EMRI I tatimpaguesi Numri fiskal Regjioni Komuna Lloji i kompanise Tatimi Gjoba Ndëshkimi Interesi Pensioni-Baza Pensioni-Ndëshkimi Pensioni-Interesi Totali
N.T.P. " L & L -S " 600713706 PRISHTINË 2 OBILIQ Individual 0.00 125.00 125.00 0.00 0.00 0.00 0.00 125.00
ATDHETARE GASHI B.I. 810145096 PRISHTINË 1 PRISHTINË Individual 22.50 0.00 0.92 0.60 0.00 0.00 0.00 24.02
D.P.H. Hot " Caffe " 600226791 MITROVICË VUSHTRRI Individual 0.00 250.00 250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 250.00
N.P.T. "BURIMI - B" 600918108 PRIZREN 2 PRIZREN Individual 41.96 0.00 9.66 1.89 0.00 0.00 0.00 53.51
" ROYAL NARGILA LOUNGE " SH.P.K. 810170580 PRISHTINË 2 FUSHË KOSOVË SH.P.K. 0.00 1,625.00 1,625.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,625.00
MIRLINDA UKA B.I. 810024521 MITROVICË SKENDERAJ Individual 0.00 125.00 125.00 0.00 0.00 0.00 0.00 125.00
BLERO - T SH.P.K. 810751116 PEJË PEJË SH.P.K. 0.00 2,000.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00
MYELINE 810868218 PRISHTINË 1 PRISHTINË SH.P.K. 0.00 2,750.00 2,750.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,750.00
Voca O.P. 810358681 PRISHTINË 3 MITROVICË Ortakëria e përgj. 0.00 250.00 250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 250.00
" VLERA-A " SH.P.K. 811188293 GJILAN GJILAN SH.P.K. 0.00 241.09 241.09 0.00 0.00 0.00 0.00 241.09
PRIZRENI A L SH.P.K. 811300053 PEJË PEJË SH.P.K. 0.00 250.00 250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 250.00
Hasan Is. Krasniqi 810965733 PEJË JUNIK Individual 37.50 0.00 1.52 0.96 0.00 0.00 0.00 39.98
Neki Metbala B.I. 810743189 PRIZREN 2 RAHOVEC Individual 0.00 125.00 125.00 0.00 0.00 0.00 0.00 125.00
KALTRIM VRELLAKU B.I. 810087868 PRISHTINË 2 GLLOGOC Individual 0.00 125.00 125.00 0.00 0.00 0.00 0.00 125.00
AVOKAT HAKI MAVRAJ B.I. 810148909 PEJË PEJË Individual 0.00 0.00 2.70 0.36 0.00 0.00 0.00 3.06

Totali: 28782