EMRI I tatimpaguesi Numri fiskal Regjioni Komuna Lloji i kompanise Tatimi Gjoba Ndëshkimi Interesi Pensioni-Baza Pensioni-Ndëshkimi Pensioni-Interesi Totali
N.SH. " MEDIANAMI " 600640305 PRISHTINË 1 PRISHTINË Individual 33,672.62 750.00 20,876.08 8,288.51 12,070.84 6,841.24 3,138.49 84,887.78
Shyqri Hyseni B.I. 810345266 MITROVICË MITROVICË Individual 13,302.01 0.00 2,983.32 2,196.71 12,064.60 2,225.03 1,797.81 34,569.48
N.N.T. " Masa - HGE " 600217683 GJILAN GJILAN Individual 3,654.60 375.00 1,727.25 2,997.27 11,895.00 0.00 0.27 20,274.39
" SWISS MARKETING GROUP " SH.P.K. 810059883 PRISHTINË 1 PRISHTINË SH.P.K. 9,124.57 0.00 2,106.12 942.93 11,892.30 2,723.21 1,240.18 28,029.31
N.T.P. " Maloku " 600317813 PRIZREN 2 PRIZREN Individual 32,867.07 250.00 4,670.31 14,659.12 11,890.00 2,122.46 6,768.87 72,977.83
" Ferromet Kosova " J.S.C. 600178447 GJAKOVË GJAKOVË Shoqëri akcionare 0.00 0.00 0.00 0.00 11,862.66 0.00 2.16 11,864.82
Ndermarrja Tregtare Transportuese " .Bardhi " 600276340 FERIZAJ HANI I ELEZIT Individual 17,671.25 250.00 5,283.05 14,643.76 11,859.20 3,284.71 10,330.13 63,072.10
" Call 4 You " SH.P.K. 601128029 PRISHTINË 1 PRISHTINË SH.P.K. 17,123.41 0.00 4,837.49 4,309.06 11,799.34 2,038.14 2,787.63 42,895.07
"PURE POWER"SH.P.K. 600120076 FERIZAJ FERIZAJ SH.P.K. 8,853.13 0.00 2,462.82 4,045.44 11,765.36 2,021.44 4,656.34 33,804.53
N.T.P.,,Muqiçi" 600360383 PRISHTINË 3 PRISHTINË Individual 38,391.45 0.00 21,811.63 14,878.59 11,640.90 4,357.26 5,693.63 96,773.46
N.T.Q. " Visari " 600228896 PRIZREN 1 PRIZREN Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 11,567.77 0.00 17.82 11,585.59
,,3 F " Sh.p.k. 600192786 GJAKOVË GJAKOVË SH.P.K. 149,566.15 1,125.00 49,844.05 75,370.83 11,496.60 242.16 1,238.10 287,757.89
Company " Kamerolli " SH.A. 600524880 GJILAN GJILAN Shoqëri akcionare 51,415.07 125.00 36,114.90 62,987.83 11,492.82 3,008.01 21,978.49 186,997.12
N.T.P."Albani-Comerc AR" 600538873 PRISHTINË 1 PRISHTINË Individual 111,983.55 750.00 54,985.25 131,143.62 11,439.40 5,315.61 13,388.13 328,255.56
NT,, Univerzal " 600109781 MITROVICË MITROVICË Individual 1,059.50 0.00 2,795.84 238.97 11,427.39 2,066.17 2,225.08 19,812.95

Totali: 28782