EMRI I tatimpaguesi Numri fiskal Regjioni Komuna Lloji i kompanise Tatimi Gjoba Ndëshkimi Interesi Pensioni-Baza Pensioni-Ndëshkimi Pensioni-Interesi Totali
" ARBËRI - DA PETROL" SH.P.K. 601301443 PEJË ISTOG SH.P.K. 271.44 250.00 282.64 66.95 20.00 2.40 4.57 648.00
" ARGJENDI- LD " SH.P.K. 601727582 FERIZAJ FERIZAJ SH.P.K. 2,126.29 0.00 254.40 350.31 320.00 38.40 48.88 3,138.28
" ARMELA DEKOR " SH.P.K. 810102781 PRIZREN 1 MALISHEVË SH.P.K. 185.20 0.00 25.76 12.00 160.00 18.80 13.52 415.28
" ARRBORA " SH.P.K. 600854998 PRISHTINË 3 PRISHTINË SH.P.K. 18,084.75 5,000.00 12,683.51 5,166.72 20.00 30.20 5.11 35,990.29
" AS COMPANY " Sh.p.k. 600336524 GJILAN VITI SH.P.K. -6.13 0.00 23.29 8.05 0.00 0.00 0.00 25.21
" ASCO " SH.P.K. 601132583 PRISHTINË 3 PRISHTINË SH.P.K. 506.08 0.00 78.63 76.26 489.92 75.06 74.40 1,300.35
" ASK Connect " SH.P.K. 600858677 PRISHTINË 3 PRISHTINË SH.P.K. 0.00 125.00 125.00 0.00 0.00 0.00 0.00 125.00
" ATELE " SH.P.K. 601204077 PRISHTINË 3 PRISHTINË SH.P.K. 18.00 500.00 501.80 1.20 0.00 0.00 0.00 521.00
" ATI KOSOVA " SH.P.K. 601090153 PRISHTINË 3 PRISHTINË SH.P.K. 28.50 0.00 1.88 0.90 30.00 1.90 1.05 64.23
" ATM ENGINEERING " SH.P.K. 810818031 PRISHTINË 2 PRISHTINË SH.P.K. 18.00 0.00 0.72 0.48 0.00 0.00 0.00 19.20
" AUSTRIAN HOSPITAL " SH.P.K. 810013722 PRISHTINË 1 PRISHTINË SH.P.K. 0.00 0.00 69.15 44.93 0.00 95.56 62.10 271.74
" AUTO TEKNIKA " SH.P.K 811355040 PRISHTINË 3 LIPJAN SH.P.K. 0.00 0.00 0.00 4.42 0.00 0.00 0.00 4.42
" AUTOSALLON ISTOGU " SH.P.K. 810021220 PEJË ISTOG SH.P.K. 1,116.01 0.00 261.71 105.11 51.00 6.12 4.62 1,544.57
" AZLA - SM " SH.P.K. 601092753 FERIZAJ FERIZAJ SH.P.K. 17.61 0.00 24.92 20.26 80.00 9.60 18.84 171.23
" Agro Company " SH.P.K. 601173735 PRISHTINË 1 PRISHTINË SH.P.K. 157.47 0.00 18.84 50.66 220.10 26.88 75.86 549.81

Totali: 28782