EMRI I tatimpaguesi Numri fiskal Regjioni Komuna Lloji i kompanise Tatimi Gjoba Ndëshkimi Interesi Pensioni-Baza Pensioni-Ndëshkimi Pensioni-Interesi Totali
N.SH. "ELITA" 600498530 PEJË PEJË Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 17.00 0.00 0.00 17.00
Radio Taxi " Kosova " 600538401 FERIZAJ HANI I ELEZIT Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 2,747.04 0.06 83.35 2,830.45
D.P.T. "Xeni" 600249694 MITROVICË MITROVICË Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 67.20 0.00 0.00 67.20
"Euro Pak" SH.P.K. 601034507 PRIZREN 2 PRIZREN SH.P.K. 165.64 0.00 43.26 87.75 0.00 0.00 0.00 296.65
D.P.T. NANI-AH 600533716 GJAKOVË GJAKOVË Ortakëria e përgj. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.88 171.72 173.60
N.T.SH. " RENTA - CAR - ENESI " 600756623 PRISHTINË 1 PRISHTINË Individual 0.00 0.00 0.00 3.24 0.00 0.00 0.00 3.24
Halit Kalleci B.I. 810614356 MITROVICË SKENDERAJ Individual 297.77 0.00 47.06 54.36 475.80 58.00 110.28 1,043.27
N.T.P. " KEEP OUT " 600114186 PRISHTINË 1 PRISHTINË Individual 169.50 0.00 17.06 27.24 639.00 76.68 119.17 1,048.65
N.P.H.,,Besiana Grill" 601494082 PRISHTINË 1 PRISHTINË Ortakëria e përgj. 0.00 0.00 0.00 0.00 33.98 5.12 3.97 43.07
N.T.P." Nita " 600553756 PRISHTINË 3 LIPJAN Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 375.00 3.72 10.07 388.79
Ko. e Mineral.& Inxhenjeringut "MEC" Sh.p.k. 600170675 PRISHTINË 3 PRISHTINË SH.P.K. 5,169.02 0.00 620.28 3,884.10 235.00 0.00 0.00 9,908.40
" LEO - COM " SH.P.K. 601007380 GJILAN GJILAN SH.P.K. 95.20 0.00 25.80 46.47 310.00 80.70 151.11 709.28
N.N. PAJTIMI " 601276703 MITROVICË MITROVICË Individual 9,268.28 0.00 1,376.07 1,855.06 7,077.61 1,458.96 1,385.05 22,421.03
N.T.SH. " Albi " 600653580 PRISHTINË 1 PRISHTINË Individual 872.68 0.00 108.63 127.80 1,635.00 191.68 265.76 3,201.55
" BITFOX " SH.P.K. 810817306 PRISHTINË 3 PRISHTINË SH.P.K. 2,062.87 0.00 519.85 745.22 673.32 106.11 199.22 4,306.59

Totali: 28782