EMRI I tatimpaguesi Numri fiskal Regjioni Komuna Lloji i kompanise Tatimi Gjoba Ndëshkimi Interesi Pensioni-Baza Pensioni-Ndëshkimi Pensioni-Interesi Totali
NTHPSH " TONI COMMERCE " 600369153 PRISHTINË 1 PRISHTINË Individual 0.00 0.00 71.28 12.52 0.00 0.00 0.00 83.80
N.T.P." NES-PETROL " 600202626 PRISHTINË 1 PODUJEVË Individual 5,438.10 625.00 3,081.34 1,624.12 0.00 0.00 0.00 10,143.56
D.P.H. Çajtore " Arbëri " 600569480 MITROVICË VUSHTRRI Individual 945.00 125.00 726.02 208.57 300.00 0.00 0.00 2,179.59
D.P.H. " Korza " 600564886 PRISHTINË 1 PODUJEVË Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 204.00 0.00 0.00 204.00
D.P.SH. " Era " 600537677 PRISHTINË 1 PRISHTINË Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 135.00 0.00 9.57 144.57
N.P.N. " Albaniku " 600712443 PRISHTINË 1 PODUJEVË Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 150.00 0.00 0.00 150.00
D.SH."POSTA PLUS" 600730057 GJAKOVË GJAKOVË Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 39.00 0.00 0.35 39.35
"PRODUKSIONI MOLLA E KUQE" SH.P.K. 600499455 PRISHTINË 1 PRISHTINË SH.P.K. 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 0.00 0.00 5.00
DPT,, Te Çaka 2 " 600277645 MITROVICË VUSHTRRI Individual 0.00 0.00 12.08 11.12 88.40 0.00 0.00 111.60
D.P.H.,,Te - Pika" 600556388 PRIZREN 2 PRIZREN Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 170.41 0.00 0.00 170.41
Valon Mulhaxha B.I. 810418477 PEJË PEJË Individual 0.00 0.00 28.90 5.22 0.00 0.00 0.00 34.12
Auto Shkolla " Ardi" 600566022 GJILAN GJILAN Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 1,534.80 0.00 0.00 1,534.80
D.P.H.. " Mevlana I" 600359138 PRIZREN 1 PRIZREN Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 513.93 0.00 0.00 513.93
N.SH.T. " Acetylen" 600388252 GJAKOVË GJAKOVË Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 350.64 0.00 1.00 351.64
ALESSANDRA PAOLINI 811285198 PRISHTINË 2 FUSHË KOSOVË Individual 655.92 0.00 93.27 154.32 0.00 0.00 0.00 903.51

Totali: 28541