EMRI I tatimpaguesi Numri fiskal Regjioni Komuna Lloji i kompanise Tatimi Gjoba Ndëshkimi Interesi Pensioni-Baza Pensioni-Ndëshkimi Pensioni-Interesi Totali
Ali J. Lokaj 810215104 PEJË DEÇAN Individual 650.81 0.00 51.02 25.31 0.00 0.00 0.00 727.14
Valon Hoxhaj B.I. 601655048 PEJË DEÇAN Individual 96.00 0.00 7.68 4.96 0.00 0.00 0.00 108.64
Bekir Bozhdaraj B.I. 810219362 PEJË DEÇAN Individual 9.75 0.00 8.47 5.56 0.00 0.00 0.00 23.78
D.P.T '' DONI '' 600934782 PEJË DEÇAN Individual 37.50 0.00 4.56 14.66 153.00 18.36 66.06 294.14
Leonita Kuçi B.I. 810968159 PEJË DEÇAN Individual 3.26 0.00 0.36 0.28 30.74 2.66 1.94 39.24
D.P.Z. "Dardani- T" 600182753 PEJË DEÇAN Individual 37.50 0.00 13.96 6.24 51.00 18.87 8.58 136.15
ÇLIRIM VISHAJ B.I. 810055641 PEJË DEÇAN Individual 0.00 0.00 8.28 1.44 0.00 8.58 1.50 19.80
N.SH. " ROLANDI " 600699435 PEJË DEÇAN Individual 18.01 0.00 6.21 10.50 0.00 0.00 0.00 34.72
N.T.SH. '' Dijari Fashion '' 601170450 PEJË DEÇAN Individual 37.50 0.00 4.56 4.08 0.00 0.00 0.00 46.14
Granit Cacaj B.I. 810211582 PEJË DEÇAN Individual 0.01 0.00 29.55 4.35 0.00 57.43 8.45 99.79
Ndërmarrje Tregtare " Tafa ,, 600297768 PEJË DEÇAN Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 1,167.77 0.00 0.00 1,167.77
LIRIDONA MURIQI B.I. 810050188 PEJË DEÇAN Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.60 0.47 4.07
Zenel Ukaj B.I. 810216095 PEJË DEÇAN Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 102.00 35.19 14.19 151.38
N.T.SH. "Horizonti" 600249032 PEJË DEÇAN Individual 0.00 125.00 125.00 0.00 0.00 7.00 0.91 132.91
N.SH. '' HAIR STUDIO ILIRJANA '' 601162275 PEJË DEÇAN Individual 0.00 125.00 125.00 0.00 0.00 0.00 0.00 125.00

Totali: 28794