EMRI I tatimpaguesi Numri fiskal Regjioni Komuna Lloji i kompanise Tatimi Gjoba Ndëshkimi Interesi Pensioni-Baza Pensioni-Ndëshkimi Pensioni-Interesi Totali
D.P.T. " Stop Shoos " 600917027 MITROVICË VUSHTRRI Individual 6.03 0.00 0.72 4.12 0.00 0.00 0.00 10.87
Shitore Private " Alma" 600257027 GJILAN GJILAN Individual 137.10 0.00 16.56 45.50 0.00 0.00 0.00 199.16
N.T.,,Dafina-ASD" 600168117 GJILAN GJILAN Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.72 100.26 105.98
Premtim H. Gashi 810958358 PRISHTINË 1 PRISHTINË Individual 0.00 0.00 40.38 1.68 0.00 19.75 13.85 75.66
S.T.R. " EMA " 601167192 PRISHTINË 3 GRAÇANICË Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.55 0.46 3.01
OS,,Ident" 600073514 MITROVICË MITROVICË Individual 0.00 0.00 35.65 8.73 0.00 25.11 5.32 74.81
D.P.Z. Dizajner "BENI" 601122568 MITROVICË MITROVICË Individual 0.00 0.00 98.38 36.74 0.00 86.19 32.22 253.53
D.P.Z. FRIZERE FEMRASH '' ELA-S '' 601145627 GJAKOVË GJAKOVË Individual 98.54 0.00 11.76 28.23 0.00 0.00 0.00 138.53
NTP''OMERI" 600275805 MITROVICË VUSHTRRI Individual 0.00 0.00 3.76 0.94 0.00 5.05 2.45 12.20
EURO ASSETS ADVISORY 811316589 PRISHTINË 1 PRISHTINË Shoqëri akcionare 90,758.71 1,000.00 56,103.69 28,651.12 0.00 0.00 0.00 175,513.52
ELAN CO. SH.P.K. 810818784 MITROVICË VUSHTRRI SH.P.K. 16.82 0.00 233.56 39.32 0.00 9.58 1.35 300.63
D.P.Z. " XHUKA " 600322002 FERIZAJ FERIZAJ Individual 297.00 125.00 213.64 73.71 0.00 0.00 0.00 584.35
N.SH.T."D.H.H.E.D." 601202774 PRIZREN 1 SUHAREKË Individual 0.00 0.00 79.02 14.23 0.00 10.35 1.63 105.23
SH.P.T. "Linda" 600244438 FERIZAJ KAÇANIK Individual 34.47 0.00 2.10 6.11 0.00 3.60 10.96 57.24
" FLASH TRADE " SH.P.K. 600990685 PRISHTINË 2 PRISHTINË SH.P.K. 936.39 0.00 208.60 526.31 0.00 0.00 0.00 1,671.30

Totali: 28782