EMRI I tatimpaguesi Numri fiskal Regjioni Komuna Lloji i kompanise Tatimi Gjoba Ndëshkimi Interesi Pensioni-Baza Pensioni-Ndëshkimi Pensioni-Interesi Totali
" RENT A CAR CLASSIC " SH.P.K. 601642037 PRISHTINË 2 PRISHTINË SH.P.K. 0.00 0.00 5.64 0.00 0.00 0.00 0.00 5.64
NDËRMARRJA E RE LAVËRTARIA-BLEGTORIA BARUTHANA SH.P.K. 810818825 PRIZREN 2 PRIZREN SH.P.K. 0.00 0.00 273.72 24.12 0.00 0.00 0.00 297.84
STREHA - PACK SH.P.K. 811185728 GJILAN GJILAN SH.P.K. 0.00 0.00 31.42 7.79 0.00 0.00 0.00 39.21
RESTORE SH.P.K. 810816126 PRISHTINË 3 PRISHTINË SH.P.K. 0.01 0.00 47.95 0.00 0.00 0.00 0.00 47.96
Tax Accounting Group SH.P.K. 810838005 PRISHTINË 3 PRISHTINË SH.P.K. 0.01 0.00 87.96 0.00 0.00 0.00 0.00 87.97
Blertoni SH.P.K. 810775629 PRISHTINË 1 PODUJEVË SH.P.K. 4,134.69 0.00 210.75 137.00 0.00 0.00 0.00 4,482.44
Grand Kos SH.P.K. 810745573 PEJË PEJË SH.P.K. 1,925.85 0.00 359.70 93.80 0.00 0.00 0.00 2,379.35
GRANITI 1 810976102 PRIZREN 2 PRIZREN SH.P.K. 0.00 0.00 4.85 3.15 0.00 0.00 0.00 8.00
" Smart Upgress" SH.P.K. 810143545 FERIZAJ FERIZAJ SH.P.K. 27.00 0.00 1.26 0.81 0.00 0.00 0.00 29.07
D.P.Z. "Jeton" 601699046 PRIZREN 2 RAHOVEC Individual 67.35 0.00 3.35 2.20 0.00 0.00 0.00 72.90
D.P.H Piceria " Prestige " 600019831 MITROVICË VUSHTRRI Individual 0.00 125.00 125.00 0.00 0.00 0.00 0.00 125.00
Almir Abdyli B.I. 811206657 GJILAN GJILAN Individual 0.00 0.00 3.38 0.44 0.00 0.00 0.00 3.82
Arfije Gashi & Sylejman Sh Gashi 810773029 PEJË PEJË Ortakëria e përgj. 0.00 500.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00
D.P.Z. FRIZER FEMRA " ELZA " 600449682 GJAKOVË GJAKOVË Individual 9.00 0.00 0.45 0.30 0.00 0.00 0.00 9.75
" BP TRADE " SH.P.K. 810000240 PRISHTINË 1 PRISHTINË SH.P.K. 1,998.73 0.00 197.45 64.95 0.00 0.00 0.00 2,261.13

Totali: 28541