EMRI I tatimpaguesi Numri fiskal Regjioni Komuna Lloji i kompanise Tatimi Gjoba Ndëshkimi Interesi Pensioni-Baza Pensioni-Ndëshkimi Pensioni-Interesi Totali
Kompania Kosovare Për Distribuim Dhe Furnizim Me Energji Elektrike - 810799364 DTM PRISHTINË Shoqëri akcionare 315,167.20 0.00 47,359.01 32,247.22 0.00 0.00 0.00 394,773.43
" ARAGOSTA GROUP " SH.P.K. 600465365 PRISHTINË 3 PRISHTINË SH.P.K. 155,453.08 1,500.00 90,854.21 138,788.95 0.00 0.00 0.00 385,096.24
''MGI'' D.O.O. 600998986 MITROVICË MITROVICË VERIORE SH.P.K. 200,807.21 250.00 136,734.95 48,730.26 0.00 0.00 0.00 386,272.42
N.T.P." ALDI " 600257374 FERIZAJ HANI I ELEZIT Individual 112,079.95 1,750.00 38,556.58 101,668.18 57,592.48 18,652.93 55,430.57 383,980.69
N.T.P.,,Leka - Med" 600135596 PRISHTINË 3 PRISHTINË Individual 153,231.45 452.54 82,817.70 145,831.54 372.28 343.75 283.30 382,880.02
" International Support Services" 600532958 PRISHTINË 1 PRISHTINË Ortakëria e përgj. 119,094.06 0.00 64,926.08 175,514.16 8,846.20 1,314.75 12,465.06 382,160.31
Lidermetal L.L.C. 810812950 PRISHTINË 1 PRISHTINË SH.P.K. 230,370.07 0.00 85,959.91 62,922.59 0.00 22.54 28.18 379,303.29
Brahim Kryeziu B.I. 810705220 PRIZREN 2 MALISHEVË Individual 170,034.07 500.00 67,322.37 137,883.74 1,221.00 146.82 298.98 376,906.98
NTP,, Coca- Comm " 600339651 PRISHTINË 2 OBILIQ Individual 130,307.45 0.00 103,502.77 129,139.88 5,451.98 3,418.94 4,852.31 376,673.33
,, Idroesse Infrastrutture " - Njësia Prisht. 600526349 PRISHTINË 1 PRISHTINË Kompani e huaj 105,418.18 0.00 51,633.26 216,763.78 153.17 0.00 6.51 373,974.90
ALKO Group SH.A. 811290329 PRISHTINË 1 PRISHTINË Shoqëri akcionare 243,508.21 3,000.00 92,448.10 31,761.99 0.00 0.00 0.00 367,718.30
Fehmi Nika B.I. 810249351 PRISHTINË 2 GLLOGOC Individual 196,932.75 7,500.00 95,830.98 59,981.04 6,352.22 925.05 420.51 360,442.55
" Regja Shoes " Sh.p.k. 600851366 FERIZAJ FERIZAJ SH.P.K. 180,246.56 2,000.00 96,077.92 87,396.19 216.00 31.32 131.66 364,099.65
" Konto Web " Sh.p.k 600265898 PRISHTINË 2 PRISHTINË SH.P.K. 160,681.72 250.00 89,287.36 103,557.80 90.00 23.80 56.57 353,697.25
N.T.P. " Maloku Com " 600514857 PRISHTINË 1 PRISHTINË Individual 176,819.62 0.00 64,646.75 106,965.72 3,082.27 957.87 1,464.08 353,936.31

Totali: 28586