EMRI I tatimpaguesi Numri fiskal Regjioni Komuna Lloji i kompanise Tatimi Gjoba Ndëshkimi Interesi Pensioni-Baza Pensioni-Ndëshkimi Pensioni-Interesi Totali
N.T.P."SHEAR IMPEKS" 600009288 FERIZAJ FERIZAJ Individual 10,138.92 250.00 4,318.41 5,247.28 0.00 0.00 0.00 19,704.61
"D-FOOD"SH.P.K. 600009460 PRISHTINË 1 PODUJEVË SH.P.K. 0.00 125.00 125.00 0.00 0.00 0.00 0.00 125.00
EXIMOIL SH.A. - PËRFAQËSIA NË KOSOVË 600009535 PRIZREN 2 PRIZREN Kompani e huaj 0.00 250.00 250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 250.00
D.P.Z."Ideali" 600009543 GJAKOVË GJAKOVË Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 61.90 0.00 0.00 61.90
N.N. GIPSER MOLER "PLENIA" 600009569 GJILAN GJILAN Individual 28,526.53 0.00 6,622.73 9,885.81 1,876.51 1,005.58 1,534.01 49,451.17
N.P.N."VISION PROJEKT" 600009577 GJILAN GJILAN Individual 616,588.38 1,000.00 343,727.23 175,226.95 2,400.00 1,098.00 569.40 1,139,609.96
D.P.T. " Jola " 600009692 PEJË KLINË Individual 0.00 0.00 2.12 1.08 0.00 0.00 0.00 3.20
D.P.Z. "ART FOTO" 600009759 PRISHTINË 2 PRISHTINË Individual 753.83 0.00 270.17 119.40 0.00 0.00 0.00 1,143.40
N.T.SH.,,Jeta Medipharm" 600009816 PEJË PEJË Individual 32.50 0.00 1,633.59 39.54 763.18 460.95 795.76 3,725.52
N.T.P.,Mega - Albimont" 600009824 PEJË PEJË Individual 219.80 625.00 825.76 284.28 1,050.00 656.75 1,330.88 4,367.47
N.T.P. "RRONPHARM" 600009874 GJILAN GJILAN Individual 0.01 0.00 5.79 3.77 0.00 0.00 0.00 9.57
D.P.T. Kozmetika ,,Besi" 600009957 PRISHTINË 2 GLLOGOC Individual 6.75 0.00 0.84 1.29 23.40 0.00 0.00 32.28
N.T.P. " Art " 600010037 GJAKOVË GJAKOVË Individual 12,558.71 0.00 1,506.96 8,274.47 8,490.32 1,503.68 5,304.38 37,638.52
N.T.SH."G.B.- Construction" 600010053 GJAKOVË GJAKOVË Individual 6,314.56 0.00 845.48 3,738.97 6,240.32 616.68 2,370.46 20,126.47
N.Sh.T.,,Ceni" 600010152 GJILAN GJILAN Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 8.00 5.20 113.20

Totali: 28541