EMRI I tatimpaguesi Numri fiskal Regjioni Komuna Lloji i kompanise Tatimi Gjoba Ndëshkimi Interesi Pensioni-Baza Pensioni-Ndëshkimi Pensioni-Interesi Totali
" NATYRA F " SH.P.K. 810328197 GJILAN KAMENICË SH.P.K. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14.40 1.85 16.25
Florije Gërbeshi B.I. 601684732 PRISHTINË 1 PRISHTINË Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.00 1.15 10.15
Hasije Sadikaj B.I. 810287294 PRIZREN 1 DRAGASH Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.60 4.94 12.54
Hajrim Halimi 811223370 PRIZREN 1 DRAGASH Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.40 0.44 3.84
TAFF-MED SH.P.K. 810830598 PRISHTINË 1 PRISHTINË SH.P.K. 0.00 0.00 0.00 36.71 0.00 0.00 0.00 36.71
Saim Gjinolli B.I. 810272667 GJILAN GJILAN Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 39.00 1.56 1.00 41.56
BILANC SH.P.K. 810852865 PRISHTINË 1 PRISHTINË SH.P.K. 0.00 0.00 0.00 0.00 15.00 0.60 0.40 16.00
Ganimete Hoda B.I. 810041096 GJILAN KAMENICË Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.24 1.00 7.24
" B & B WINDOWS " SH.P.K. 810104828 FERIZAJ KAÇANIK SH.P.K. 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00 2.00 1.32 53.32
Nezaqet Daki B.I. 810922056 PRISHTINË 1 PRISHTINË Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 51.00 11.73 2.31 65.04
Iran Sefedini B.I. 810461244 PRISHTINË 3 GRAÇANICË Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 18.42 0.90 0.60 19.92
" AKCION " SH.P.K. 810193376 MITROVICË VUSHTRRI SH.P.K. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.09 0.53 4.62
AINO AGILE SH.P.K. 811274042 PRISHTINË 2 PRISHTINË SH.P.K. 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00 6.20 2.10 58.30
Ramadan Desku B.I. 811248526 PEJË KLINË Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.75 1.65 14.40
Atixha Kabashi 810986705 PRIZREN 2 PRIZREN Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 140.00 5.60 3.64 149.24

Totali: 28782