EMRI I tatimpaguesi Numri fiskal Regjioni Komuna Lloji i kompanise Tatimi Gjoba Ndëshkimi Interesi Pensioni-Baza Pensioni-Ndëshkimi Pensioni-Interesi Totali
Venus Qeramika SH.P.K. 811272989 PEJË KLINË SH.P.K. 0.00 0.00 4.61 3.00 0.00 0.00 0.00 7.61
N.T.Sh. " Auto-Taxi-Rudi " 600200018 FERIZAJ SHTËRPCË Individual 0.00 125.00 125.00 0.00 0.00 0.00 0.00 125.00
Sanije Hyseni B.I. 811065102 FERIZAJ FERIZAJ Individual 6.52 0.00 0.21 0.12 0.00 0.00 0.00 6.85
AVOKAT ELVIRA HAZIRI B.I. 810091421 GJILAN GJILAN Individual 0.00 0.00 3.36 2.18 0.00 0.00 0.00 5.54
" LISH CORPORATION " SH.P.K. 810133504 PRISHTINË 1 PRISHTINË SH.P.K. 0.00 0.00 27.00 17.55 0.00 0.00 0.00 44.55
" RUBYGAN " SH.P.K. 810139081 PRISHTINË 1 PRISHTINË SH.P.K. 0.00 0.00 1.40 5.20 0.00 0.00 0.00 6.60
MOBILERIA IDEALE SH.P.K. 811274761 GJILAN GJILAN SH.P.K. 0.00 125.00 125.00 0.00 0.00 0.00 0.00 125.00
Comandate Marcos 810117079 PRISHTINË 1 PRISHTINË SH.P.K. 0.00 0.00 5.40 3.52 0.00 0.00 0.00 8.92
" RIPARIMI " SH.P.K. 810127888 PRISHTINË 2 PRISHTINË SH.P.K. 19.81 0.00 2.00 1.30 0.00 0.00 0.00 23.11
KASTRIOT FEJZULLAHU B.I. 810001735 GJILAN GJILAN Individual 0.00 0.00 2.79 0.36 0.00 0.00 0.00 3.15
D.P.H. "Piano" 600133681 PRISHTINË 1 PRISHTINË Individual 0.00 1,500.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00
Vegim Imeri B.I. 810951766 PRISHTINË 1 PRISHTINË Individual 310.50 0.00 12.44 8.08 0.00 0.00 0.00 331.02
HANIFE FERATI B.I. 810151233 PRISHTINË 1 PRISHTINË Individual 0.00 125.00 125.00 0.00 0.00 0.00 0.00 125.00
N.P.T. " Niku " 600269923 MITROVICË SKENDERAJ Individual 0.00 125.22 125.22 0.00 0.00 0.00 0.00 125.22
ISMAIL MULOLLI B.I. 810072273 PRISHTINË 1 PRISHTINË Individual 0.00 0.00 3.12 2.03 0.00 0.00 0.00 5.15

Totali: 29050