EMRI I tatimpaguesi Numri fiskal Regjioni Komuna Lloji i kompanise Tatimi Gjoba Ndëshkimi Interesi Pensioni-Baza Pensioni-Ndëshkimi Pensioni-Interesi Totali
D.P.T. " CAI LIANG " 600192588 FERIZAJ SHTIME Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.34 0.70 3.04
N.T.P."PIRAMIT MAKINA" 600336045 PRIZREN 2 PRIZREN Ortakëria e përgj. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.34 0.70 3.04
N.T.H. " FAMILY " 600912241 PRISHTINË 1 PRISHTINË Individual 0.01 0.00 1.84 1.19 0.00 0.00 0.00 3.04
LUMI SH.P.K. 810549777 MITROVICË MITROVICË SH.P.K. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.84 1.20 3.04
Kujtim Karakashi 810365173 MITROVICË MITROVICË Individual 0.00 0.00 1.84 1.20 0.00 0.00 0.00 3.04
D.SH.BODYBUILDING FITNES"DANI" 601199822 FERIZAJ KAÇANIK Individual 0.00 0.00 2.70 0.35 0.00 0.00 0.00 3.05
Ahmet Aliaj B.I. 811035569 PRIZREN 1 SUHAREKË Individual 0.01 0.00 2.67 0.37 0.00 0.00 0.00 3.05
D.P.T."NATEX" 600505872 PRIZREN 2 RAHOVEC Individual 0.00 0.00 2.44 0.61 0.00 0.00 0.00 3.05
ZEJNIJE OSMANI B.I. 601539812 MITROVICË VUSHTRRI Individual 0.00 0.00 2.70 0.35 0.00 0.00 0.00 3.05
D.SH. INTERNET CAFFE " NAIMINET " 600621785 MITROVICË VUSHTRRI Individual 0.00 0.00 1.85 1.20 0.00 0.00 0.00 3.05
D.P.T. BARNATORE " GERTI - PHARM " 600774716 PRISHTINË 2 PODUJEVË Individual 0.00 0.00 2.70 0.35 0.00 0.00 0.00 3.05
Deniza Krasniqi B.I. 810960999 PRISHTINË 1 PRISHTINË Individual 0.00 0.00 2.70 0.35 0.00 0.00 0.00 3.05
" Pizza Crust " L.L.C. 810042143 PRISHTINË 1 PRISHTINË SH.P.K. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.65 2.40 3.05
D.P.T. ' Flori ' 601658472 GJAKOVË GJAKOVË Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.70 0.35 3.05
Mehmet Bajrami B.I. 810289141 PRIZREN 1 DRAGASH Individual 0.00 0.00 2.70 0.35 0.00 0.00 0.00 3.05

Totali: 28782