EMRI I tatimpaguesi Numri fiskal Regjioni Komuna Lloji i kompanise Tatimi Gjoba Ndëshkimi Interesi Pensioni-Baza Pensioni-Ndëshkimi Pensioni-Interesi Totali
N.P.P. " Prizma Comerce " 811334292 PRIZREN 2 PRIZREN Ortakëria e përgj. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.60 1.66 8.26
Internet Caffe " Eranet " 811334250 PRIZREN 1 PRIZREN Ortakëria e përgj. 0.00 0.00 0.00 0.00 111.87 0.00 5.46 117.33
Faton J. Hajdari B.I. 811334169 MITROVICË MITROVICË Individual 37.50 0.00 6.44 7.20 51.00 8.67 9.90 120.71
Bekim H. Shkreli B.I. 811333880 PRISHTINË 2 OBILIQ Individual 1,352.19 0.00 208.49 192.97 482.89 96.55 84.85 2,417.94
AGENCIJA USLUZNE DELATNOSTI " MAXIMA " 811333864 PRISHTINË 3 PRISHTINË Individual 0.01 0.00 40.84 6.04 60.00 4.50 3.00 114.39
Nexhip Shabani B.I. 811333749 PRIZREN 1 PRIZREN Individual 0.00 0.00 7.52 1.88 0.00 15.30 3.84 28.54
Kenan H. Gashi B.I. 811333666 PRISHTINË 1 PRISHTINË Individual 35.22 0.00 1.40 0.92 98.44 3.92 2.56 142.46
Miodrag Radomirovic B.I. 811333450 MITROVICË MITROVICË VERIORE Individual 119.25 0.00 16.68 4.68 51.00 7.14 1.98 200.73
Arben Hadri B.I. 811333335 GJAKOVË GJAKOVË Individual 77.25 0.00 4.41 2.88 51.00 3.06 1.98 140.58
D.P.Z. " KUJTA " 811333278 PRISHTINË 1 PODUJEVË Individual 37.50 125.00 129.56 12.62 0.00 0.00 0.00 179.68
N.H.T. " NATYRA - H.I." 811333236 GJAKOVË GJAKOVË Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 60.00 39.00 599.00
Nasret Islami B.I. 811333153 FERIZAJ KAÇANIK Individual 6.52 0.00 0.84 0.64 34.00 4.08 3.52 49.60
Sahit Svirca B.I. 811332965 PRISHTINË 3 PRISHTINË Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 0.90 3.90
Basri Dernjani B.I. 811332923 FERIZAJ HANI I ELEZIT Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 0.39 3.39
Agim Mu. Maliqi B.I. 811332783 GJILAN KAMENICË Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 23.40 0.00 0.00 23.40

Totali: 28586