EMRI I tatimpaguesi Numri fiskal Regjioni Komuna Lloji i kompanise Tatimi Gjoba Ndëshkimi Interesi Pensioni-Baza Pensioni-Ndëshkimi Pensioni-Interesi Totali
LEKË KRASNIQI B.I. 810170720 PRISHTINË 1 PRISHTINË Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 39.00 1.95 1.25 42.20
N.T.SH. " Ervini " 600243604 PEJË ISTOG Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 40.00 2.00 1.30 43.30
HIZRI SAHITAJ B.I. 810147795 PRIZREN 1 MALISHEVË Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 60.00 3.00 1.95 64.95
" FITIMI - F " SH.P.K. 810066557 PRIZREN 1 PRIZREN SH.P.K. 0.00 0.00 0.00 0.00 68.12 3.40 2.20 73.72
P.P. ''DENIC MARKET'' 601194674 MITROVICË LEPOSAVIQ Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.78 1.81 4.59
Egzoni 810603169 PRIZREN 1 PRIZREN SH.P.K. 0.00 0.00 0.00 0.00 15.00 1.35 0.90 17.25
Jakup Hysenaj 811316836 PRISHTINË 2 GLLOGOC Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 51.00 2.55 1.65 55.20
Oniks SH.P.K. 810648222 FERIZAJ FERIZAJ SH.P.K. 0.00 0.00 0.00 122.66 0.00 0.00 0.00 122.66
Audit Tax & Fas O.P. 810506454 PRISHTINË 1 PRISHTINË Ortakëria e përgj. 0.00 0.00 0.00 0.00 51.00 8.67 9.57 69.24
"N.SH.T. ""Commit""" 600188933 PRISHTINË 2 PRISHTINË Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.36 0.44 3.80
Bujar Sa. Hyseni B.I. 810772336 PEJË PEJË Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 125.00 6.25 4.05 135.30
" Estetik " SH.P.K. 601042542 FERIZAJ FERIZAJ SH.P.K. 0.00 0.00 0.00 0.00 80.00 3.20 2.08 85.28
FATOS BYTYÇI B.I. 601619995 PRISHTINË 1 PRISHTINË Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.50 2.28 5.78
Enis Pllana B.I. 810921496 PRISHTINË 3 PRISHTINË Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.00 3.90 9.90
Milaim Myrtezani B.I. 811222629 PRIZREN 1 DRAGASH Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 1.95 4.95

Totali: 28541