EMRI I tatimpaguesi Numri fiskal Regjioni Komuna Lloji i kompanise Tatimi Gjoba Ndëshkimi Interesi Pensioni-Baza Pensioni-Ndëshkimi Pensioni-Interesi Totali
Bajram H. Bajrami B.I. 810570540 MITROVICË MITROVICË Individual 0.00 250.00 250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 250.00
" Diari " SH.P.K. 810775265 PRISHTINË 1 PODUJEVË SH.P.K. 0.00 500.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00
" AUTO SALLONI 01 " SH.P.K. 810837990 PRISHTINË 2 PRISHTINË SH.P.K. 0.00 0.00 0.00 12.66 0.00 0.00 0.00 12.66
,, Bueno '' SH.P.K. 810181909 MITROVICË VUSHTRRI SH.P.K. 0.00 0.00 1.90 1.20 0.00 0.00 0.00 3.10
" MOBILE MAX " SH.P.K. 810006503 MITROVICË MITROVICË SH.P.K. 0.00 0.00 2.25 1.46 0.00 0.00 0.00 3.71
'' DINA WIFE '' SH P K 810032524 PRISHTINË 2 OBILIQ SH.P.K. 0.00 0.00 4.88 3.18 0.00 0.00 0.00 8.06
Mustaf Berisha B.I. 810628638 PRIZREN 1 SUHAREKË Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 0.66 5.66
'' MANATE '' SH.P.K. 810184937 MITROVICË VUSHTRRI SH.P.K. 0.00 125.00 125.00 0.00 0.00 0.00 0.00 125.00
" ATA GROUP " SH.P.K. 810184119 PRISHTINË 1 PRISHTINË SH.P.K. 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00 4.32 1.08 25.40
Ardi SH.P.K. 810517089 PRISHTINË 2 FUSHË KOSOVË SH.P.K. 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00
" AURIS " SH.P.K. 601625330 PRISHTINË 2 PRISHTINË SH.P.K. 0.00 250.00 250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 250.00
" Point Computers " SH.P.K. 601196852 PRISHTINË 1 PRISHTINË SH.P.K. 0.00 0.00 71.10 0.00 0.00 0.00 0.00 71.10
" POYRY SCHWEIZ AG " BRANCH IN KOSOVO 810117665 PRISHTINË 1 PRISHTINË Kompani e huaj 0.00 0.00 124.13 27.35 0.00 0.00 0.00 151.48
TREVENTI GROUP SH.P.K. 810843997 PRISHTINË 1 PRISHTINË SH.P.K. 0.00 0.00 36.30 0.00 0.00 0.00 0.00 36.30
N.T.P. ,,BLITTA" 600700670 FERIZAJ FERIZAJ Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 30.00 3.60 5.40 39.00

Totali: 28794