EMRI I tatimpaguesi Numri fiskal Regjioni Komuna Lloji i kompanise Tatimi Gjoba Ndëshkimi Interesi Pensioni-Baza Pensioni-Ndëshkimi Pensioni-Interesi Totali
N.T. " BRUNGA " 600801725 FERIZAJ FERIZAJ Individual 542.69 0.00 111.36 364.33 318.00 64.56 218.13 1,619.07
N.T.P. " Agoni " 600070817 PRISHTINË 1 PODUJEVË Individual 30,690.51 0.00 10,469.72 20,563.73 7,323.63 1,864.13 4,564.79 75,476.51
N.SH. "ELITA" 600498530 PEJË PEJË Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 17.00 0.00 0.00 17.00
Radio Taxi " Kosova " 600538401 FERIZAJ HANI I ELEZIT Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 2,747.04 0.06 81.17 2,828.27
D.P.T. "Xeni" 600249694 MITROVICË MITROVICË Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 67.20 0.00 0.00 67.20
"Euro Pak" SH.P.K. 601034507 PRIZREN 2 PRIZREN SH.P.K. 165.64 0.00 43.26 85.59 0.00 0.00 0.00 294.49
D.P.T. NANI-AH 600533716 GJAKOVË GJAKOVË Ortakëria e përgj. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.88 171.56 173.44
N.T.SH. " RENTA - CAR - ENESI " 600756623 PRISHTINË 1 PRISHTINË Individual 0.00 0.00 0.00 3.24 0.00 0.00 0.00 3.24
Halit Kalleci B.I. 810614356 MITROVICË SKENDERAJ Individual 297.77 0.00 47.06 49.15 475.80 58.00 102.72 1,030.50
N.T.P. " KEEP OUT " 600114186 PRISHTINË 1 PRISHTINË Individual 169.50 0.00 16.30 25.62 639.00 76.68 113.73 1,040.83
N.P.H.,,Besiana Grill" 601494082 PRISHTINË 1 PRISHTINË Ortakëria e përgj. 0.00 0.00 0.00 0.00 33.98 5.12 3.87 42.97
N.T.P." Nita " 600553756 PRISHTINË 3 LIPJAN Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 375.00 3.72 10.01 388.73
Ko. e Mineral.& Inxhenjeringut "MEC" Sh.p.k. 600170675 PRISHTINË 3 PRISHTINË SH.P.K. 5,169.02 0.00 620.28 3,816.90 235.00 0.00 0.00 9,841.20
" LEO - COM " SH.P.K. 601007380 GJILAN GJILAN SH.P.K. 95.20 0.00 25.80 45.27 310.00 80.70 146.99 703.96
N.N. PAJTIMI " 601276703 MITROVICË MITROVICË Individual 9,268.28 0.00 1,371.03 1,734.56 7,077.61 1,458.96 1,292.99 22,203.43

Totali: 28541