EMRI I tatimpaguesi Numri fiskal Regjioni Komuna Lloji i kompanise Tatimi Gjoba Ndëshkimi Interesi Pensioni-Baza Pensioni-Ndëshkimi Pensioni-Interesi Totali
N.T.P. " CAKOLLI - COM " 600292875 FERIZAJ FERIZAJ Individual 429.90 0.00 96.17 321.20 768.40 200.58 611.74 2,427.99
N.Sh. Pishina ,, Denisi " 600696332 PRISHTINË 3 LIPJAN Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 1,550.76 0.00 0.00 1,550.76
Hajzer Ismajli B.I. 810347030 MITROVICË MITROVICË Individual 558.07 0.00 39.06 25.41 0.00 0.00 25.95 648.49
Kaltrin Krasniqi B.I. 810329658 GJILAN KAMENICË Individual 84.82 375.00 427.03 31.96 280.00 109.68 88.60 1,022.09
N.T.P. " Nora " 600318762 PRIZREN 2 PRIZREN Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.38 21.59 31.97
Flamur H. Kastrati B.I. 810259582 GJILAN GJILAN Individual 76.50 0.00 9.65 12.27 59.40 8.75 2.65 169.22
N.T.P. " BLERI - D " 600733671 PRISHTINË 1 PRISHTINË Individual 59,839.55 32,278.07 63,947.23 16,864.67 8,082.01 2,985.19 2,525.28 154,243.93
D.P.H." PIONIR - A " 600675865 PRISHTINË 3 PRISHTINË Individual 443.02 125.00 189.64 309.65 690.96 29.19 155.38 1,817.84
N.N.P. "Ytong- Kola" 600134853 PRISHTINË 2 GLLOGOC Individual 20,539.22 0.00 8,499.67 19,802.09 35,765.30 12,296.41 23,638.43 120,541.12
Bujar M. Rexha 811312751 MITROVICË MITROVICË Individual 7,504.90 0.00 916.45 1,794.95 4,545.75 648.54 1,374.46 16,785.05
N.SH.T."ALFAGERR" 600675394 PRIZREN 1 PRIZREN Individual 9,440.15 375.00 1,697.46 3,675.95 964.79 125.05 433.73 16,337.13
AGIM VIDISHIQI B.I. 600807137 MITROVICË MITROVICË Individual 345.00 0.00 148.20 246.20 117.40 50.12 78.47 985.39
Sh.P.T. " Lindita" 600064331 FERIZAJ FERIZAJ Individual 739.14 125.00 278.23 369.21 1,972.00 313.14 1,046.42 4,718.14
Auto Taxi Skender Ismajli 600096805 PRISHTINË 1 PRISHTINË Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 210.60 0.00 0.00 210.60
Sead Seferaj B.I. 810253344 PRISHTINË 2 GLLOGOC Individual 1,389.92 0.00 229.60 324.29 1,706.88 232.99 465.98 4,349.66

Totali: 28782