EMRI I tatimpaguesi Numri fiskal Regjioni Komuna Lloji i kompanise Tatimi Gjoba Ndëshkimi Interesi Pensioni-Baza Pensioni-Ndëshkimi Pensioni-Interesi Totali
" ALBTRIX " SH.P.K. 810824111 PRISHTINË 1 PRISHTINË SH.P.K. 0.00 0.00 29.16 0.00 0.00 0.00 0.00 29.16
" ALESIA " SH.P.K 601034606 PRISHTINË 2 FUSHË KOSOVË SH.P.K. 265.83 0.00 69.13 109.88 0.00 0.00 0.00 444.84
" ALFA A " SH.P.K. 601129027 PRISHTINË 1 PRISHTINË SH.P.K. 53.32 0.00 12.95 10.34 0.00 0.00 0.00 76.61
" ALFA- MOB " SH.P.K. 601592662 FERIZAJ FERIZAJ SH.P.K. 43.40 0.00 7.33 4.76 20.00 3.40 2.21 81.10
" ALL-PETROLLI " SH.P.K. 601216387 PRISHTINË 1 PODUJEVË SH.P.K. 0.00 424.33 424.33 0.00 0.00 0.00 0.00 424.33
" ALPA INVEST " SH.P.K. 600879623 FERIZAJ FERIZAJ SH.P.K. 2,731.77 0.00 344.23 88.80 0.00 0.00 0.00 3,164.80
" ALPIKOS " SH.P.K. 600639142 PRISHTINË 2 OBILIQ SH.P.K. 0.00 250.00 250.00 0.00 0.00 31.45 37.45 318.90
" ALZON " SH.P.K. 600761515 PRISHTINË 3 LIPJAN SH.P.K. 7,703.23 950.00 5,876.78 4,351.63 1,395.00 511.36 686.22 20,524.22
" AMV Holding " SH.P.K 811106774 MITROVICË VUSHTRRI SH.P.K. 0.00 0.00 0.00 0.00 233.00 11.65 7.55 252.20
" APPRAISAL AND BUSINESS CONSULTING STUDIO " SH.P.K. 810847212 PRISHTINË 1 PRISHTINË SH.P.K. 0.00 0.00 11.90 0.00 0.00 0.00 0.00 11.90
" ARAGOSTA GROUP " SH.P.K. 600465365 PRISHTINË 3 PRISHTINË SH.P.K. 155,453.08 1,500.00 90,854.21 137,778.54 0.00 0.00 0.00 384,085.83
" ARBERI DEKOR" SH.P.K. 810010992 FERIZAJ SHTIME SH.P.K. 826.52 0.00 70.47 40.54 250.00 21.00 13.60 1,222.13
" ARBËRI - DA PETROL" SH.P.K. 601301443 PEJË ISTOG SH.P.K. 271.44 250.00 282.64 63.41 20.00 2.40 4.31 644.20
" ARGJENDI- LD " SH.P.K. 601727582 FERIZAJ FERIZAJ SH.P.K. 2,126.29 0.00 254.40 322.65 320.00 38.40 44.72 3,106.46
" ARMELA DEKOR " SH.P.K. 810102781 PRIZREN 1 MALISHEVË SH.P.K. 147.70 0.00 21.04 9.12 160.00 18.00 11.44 367.30

Totali: 28541