EMRI I tatimpaguesi Numri fiskal Regjioni Komuna Lloji i kompanise Tatimi Gjoba Ndëshkimi Interesi Pensioni-Baza Pensioni-Ndëshkimi Pensioni-Interesi Totali
N.P.P. " Dukagjini " 600163696 PEJË DEÇAN Individual 0.00 0.00 21.34 8.12 0.00 7.12 2.70 39.28
N.T.P. " XHEROVICA METAL BAU " 600577243 PEJË DEÇAN Individual 0.00 125.00 125.00 0.00 0.00 0.00 0.00 125.00
N.T. '' YLLI '' 601294911 PEJË DEÇAN Individual 131.69 0.00 19.16 17.44 39.85 4.80 4.16 217.10
N.T.,, Belladona " 600020854 PEJË DEÇAN Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 72.69 72.69
'' Freskia Moronica '' SH.P.K. 601526257 PEJË DEÇAN SH.P.K. 0.00 125.00 125.00 0.00 0.00 0.00 0.00 125.00
N.SH.T. " Network " 600265020 PEJË DEÇAN Individual 34,990.77 500.00 14,316.78 35,344.18 33,514.96 7,471.52 33,477.87 159,116.08
N.T. " Solidum Futura " 600338611 PEJË DEÇAN Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 2,308.78 0.00 0.00 2,308.78
D.P.Z. "FURRA CURRI" 600940474 PRIZREN 2 DEÇAN Individual 239.70 0.00 28.56 84.14 353.00 42.36 126.07 873.83
N.P.SH." ANTIKA-3 " 600850061 PEJË DEÇAN Individual 128.21 0.00 17.79 36.40 185.00 22.20 51.37 440.97
N.T.SH. " Dukagjini - RD " 600552063 PEJË DEÇAN Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.76 26.19 26.95
SHPRESA ELEZAJ B.I. 810175126 PEJË DEÇAN Individual 3.26 0.00 0.33 0.22 17.00 1.87 1.21 23.89
Avokat Selim Cacaj 600237920 PEJË DEÇAN Individual 0.00 0.00 63.57 220.17 0.00 290.89 1,011.50 1,586.13
" FIDANI - ESQ " SH.P.K. 810006313 PEJË DEÇAN SH.P.K. 0.00 0.00 47.36 0.00 0.00 0.00 0.00 47.36
GRANITI AG SH.P.K. 811289702 PEJË DEÇAN SH.P.K. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.40 2.86 7.26
Ermali SH.P.K. 810215998 PEJË DEÇAN SH.P.K. 0.00 0.00 4.87 0.68 0.00 0.00 0.00 5.55

Totali: 29050