EMRI I tatimpaguesi Numri fiskal Regjioni Komuna Lloji i kompanise Tatimi Gjoba Ndëshkimi Interesi Pensioni-Baza Pensioni-Ndëshkimi Pensioni-Interesi Totali
ALBERINA SHALA B.I. 810002353 MITROVICË VUSHTRRI Individual 0.00 0.00 2.70 0.36 0.00 0.00 0.00 3.06
KEPL 810862301 PRISHTINË 3 PRISHTINË SH.P.K. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.26 1.47 3.73
Arben X. Rexhepi 810914459 PRISHTINË 2 PRISHTINË Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 540.00 21.60 14.04 575.64
Flamur Sylaj B.I. 811020643 MITROVICË SKENDERAJ Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.10 5.10
" BARESHA - BAR " SH.P.K. 810115312 PRISHTINË 1 PRISHTINË SH.P.K. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.75 0.48 4.23
Mumin Sadiku B.I. 810921628 PRISHTINË 3 PRISHTINË Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 51.00 2.04 1.32 54.36
Bashkim Krajkova B.I. 810476657 PRISHTINË 3 PRISHTINË Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 250.00 10.00 6.52 266.52
Zeqir Zeneli 811108564 MITROVICË VUSHTRRI Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.00 3.90 9.90
" FiberZone " SH.P.K. 810143769 PRISHTINË 2 FUSHË KOSOVË SH.P.K. 0.00 0.00 31.59 20.54 0.00 8.94 5.82 66.89
N.T.SH.'Vëllëzërit Beqaj' 601633713 GJAKOVË GJAKOVË Individual 0.00 0.00 4.50 0.59 0.00 0.00 0.00 5.09
Alfred Mazreku I.P. 811156688 PRIZREN 2 MALISHEVË Individual 0.00 0.00 2.70 0.35 0.00 0.00 0.00 3.05
N.T.SH. "QUAZZOLA" 601082449 PRIZREN 2 PRIZREN Individual 0.00 0.00 18.00 2.34 0.00 6.00 0.78 27.12
Blerim Shkodra B.I. 810466286 PRISHTINË 2 PRISHTINË Individual 0.00 0.00 0.00 5.83 0.00 0.00 0.00 5.83
LIRIDON BEHLULI B.I. 601728316 FERIZAJ FERIZAJ Individual 0.00 0.00 16.09 2.09 0.00 5.36 0.70 24.24
Qamile B. Blakçori B.I. 810957368 PRISHTINË 1 PRISHTINË Individual 0.00 0.00 7.52 0.96 0.00 10.20 1.32 20.00

Totali: 29050