EMRI I tatimpaguesi Numri fiskal Regjioni Komuna Lloji i kompanise Tatimi Gjoba Ndëshkimi Interesi Pensioni-Baza Pensioni-Ndëshkimi Pensioni-Interesi Totali
N.N.T. " Albes " 600049771 PEJË PRISHTINË Individual 200,167.81 0.00 80,561.34 71,956.91 0.00 0.00 0.00 352,686.06
Ndërmarrja Prodhuese Shërbyese " Prapashtica" 600146361 PRISHTINË 3 PRISHTINË Individual 157,119.15 875.00 59,301.18 128,516.83 0.00 0.00 0.00 344,937.16
N.T.Sh.,,Rira-Oil" 601357298 PRIZREN 2 PRIZREN Individual 81,709.70 0.00 68,400.50 194,983.62 0.00 0.00 0.00 345,093.82
" Nora Trading " SH.P.K. 600104898 PRISHTINË 1 PODUJEVË SH.P.K. 209,340.17 1,000.00 68,071.47 63,559.47 1,505.10 187.31 518.57 343,182.09
D.P.H.,,Skenderbeu" 600139142 PRIZREN 2 PRIZREN Individual 164,364.85 500.00 103,752.23 72,721.98 1,022.92 283.94 449.65 342,595.57
K.R. e Mbeturinave "Higjiena" SH.A 600234926 GJILAN GJILAN Shoqëri akcionare 163,117.04 0.00 60,878.11 118,770.72 0.00 0.00 0.00 342,765.87
" CONT - RADE " D.O.O. 601648407 MITROVICË ZUBIN POTOK SH.P.K. 182,866.36 1,500.00 117,326.69 40,228.48 0.00 0.00 0.00 340,421.53
Behxhet Bici B.I. 810432568 PRISHTINË 1 PODUJEVË Individual 188,896.07 5,000.00 90,040.53 51,005.17 5,107.00 1,276.74 0.00 336,325.51
" PRINCE " SH.P.K. 600706842 PRISHTINË 1 PRISHTINË SH.P.K. 202,437.26 2,000.00 82,998.29 41,863.96 6,567.60 756.42 635.02 335,258.55
" Besarti-Company"" Sh.p.k. 600328208 MITROVICË VUSHTRRI SH.P.K. 117,046.97 3,375.00 47,398.33 167,618.04 0.00 1.35 5.23 332,069.92
N.T.P."Albani-Comerc AR" 600538873 PRISHTINË 1 PRISHTINË Individual 111,983.55 750.00 54,985.25 131,143.62 11,439.40 5,315.61 13,388.13 328,255.56
N.T.P. " AERO- COM " 600051396 PRISHTINË 3 PRISHTINË Individual 177,133.02 1,500.00 65,045.01 76,536.42 3,106.34 377.14 695.18 322,893.11
"A-PROJECT" SH.P.K. 600673588 GJILAN GJILAN SH.P.K. 79,598.12 0.00 112,509.42 128,957.71 0.00 6.86 8.61 321,080.72
N.T.P. " Endi " 600396560 PRISHTINË 1 PRISHTINË Individual 118,885.90 0.00 102,699.01 87,212.58 3,389.79 2,691.45 2,501.36 317,380.09
N.T.P.,,Albi" 600622212 PRIZREN 2 PRIZREN Individual 72,890.14 1,000.00 106,139.20 135,215.91 0.00 0.00 0.00 314,245.25

Totali: 28586