EMRI I tatimpaguesi Numri fiskal Regjioni Komuna Lloji i kompanise Tatimi Gjoba Ndëshkimi Interesi Pensioni-Baza Pensioni-Ndëshkimi Pensioni-Interesi Totali
N.T.P." ALDI " 600257374 FERIZAJ HANI I ELEZIT Individual 112,079.95 1,750.00 38,556.58 100,939.64 57,592.48 18,652.93 55,056.22 382,877.80
N.T.P.,,Leka - Med" 600135596 PRISHTINË 3 PRISHTINË Individual 153,231.45 452.54 82,817.70 144,835.53 372.28 343.75 280.87 381,881.58
" International Support Services" 600532958 PRISHTINË 1 PRISHTINË Ortakëria e përgj. 119,094.06 0.00 64,926.08 175,188.89 8,846.20 1,314.75 12,407.57 381,777.55
Lidermetal L.L.C. 810812950 PRISHTINË 1 PRISHTINË SH.P.K. 230,370.07 0.00 85,226.33 62,445.76 0.00 22.54 28.18 378,092.88
Brahim Kryeziu B.I. 810705220 PRIZREN 2 MALISHEVË Individual 169,912.21 500.00 67,313.37 136,782.71 1,221.00 143.80 287.44 375,660.53
NTP,, Coca- Comm " 600339651 PRISHTINË 2 OBILIQ Individual 130,307.45 0.00 103,502.77 128,292.86 5,451.98 3,418.94 4,817.17 375,791.17
,, Idroesse Infrastrutture " - Njësia Prisht. 600526349 PRISHTINË 1 PRISHTINË Kompani e huaj 105,418.18 0.00 51,633.26 216,078.85 153.17 0.00 6.20 373,289.66
ALKO Group SH.A. 811290329 PRISHTINË 1 PRISHTINË Shoqëri akcionare 243,428.22 3,000.00 92,145.77 30,418.31 0.00 0.00 0.00 365,992.30
Fehmi Nika B.I. 810249351 PRISHTINË 2 GLLOGOC Individual 196,932.75 7,500.00 95,801.03 58,694.26 6,352.22 877.18 287.73 358,945.17
" Regja Shoes " Sh.p.k. 600851366 FERIZAJ FERIZAJ SH.P.K. 180,246.56 2,000.00 96,077.92 86,224.54 216.00 31.32 130.22 362,926.56
N.T.P. " Maloku Com " 600514857 PRISHTINË 1 PRISHTINË Individual 176,819.62 0.00 64,646.75 106,965.72 3,082.27 957.87 1,464.08 353,936.31
" Konto Web " Sh.p.k 600265898 PRISHTINË 2 PRISHTINË SH.P.K. 160,681.72 250.00 89,287.36 102,513.45 90.00 23.80 55.98 352,652.31
N.N.T. " Albes " 600049771 PEJË PRISHTINË Individual 200,167.81 0.00 80,561.34 70,696.91 0.00 0.00 0.00 351,426.06
Behxhet Bici B.I. 810432568 PRISHTINË 1 PODUJEVË Individual 192,688.57 5,000.00 90,040.53 50,764.05 5,107.00 1,276.74 0.00 339,876.89
Ndërmarrja Prodhuese Shërbyese " Prapashtica" 600146361 PRISHTINË 3 PRISHTINË Individual 157,119.15 875.00 59,301.18 127,495.57 0.00 0.00 0.00 343,915.90

Totali: 28794