EMRI I tatimpaguesi Numri fiskal Regjioni Komuna Lloji i kompanise Tatimi Gjoba Ndëshkimi Interesi Pensioni-Baza Pensioni-Ndëshkimi Pensioni-Interesi Totali
" ALBA RESTORANT " SH.P.K. 600906658 FERIZAJ KAÇANIK SH.P.K. 18,220.88 750.00 8,999.57 5,686.19 2,889.56 728.63 1,946.00 38,470.83
" ALBA ROAD KOSOVA " SH.P.K. 600644753 PRISHTINË 3 GRAÇANICË SH.P.K. 2,095.33 500.00 856.17 1,222.05 0.00 0.00 0.00 4,173.55
" ALBOS " SH.P.K. 600891148 PRIZREN 2 RAHOVEC SH.P.K. 61.88 0.00 8.14 4.08 306.00 37.44 24.48 442.02
" ALBTRIX " SH.P.K. 810824111 PRISHTINË 1 PRISHTINË SH.P.K. 0.00 0.00 29.16 0.00 0.00 0.00 0.00 29.16
" ALESIA " SH.P.K 601034606 PRISHTINË 2 FUSHË KOSOVË SH.P.K. 265.83 0.00 69.13 113.34 0.00 0.00 0.00 448.30
" ALFA A " SH.P.K. 601129027 PRISHTINË 1 PRISHTINË SH.P.K. 53.32 0.00 12.95 10.34 0.00 0.00 0.00 76.61
" ALFA- MOB " SH.P.K. 601592662 FERIZAJ FERIZAJ SH.P.K. 100.60 0.00 11.90 6.80 40.00 5.00 2.99 167.29
" ALL-PETROLLI " SH.P.K. 601216387 PRISHTINË 1 PODUJEVË SH.P.K. 0.00 424.33 424.33 0.00 0.00 0.00 0.00 424.33
" ALPA INVEST " SH.P.K. 811047796 FERIZAJ FERIZAJ SH.P.K. 2,731.77 0.00 398.87 124.32 0.00 0.00 0.00 3,254.96
" ALPIKOS " SH.P.K. 600639142 PRISHTINË 2 OBILIQ SH.P.K. 0.00 250.00 250.00 0.00 0.00 31.45 37.45 318.90
" ALZON " SH.P.K. 600761515 PRISHTINË 3 LIPJAN SH.P.K. 7,703.23 950.00 5,876.78 4,451.87 1,395.00 511.36 701.16 20,639.40
" AMV Holding " SH.P.K 811106774 MITROVICË VUSHTRRI SH.P.K. 0.00 0.00 0.00 0.00 233.00 16.31 10.57 259.88
" APPRAISAL AND BUSINESS CONSULTING STUDIO " SH.P.K. 810847212 PRISHTINË 1 PRISHTINË SH.P.K. 0.00 0.00 11.90 0.00 0.00 0.00 0.00 11.90
" ARAGOSTA GROUP " SH.P.K. 600465365 PRISHTINË 3 PRISHTINË SH.P.K. 155,453.08 1,500.00 90,854.21 139,799.36 0.00 0.00 0.00 386,106.65
" ARBERI DEKOR" SH.P.K. 810010992 FERIZAJ SHTIME SH.P.K. 2,069.14 0.00 154.31 96.44 318.00 27.72 18.72 2,684.33

Totali: 28782