EMRI I tatimpaguesi Numri fiskal Regjioni Komuna Lloji i kompanise Tatimi Gjoba Ndëshkimi Interesi Pensioni-Baza Pensioni-Ndëshkimi Pensioni-Interesi Totali
D.P.Z. " BASTRIA" 600854435 MITROVICË MITROVICË Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.73 1.75 4.48
Euro Exim SH.P.K. 810517063 PRISHTINË 2 PRISHTINË SH.P.K. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 1.96 4.96
Beqir Uka B.I. 810458514 PRISHTINË 2 PRISHTINË Individual 0.00 1,500.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00
DARDI DEKOR SH.P.K. 811291327 MITROVICË MITROVICË SH.P.K. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.15 1.20 10.35
Friends Cafe SH.P.K. 811315424 PRISHTINË 2 GLLOGOC SH.P.K. 0.00 125.00 125.00 0.00 0.00 0.00 0.00 125.00
ALBINA OSMANI B.I. 810188393 MITROVICË MITROVICË Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 84.00 3.36 2.20 89.56
" Smart Screen " SH.P.K. 810052077 FERIZAJ FERIZAJ SH.P.K. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 0.39 3.39
N.T.SH. " LINKonline " 601272545 MITROVICË SKENDERAJ Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 65.07 2.60 1.68 69.35
D.P.Z. ,,PRIZRENI-1" 600558475 PRIZREN 2 SHTIME Individual 0.00 125.00 125.00 0.00 0.00 0.00 0.00 125.00
" TIME OUT 3 " SH.P.K. 810160416 PRISHTINË 2 FUSHË KOSOVË SH.P.K. 0.00 125.00 125.00 0.00 0.00 0.00 0.00 125.00
Zabit Jusaj B.I. 810409955 PEJË PEJË Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.60 6.24 15.84
Islam Fejza B.I. 810911471 PRISHTINË 1 PRISHTINË Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00 2.00 1.32 53.32
N.T.P. " MARKET NOARI " 601264493 GJILAN GJILAN Individual 0.00 125.00 125.00 0.00 0.00 0.00 0.00 125.00
Jusaj Metal SH.P.K. 810751439 PEJË PEJË SH.P.K. 0.00 3,000.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00
Azem Mulaku 811240283 FERIZAJ GJAKOVË Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.06 0.66 3.72

Totali: 29050