EMRI I tatimpaguesi Numri fiskal Regjioni Komuna Lloji i kompanise Tatimi Gjoba Ndëshkimi Interesi Pensioni-Baza Pensioni-Ndëshkimi Pensioni-Interesi Totali
Flamur Maksutaj B.I. 810753229 PEJË PEJË Individual 1,254.78 0.00 232.31 328.70 0.00 0.00 0.00 1,815.79
Elmir Brahushi B.I. 810225062 GJAKOVË GJAKOVË Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.20 128.57 178.77
D.P.T. "Meris Trade" 600549375 PRIZREN 1 PRIZREN Individual 432.00 125.00 284.84 432.58 0.00 0.00 0.00 1,149.42
N.T.P." Jehona " 600051627 GJILAN KAMENICË Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.20 0.98 5.18
" IVANISIN.KABASHI.ARCHITECTS " L.L.C. 600762571 PRISHTINË 2 PRISHTINË SH.P.K. 0.00 0.00 5.70 2.28 0.00 17.70 7.22 32.90
PP,,Ma¿inopromet" 600558615 PRISHTINË 3 GRAÇANICË Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23.51 157.51 181.02
Xhavit Hyseni B.I. 810649965 FERIZAJ FERIZAJ Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.10 1.28 6.38
D.P.T. " Stop Shoos " 600917027 MITROVICË VUSHTRRI Individual 6.03 0.00 0.72 4.04 0.00 0.00 0.00 10.79
Shitore Private " Alma" 600257027 GJILAN GJILAN Individual 137.10 0.00 16.56 43.70 0.00 0.00 0.00 197.36
N.T.,,Dafina-ASD" 600168117 GJILAN GJILAN Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.72 100.08 105.80
Premtim H. Gashi 810958358 PRISHTINË 1 PRISHTINË Individual 0.00 0.00 40.38 1.68 0.00 19.75 13.85 75.66
S.T.R. " EMA " 601167192 PRISHTINË 3 GRAÇANICË Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.55 0.46 3.01
OS,,Ident" 600073514 MITROVICË MITROVICË Individual 0.00 0.00 35.65 8.73 0.00 25.11 5.32 74.81
D.P.Z. Dizajner "BENI" 601122568 MITROVICË MITROVICË Individual 0.00 0.00 98.38 36.74 0.00 86.19 32.22 253.53
D.P.Z. FRIZERE FEMRASH '' ELA-S '' 601145627 GJAKOVË GJAKOVË Individual 98.54 0.00 11.76 26.97 0.00 0.00 0.00 137.27

Totali: 28541