EMRI I tatimpaguesi Numri fiskal Regjioni Komuna Lloji i kompanise Tatimi Gjoba Ndëshkimi Interesi Pensioni-Baza Pensioni-Ndëshkimi Pensioni-Interesi Totali
D.P.T. " CAI LIANG " 600192588 FERIZAJ SHTIME Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.34 0.70 3.04
N.T. " JENUZI TRANSPORT " 600055611 FERIZAJ KAÇANIK Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.34 0.70 3.04
N.T.P."PIRAMIT MAKINA" 600336045 PRIZREN 2 PRIZREN Ortakëria e përgj. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.34 0.70 3.04
AVOKAT Enver Ajvazi B.I. 601607627 GJILAN KAMENICË Individual 0.00 0.00 2.32 0.72 0.00 0.00 0.00 3.04
N.T.SH."ALLE" 600594578 PRISHTINË 3 PRISHTINË Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.84 1.20 3.04
Endrit Basha B.I. 810773623 PEJË PEJË Individual 0.00 0.00 1.84 1.20 0.00 0.00 0.00 3.04
LUMI SH.P.K. 810549777 MITROVICË MITROVICË SH.P.K. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.84 1.20 3.04
D.SH.BODYBUILDING FITNES"DANI" 601199822 FERIZAJ KAÇANIK Individual 0.00 0.00 2.70 0.35 0.00 0.00 0.00 3.05
N.T.N. " UNIK INTER " 600752324 PRISHTINË 1 PRISHTINË Individual 0.01 0.00 2.67 0.37 0.00 0.00 0.00 3.05
Ahmet Aliaj B.I. 811035569 PRIZREN 1 SUHAREKË Individual 0.01 0.00 2.67 0.37 0.00 0.00 0.00 3.05
D.P.T."NATEX" 600505872 PRIZREN 2 RAHOVEC Individual 0.00 0.00 2.44 0.61 0.00 0.00 0.00 3.05
D.P.T. BARNATORE " GERTI - PHARM " 600774716 PRISHTINË 2 PODUJEVË Individual 0.00 0.00 2.70 0.35 0.00 0.00 0.00 3.05
N.SH. " IT - PRO SERVICES " 600830899 PRISHTINË 2 FUSHË KOSOVË Individual 0.00 0.00 3.05 0.00 0.00 0.00 0.00 3.05
ZEJNIJE OSMANI B.I. 601539812 MITROVICË VUSHTRRI Individual 0.00 0.00 2.70 0.35 0.00 0.00 0.00 3.05
D.SH. INTERNET CAFFE " NAIMINET " 600621785 MITROVICË VUSHTRRI Individual 0.00 0.00 1.85 1.20 0.00 0.00 0.00 3.05

Totali: 28541