EMRI I tatimpaguesi Numri fiskal Regjioni Komuna Lloji i kompanise Tatimi Gjoba Ndëshkimi Interesi Pensioni-Baza Pensioni-Ndëshkimi Pensioni-Interesi Totali
Ordinanca Stomatologjike " Komonident" 600315916 PRISHTINË 1 PRISHTINË Individual 0.00 0.00 2.68 0.35 0.00 0.00 0.00 3.03
D.SH. "NetLine" 601046817 PRIZREN 1 PRIZREN Individual 0.00 0.00 1.84 1.19 0.00 0.00 0.00 3.03
" Dini " SH.P.K. 810177784 GJILAN GJILAN SH.P.K. 0.00 0.00 3.03 0.00 0.00 0.00 0.00 3.03
" SHINY VFX STUDIO " SH.P.K. 810185175 PRISHTINË 1 PRISHTINË SH.P.K. 0.00 0.00 2.46 0.57 0.00 0.00 0.00 3.03
Burim Murati 810439746 PRISHTINË 1 PODUJEVË Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.34 0.70 3.04
DPSH ,,Foto Sharri " 600312904 PRIZREN 1 PRIZREN Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.34 0.70 3.04
N.T.P."FESTIMI" 600578423 PRISHTINË 2 OBILIQ Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.34 0.70 3.04
" DTG TEXTILE PRINT GMBH" L.L.C. 601269112 MITROVICË VUSHTRRI SH.P.K. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.79 1.25 3.04
" SML.MARKETING " SH.P.K. 600749389 PRISHTINË 2 PRISHTINË SH.P.K. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.35 1.69 3.04
N.P.T " METAL D & V " 600491344 PEJË ISTOG Individual 0.00 0.00 2.67 0.37 0.00 0.00 0.00 3.04
Uglješa Jovic 811315656 MITROVICË MITROVICË VERIORE Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.34 0.70 3.04
N.T.SH."VELA - DEKOR" 600453584 FERIZAJ FERIZAJ Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.34 0.70 3.04
Puntori e Pavarur Zejtare ,,AL-BLERTI" 600029210 GJILAN GJILAN Individual 0.00 0.00 2.52 0.52 0.00 0.00 0.00 3.04
Auto - Taxi Xhemail Gashi 600249793 FERIZAJ KAÇANIK Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.34 0.70 3.04
D.P.Z. Beauty Center & Ondulimi " Nesa " 600167929 PRISHTINË 3 PRISHTINË Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.34 0.70 3.04

Totali: 29050