EMRI I tatimpaguesi Numri fiskal Regjioni Komuna Lloji i kompanise Tatimi Gjoba Ndëshkimi Interesi Pensioni-Baza Pensioni-Ndëshkimi Pensioni-Interesi Totali
N.T.Sh.,,Rira-Oil" 601357298 PRIZREN 2 PRIZREN Individual 81,709.70 0.00 68,400.50 194,440.13 0.00 0.00 0.00 344,550.33
" Nora Trading " SH.P.K. 600104898 PRISHTINË 1 PODUJEVË SH.P.K. 209,340.17 1,000.00 68,071.47 63,559.47 1,505.10 187.31 518.57 343,182.09
D.P.H.,,Skenderbeu" 600139142 PRIZREN 2 PRIZREN Individual 164,364.85 500.00 103,752.23 71,656.70 1,022.92 283.94 443.04 341,523.68
" CONT - RADE " D.O.O. 601648407 MITROVICË ZUBIN POTOK SH.P.K. 182,866.36 1,500.00 117,326.69 39,038.67 0.00 0.00 0.00 339,231.72
K.R. e Mbeturinave "Higjiena" SH.A 600234926 GJILAN GJILAN Shoqëri akcionare 159,226.98 0.00 60,414.10 117,070.62 0.00 0.00 0.00 336,711.70
" Besarti-Company"" Sh.p.k. 600328208 MITROVICË VUSHTRRI SH.P.K. 117,046.97 3,375.00 47,398.33 166,881.14 0.00 1.35 5.23 331,333.02
N.T.P."Albani-Comerc AR" 600538873 PRISHTINË 1 PRISHTINË Individual 111,983.55 750.00 54,985.25 131,143.62 11,439.40 5,315.61 13,388.13 328,255.56
" PRINCE " SH.P.K. 600706842 PRISHTINË 1 PRISHTINË SH.P.K. 194,615.61 2,000.00 81,199.67 41,042.87 6,567.60 735.58 592.30 324,753.63
N.T.P. " AERO- COM " 600051396 PRISHTINË 3 PRISHTINË Individual 177,133.02 1,500.00 65,045.01 75,385.15 3,106.34 377.14 675.01 321,721.67
"A-PROJECT" SH.P.K. 600673588 GJILAN GJILAN SH.P.K. 79,598.12 0.00 112,509.42 128,437.70 0.00 6.86 8.61 320,560.71
N.T.P. " Endi " 600396560 PRISHTINË 1 PRISHTINË Individual 118,885.90 0.00 102,699.01 87,212.58 3,389.79 2,691.45 2,501.36 317,380.09
N.T.P.,,Albi" 600622212 PRIZREN 2 PRIZREN Individual 72,890.14 1,000.00 106,139.20 134,742.12 0.00 0.00 0.00 313,771.46
N.T.SH. " K Kamberi" 600111885 GJILAN GJILAN Individual 124,411.55 1,500.00 31,054.31 109,781.06 22,726.50 5,654.15 18,440.32 312,067.89
" SHEKI COM " SH.P.K. 600718368 GJILAN VITI SH.P.K. 131,524.39 2,250.00 105,786.33 71,161.57 1,450.00 402.29 811.74 311,136.32
" SHELL 100 VP " SH.P.K. 600882048 FERIZAJ HANI I ELEZIT SH.P.K. 137,136.41 2,250.00 51,130.15 30,977.29 66,943.60 9,476.87 13,565.17 309,229.49

Totali: 28794