GJILAN VITI SH.P.K. -6.13 0.00 23.29 8.05 0.00 0.00 0.00 25.21
" ASCO " SH.P.K. 601132583 PRISHTINË 3 PRISHTINË SH.P.K. 506.08 0.00 78.63 68.88 489.92 75.06 67.20 1,285.77
" ASD Group " SH.P.K. 600803995 PRISHTINË 1 PRISHTINË SH.P.K. 59.34 0.00 2.70 1.71 0.00 0.00 0.00 63.75
" ASK Connect " SH.P.K. 600858677 PRISHTINË 3 PRISHTINË SH.P.K. 0.00 125.00 125.00 0.00 0.00 0.00 0.00 125.00
" ATELE " SH.P.K. 601204077 PRISHTINË 3 PRISHTINË SH.P.K. 18.00 500.00 501.44 0.96 0.00 0.00 0.00 520.40
" ATI KOSOVA " SH.P.K. 601090153 PRISHTINË 3 PRISHTINË SH.P.K. 9.50 0.00 0.40 0.24 10.00 0.40 0.28 20.82
" AUSTRIAN HOSPITAL " SH.P.K. 810013722 PRISHTINË 1 PRISHTINË SH.P.K. 0.00 0.00 69.15 44.93 0.00 95.56 62.10 271.74
" AUTO TEKNIKA " SH.P.K 601104475 PRISHTINË 3 LIPJAN SH.P.K. 387.06 0.00 25.23 20.34 0.00 0.00 0.00 432.63
" AUTOSALLON ISTOGU " SH.P.K. 810021220 PEJË ISTOG SH.P.K. 1,116.01 0.00 253.53 90.61 51.00 5.95 3.96 1,521.06
" AZLA - SM " SH.P.K. 601092753 FERIZAJ FERIZAJ SH.P.K. 17.61 0.00 24.92 20.02 80.00 9.60 17.80 169.95
" Agro Company " SH.P.K. 601173735 PRISHTINË 1 PRISHTINË SH.P.K. 157.47 0.00 18.84 50.66 220.10 26.88 75.86 549.81
" Agro- Niti " SH.P.K. 810060096 PRISHTINË 1 PRISHTINË SH.P.K. 157.50 0.00 29.98 11.22 0.00 0.00 0.00 198.70
" Ait " SH.P.K. 601231533 PEJË PEJË SH.P.K. 65.50 0.00 7.92 17.93 0.00 0.00 0.00 91.35
" Al Forno " SH.P.K. 601697058 PRISHTINË 2 PRISHTINË SH.P.K. 509.70 250.00 311.08 97.17 354.00 42.48 68.44 1,382.87

Totali: 28541