EMRI I tatimpaguesi Numri fiskal Regjioni Komuna Lloji i kompanise Tatimi Gjoba Ndëshkimi Interesi Pensioni-Baza Pensioni-Ndëshkimi Pensioni-Interesi Totali
Hil Group 810516239 DTM PRISHTINË SH.P.K. 4.85 0.00 0.40 0.24 0.00 0.00 0.00 5.49
Imri Vishi B.I. 811064196 FERIZAJ FERIZAJ Individual 0.01 0.00 1.84 1.20 0.00 0.00 0.00 3.05
N.P.H. ,, ERBLINI " 601014343 FERIZAJ FERIZAJ Individual 0.00 125.00 125.00 0.00 0.00 0.00 0.00 125.00
Mynyr Vërbani B.I. 810207218 FERIZAJ KAÇANIK Individual 0.00 250.00 250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 250.00
FER SH.P.K. 811054238 FERIZAJ FERIZAJ SH.P.K. 154.44 0.00 13.81 5.39 203.88 8.16 5.32 391.00
" Beton Nika C&O " SH.P.K. 810128828 FERIZAJ FERIZAJ SH.P.K. 0.00 0.00 2.34 1.52 0.00 0.00 0.00 3.86
Fatlum Vishi B.I. 811242015 FERIZAJ KAÇANIK Individual 37.50 0.00 1.52 0.96 39.00 1.56 1.00 81.54
D.SH. "Iliri -Fone@ Net" 811323930 FERIZAJ KAÇANIK Individual 523.46 0.00 20.92 13.60 174.48 6.96 4.52 743.94
'' Swiss Tech Electronics '' Sh.p.k 811049841 FERIZAJ FERIZAJ SH.P.K. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 0.65 5.65
" French Invest " SH.P.K. 810188161 FERIZAJ FERIZAJ SH.P.K. 0.00 0.00 0.00 27.95 0.00 0.00 0.00 27.95
D.P.Z."OLTI-12" 600960331 FERIZAJ FERIZAJ Individual 53.55 0.00 2.16 1.40 50.00 2.00 1.32 110.43
Skender A. Hyseni B.I. 810622036 FERIZAJ SHTIME Individual 24.12 0.00 0.96 0.64 0.00 0.00 0.00 25.72
N.T.P. ,, NOLI " 600917879 FERIZAJ FERIZAJ Individual 6.52 0.00 0.98 0.22 34.00 5.27 1.21 48.20
AME SH.P.K. 811049396 FERIZAJ FERIZAJ SH.P.K. 8.80 0.00 0.27 0.18 40.00 1.20 0.78 51.23
" Smart Screen " SH.P.K. 810052077 FERIZAJ FERIZAJ SH.P.K. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 0.39 3.39

Totali: 29050