EMRI I tatimpaguesi Numri fiskal Regjioni Komuna Lloji i kompanise Tatimi Gjoba Ndëshkimi Interesi Pensioni-Baza Pensioni-Ndëshkimi Pensioni-Interesi Totali
,,Qendra Procesuese KosovaCard QPK" SH.A. 600527222 PRISHTINË 1 PRISHTINË Shoqëri akcionare 72,732.68 125.00 46,251.87 90,066.14 7,628.96 4,378.23 11,943.76 233,001.64
N.T.P.,,Muqiçi" 600360383 PRISHTINË 3 PRISHTINË Individual 38,391.45 0.00 21,811.63 14,668.46 11,640.90 4,357.26 5,617.95 96,487.65
N.N.T. " Kurti" 600767232 GJILAN GJILAN Individual 97,081.92 1,500.00 63,868.51 101,682.47 8,414.16 4,351.62 10,060.22 285,458.90
Xhevdet Latifi B.I. 810406307 PEJË PEJË Individual 12,492.71 0.00 1,979.77 4,313.80 34,809.50 4,326.55 11,410.47 69,332.80
D.P.Z. Bukëpjekës" Adili" 3 600338265 PRISHTINË 1 PRISHTINË Individual 41,918.69 5,375.00 44,529.58 37,385.64 7,849.95 4,322.75 6,464.09 142,470.70
K.B. PIRANA 600609202 PRIZREN 1 PRIZREN Individual 7,655.20 125.00 4,497.22 11,337.61 8,374.90 4,300.03 11,628.63 47,793.59
Jeton Kryeziu B.I. 810328519 GJILAN KAMENICË Individual 46,884.23 0.00 16,311.07 23,050.51 13,825.46 4,238.74 6,399.78 110,709.79
Ndërmarja Tregtare Private " GB" 600958146 PRISHTINË 1 PRISHTINË Individual 77,604.41 0.00 68,450.27 63,494.75 4,800.00 4,230.00 4,284.00 222,863.43
Ndërmarrja Private Tregtare "Eltomoil" 600556495 PRISHTINË 1 PRISHTINË Individual 21,008.15 0.00 16,772.04 6,210.10 4,800.00 4,176.00 1,329.30 54,295.59
N.T.P. " Lipovica Mermer " 600376299 GJILAN GJILAN Individual 27,691.23 0.00 16,899.28 35,730.73 7,038.41 4,143.19 10,040.45 101,543.29
N.T.H. " CALIFORNIA RESORT " 600408787 PRISHTINË 3 LIPJAN Individual 44,411.43 250.00 29,108.31 16,385.52 11,181.73 4,139.34 5,020.98 110,247.31
FAN SH.P.K. 810514499 PRISHTINË 1 PODUJEVË SH.P.K. 72,696.25 3,000.00 18,555.56 42,564.65 36,427.10 4,125.52 16,247.11 190,616.19
NEWCO INTEGJ L.L.C. 810514514 GJILAN GJILAN SH.P.K. 4,394.76 0.00 489.87 285.09 33,408.90 4,124.83 3,641.57 46,345.02
N.T.SH."ROSA SEKURITY" 600430128 PRIZREN 1 PRIZREN Individual 14,363.08 750.00 3,949.44 5,738.91 19,825.00 4,074.54 9,323.61 57,274.58
N.T.P."GAZI-COM" 600501664 PRISHTINË 1 PRISHTINË Individual 669,900.26 950.00 372,100.13 321,899.79 7,158.90 4,039.09 3,242.37 1,378,340.54

Totali: 28586