EMRI I tatimpaguesi Numri fiskal Regjioni Komuna Lloji i kompanise Tatimi Gjoba Ndëshkimi Interesi Pensioni-Baza Pensioni-Ndëshkimi Pensioni-Interesi Totali
" LAJM " SH.P.K. 600500682 PRISHTINË 1 PRISHTINË SH.P.K. 2,139.20 625.00 1,229.20 735.40 12,140.00 1,391.40 1,682.89 19,318.09
N.SH. " MEDIANAMI " 600640305 PRISHTINË 1 PRISHTINË Individual 33,672.62 750.00 20,876.08 8,224.64 12,070.84 6,841.24 3,115.81 84,801.23
Shyqri Hyseni B.I. 810345266 MITROVICË MITROVICË Individual 13,302.01 0.00 2,908.36 2,110.07 12,064.60 2,195.75 1,719.36 34,300.15
N.N.T. " Masa - HGE " 600217683 GJILAN GJILAN Individual 3,654.60 375.00 1,727.25 2,973.52 11,895.00 0.00 0.24 20,250.61
" SWISS MARKETING GROUP " SH.P.K. 810059883 PRISHTINË 1 PRISHTINË SH.P.K. 9,124.57 0.00 2,055.22 883.63 11,892.30 2,660.91 1,162.86 27,779.49
N.T.P. " Maloku " 600317813 PRIZREN 2 PRIZREN Individual 32,867.07 250.00 4,670.31 14,462.08 11,890.00 2,122.46 6,691.58 72,703.50
" Ferromet Kosova " J.S.C. 600178447 GJAKOVË GJAKOVË Shoqëri akcionare 0.00 0.00 0.00 0.00 11,862.66 0.00 1.92 11,864.58
Ndermarrja Tregtare Transportuese " .Bardhi " 600276340 FERIZAJ HANI I ELEZIT Individual 17,671.25 250.00 5,283.05 14,528.76 11,859.20 3,284.71 10,263.41 62,890.38
" Call 4 You " SH.P.K. 601128029 PRISHTINË 1 PRISHTINË SH.P.K. 17,123.41 0.00 4,837.49 4,275.14 11,799.34 2,038.14 2,735.79 42,809.31
"PURE POWER"SH.P.K. 600120076 FERIZAJ FERIZAJ SH.P.K. 10,353.13 0.00 2,461.59 3,978.20 11,765.36 2,017.06 4,579.84 35,155.18
N.T.P.,,Muqiçi" 600360383 PRISHTINË 3 PRISHTINË Individual 38,391.45 0.00 21,811.63 14,668.46 11,640.90 4,357.26 5,617.95 96,487.65
N.T.Q. " Visari " 600228896 PRIZREN 1 PRIZREN Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 11,567.77 0.00 15.84 11,583.61
,,3 F " Sh.p.k. 600192786 GJAKOVË GJAKOVË SH.P.K. 149,566.15 1,125.00 49,844.05 74,398.66 11,496.60 242.16 1,220.43 286,768.05
Company " Kamerolli " SH.A. 600524880 GJILAN GJILAN Shoqëri akcionare 51,415.07 125.00 36,114.90 62,788.23 11,492.82 3,008.01 21,903.87 186,722.90
N.T.P."Albani-Comerc AR" 600538873 PRISHTINË 1 PRISHTINË Individual 111,983.55 750.00 54,985.25 131,143.62 11,439.40 5,315.61 13,388.13 328,255.56

Totali: 28586