EMRI I tatimpaguesi Numri fiskal Regjioni Komuna Lloji i kompanise Tatimi Gjoba Ndëshkimi Interesi Pensioni-Baza Pensioni-Ndëshkimi Pensioni-Interesi Totali
D.P.T. " Jola " 600009692 PEJË KLINË Individual 0.00 0.00 2.12 1.08 0.00 0.00 0.00 3.20
D.P.Z. "ART FOTO" 600009759 PRISHTINË 2 PRISHTINË Individual 753.83 0.00 270.17 129.18 0.00 0.00 0.00 1,153.18
N.T.SH.,,Jeta Medipharm" 600009816 PEJË PEJË Individual 32.50 0.00 1,633.59 40.06 763.18 460.95 805.76 3,736.04
N.T.P.,Mega - Albimont" 600009824 PEJË PEJË Individual 219.80 625.00 825.76 287.08 1,050.00 656.75 1,344.60 4,383.99
N.T.P. "RRONPHARM" 600009874 GJILAN GJILAN Individual 0.02 0.00 19.53 7.02 0.00 0.00 0.00 26.57
D.P.T. Kozmetika ,,Besi" 600009957 PRISHTINË 2 GLLOGOC Individual 6.75 0.00 0.84 1.37 23.40 0.00 0.00 32.36
N.T.P. " Art " 600010037 GJAKOVË GJAKOVË Individual 12,558.71 0.00 1,506.96 8,437.73 8,490.32 1,503.68 5,414.84 37,912.24
N.T.SH."G.B.- Construction" 600010053 GJAKOVË GJAKOVË Individual 6,314.56 0.00 845.48 3,821.13 6,240.32 616.68 2,438.36 20,276.53
Agjension Turistik " Nora " 600010251 PRIZREN 2 PRIZREN Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 10.40 0.00 0.00 10.40
D.P.T. "ORNELA" 600010318 PRIZREN 2 MALISHEVË Individual 256.19 0.00 30.84 53.13 947.31 113.76 253.62 1,654.85
D.Sh.,,Beki" 600010376 MITROVICË VUSHTRRI Individual 30.51 0.00 3.72 5.01 0.00 0.00 0.00 39.24
DPT. '' Sadi '' 600010714 PRISHTINË 3 LIPJAN Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 46.80 2.76 23.14 72.70
Shitore Tregtare ''NOTA-K'' 600010871 GJILAN GJILAN Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 51.00 8.67 38.01 97.68
D.P.T.,,As - Com" 600010889 MITROVICË MITROVICË Individual 0.00 0.00 3.12 0.00 0.00 0.00 0.00 3.12
N.T.P,,Blakqori-Comerc" 600010897 PRISHTINË 2 OBILIQ Individual 205.43 125.00 201.12 126.53 101.40 37.47 61.12 733.07

Totali: 29050