EMRI I tatimpaguesi Numri fiskal Regjioni Komuna Lloji i kompanise Tatimi Gjoba Ndëshkimi Interesi Pensioni-Baza Pensioni-Ndëshkimi Pensioni-Interesi Totali
Nehat Sadiku B.I. 810684507 MITROVICË VUSHTRRI Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 15.00 2.55 0.90 18.45
S.A.R. " ŠAR " 600556792 MITROVICË MITROVICË Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 42.64 9.96 27.50 80.10
Hisni Jakaj B.I. 811066621 FERIZAJ FERIZAJ Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 102.00 6.63 4.29 112.92
N.T. "Majli-Commerce" 600049945 GJILAN GJILAN Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.72 2.10 11.82
H.L.L. SH.P.K. 811093351 GJILAN VITI SH.P.K. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.25 0.42 3.67
D.P.T. " L & L " 600272405 MITROVICË MITROVICË Individual 0.00 125.00 125.00 0.00 0.00 0.00 0.00 125.00
D.P.T."GERGURI" 600894316 MITROVICË MITROVICË Individual 0.00 219.39 219.39 0.00 0.00 0.00 0.00 219.39
Adnan Zhara B.I. 810756926 PEJË PEJË Individual 0.00 250.00 250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 250.00
N.SH. " KERAMIKA - P " 601072838 PRISHTINË 3 LIPJAN Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 125.00 10.00 6.48 141.48
" EUK CONSULTING " SH.P.K. 601720966 PRISHTINË 1 PRISHTINË SH.P.K. 0.00 0.00 0.00 0.00 17.00 1.36 0.88 19.24
Avni Saliu 810638215 FERIZAJ FERIZAJ Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.80 1.74 7.54
TIRO SH.P.K. 810844383 PRISHTINË 1 PRISHTINË SH.P.K. 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00 4.00 2.64 56.64
" FIDA COM " SH.P.K. 600675964 PRISHTINË 1 PRISHTINË SH.P.K. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 0.39 3.39
" DECOWORK " SH.P.K. 811242916 PRISHTINË 3 PRISHTINË SH.P.K. 0.00 0.00 72.39 0.00 0.00 0.00 0.00 72.39
SCOPE SH.P.K. 810833378 PRISHTINË 1 PRISHTINË SH.P.K. 0.00 0.00 5.11 0.00 0.00 0.00 0.00 5.11

Totali: 28794