EMRI I tatimpaguesi Numri fiskal Regjioni Komuna Lloji i kompanise Tatimi Gjoba Ndëshkimi Interesi Pensioni-Baza Pensioni-Ndëshkimi Pensioni-Interesi Totali
Azem Mulaku 811240283 FERIZAJ GJAKOVË Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.06 0.66 3.72
" MANOR LOUNGE BAR " SH.P.K. 810192394 FERIZAJ FERIZAJ SH.P.K. 98.44 0.00 3.92 2.56 88.00 3.52 2.28 198.72
IQ GLOBAL 811050369 FERIZAJ FERIZAJ SH.P.K. 53.21 0.00 2.12 1.40 98.46 3.92 2.56 161.67
Autosalloni "EuroLabi " SH.P.K. 810188278 FERIZAJ FERIZAJ SH.P.K. 0.00 808.70 808.70 0.00 0.00 0.00 0.00 808.70
AUTO SALLON TONI X 810062589 FERIZAJ FERIZAJ SH.P.K. 0.00 4,412.72 4,412.72 0.00 0.00 0.00 0.00 4,412.72
N.T.P."TE SHUKA" 600691613 FERIZAJ HANI I ELEZIT Individual 0.00 0.00 26.08 3.40 0.00 10.20 1.32 41.00
Hysen Guri 811240035 FERIZAJ KAÇANIK Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 39.00 3.12 1.00 43.12
MELODIA PROJEKT 811023936 FERIZAJ SHTIME SH.P.K. 290.64 0.00 11.64 7.52 64.00 2.56 1.64 378.00
" SAM - SHOES " SH.P.K. 810141284 FERIZAJ FERIZAJ SH.P.K. 0.00 0.00 0.00 0.00 30.00 1.20 0.80 32.00
N.T.Sh. " Auto-Taxi-Rudi " 600200018 FERIZAJ SHTËRPCË Individual 0.00 125.00 125.00 0.00 0.00 0.00 0.00 125.00
Sanije Hyseni B.I. 811065102 FERIZAJ FERIZAJ Individual 6.52 0.00 0.21 0.12 0.00 0.00 0.00 6.85
HALIL B.AHMETI B.I. 810658809 FERIZAJ FERIZAJ Individual 0.00 2,986.30 2,986.30 0.00 0.00 0.00 0.00 2,986.30
Nasuf Vladi B.I. 811062067 FERIZAJ FERIZAJ Individual 0.00 0.00 5.53 3.59 0.00 1.84 1.20 12.16
" E-B Invest " SH.P.K. 810107541 FERIZAJ FERIZAJ SH.P.K. 1,947.06 0.00 77.88 50.64 0.00 0.00 0.00 2,075.58
N.SH. " DRITA USA " 601055199 FERIZAJ FERIZAJ Individual 78.98 0.00 3.16 2.04 0.00 0.00 0.00 84.18

Totali: 29050