EMRI I tatimpaguesi Numri fiskal Regjioni Komuna Lloji i kompanise Tatimi Gjoba Ndëshkimi Interesi Pensioni-Baza Pensioni-Ndëshkimi Pensioni-Interesi Totali
Besmir Derguti B.I. 810172635 FERIZAJ FERIZAJ Individual 0.00 0.00 12.78 1.66 0.00 5.10 0.66 20.20
Hazire Zeneli 811241918 FERIZAJ KAÇANIK Individual 37.50 0.00 4.90 1.20 51.00 6.63 1.65 102.88
Agim Hamdija 810652934 FERIZAJ FERIZAJ Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.40 1.56 3.96
Kushtrim Rexhepi B.I. 810654534 FERIZAJ FERIZAJ Individual 17.60 0.00 1.16 0.54 80.00 5.20 2.34 106.84
Hajrush Runjeva 810642026 FERIZAJ FERIZAJ Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.65 0.86 7.51
" ERGOT BFG " SH.P.K. 810081068 FERIZAJ FERIZAJ SH.P.K. 388.80 0.00 13.58 8.82 440.00 15.40 10.01 876.61
Avdyl Rama B.I. 810156671 FERIZAJ FERIZAJ Individual 29.80 0.00 1.20 0.76 90.00 3.60 2.36 127.72
KozmetikaKORABI 811049304 FERIZAJ FERIZAJ SH.P.K. 57.26 0.00 4.56 2.96 17.00 1.36 0.88 84.02
Halil Mahalla 810649444 FERIZAJ FERIZAJ Individual 5,097.28 0.00 338.60 165.31 351.32 15.47 19.95 5,987.93
"Feridi Company" Sh.p.k. 600051809 FERIZAJ FERIZAJ SH.P.K. 2,397.83 250.00 1,127.18 1,087.56 0.00 0.00 0.00 4,612.57
" VVF " SH.P.K. 810016180 FERIZAJ KAÇANIK SH.P.K. 0.00 125.00 125.00 0.00 0.00 0.00 0.00 125.00
N.T.SH."METAL-CONSTRUCION" 601296800 FERIZAJ KAÇANIK Individual 36.60 0.00 3.60 1.50 186.00 17.58 8.04 253.32
FLAMUR ILAZI B.I. 601488613 FERIZAJ FERIZAJ Individual 67.50 0.00 5.44 3.52 51.00 4.08 2.64 134.18
D.P.Z. " MILI - 1 " 600371372 FERIZAJ FERIZAJ Individual 9.78 0.00 1.19 0.48 51.00 6.12 2.64 71.21
ADEM SALIHI B.I. 810153916 FERIZAJ FERIZAJ Individual 0.00 0.00 3.83 1.00 0.00 0.00 0.00 4.83

Totali: 28794