EMRI I tatimpaguesi Numri fiskal Regjioni Komuna Lloji i kompanise Tatimi Gjoba Ndëshkimi Interesi Pensioni-Baza Pensioni-Ndëshkimi Pensioni-Interesi Totali
K.P.T.Sh.Autogeni - Ada -Gas Company SH.P.K. 810273409 DTM GJILAN SH.P.K. 0.00 0.00 12,427.82 6,766.33 0.00 0.00 0.00 19,194.15
Alma SH.P.K. 810534025 DTM GRAÇANICË SH.P.K. 0.00 0.00 5.61 3.65 0.00 6.11 3.97 19.34
N.T.SH. " Union Raketa " 600057930 FERIZAJ SHTIME Individual 25.80 0.00 1.30 0.85 600.00 30.00 19.50 677.45
Avni Ajvazi B.I. 811058248 FERIZAJ FERIZAJ Individual 37.50 0.00 3.40 1.20 51.00 4.59 1.65 99.34
LONA SHPED 810303892 FERIZAJ FERIZAJ SH.P.K. 0.00 0.00 16.20 0.00 0.00 0.00 0.00 16.20
D.P.Z. " Hugo " 600422688 FERIZAJ FERIZAJ Individual 137.52 0.00 6.72 4.38 81.00 3.90 2.55 236.07
METAL LAÇI 811182451 FERIZAJ FERIZAJ SH.P.K. 6,121.60 0.00 346.10 224.95 0.00 0.00 0.00 6,692.65
VELI COMERC SH.P.K. 811046962 FERIZAJ FERIZAJ SH.P.K. 0.00 0.00 3.17 2.06 0.00 0.00 0.00 5.23
" Lykens M2 Design " SH.P.K. 601080922 FERIZAJ FERIZAJ SH.P.K. 0.00 0.00 25.89 0.00 0.00 0.00 0.00 25.89
D.P.T. " Blue Teks " 601570949 FERIZAJ SHTIME Individual 0.00 703.25 703.25 0.00 0.00 0.00 0.00 703.25
" UPTOWN BOUTIQUE " SH.P.K. 600985157 FERIZAJ FERIZAJ SH.P.K. 0.00 337.50 337.50 0.00 0.00 0.00 0.00 337.50
Faton Asllani B.I. 810639841 FERIZAJ FERIZAJ Individual 18.00 0.00 1.44 0.88 0.00 0.00 0.00 20.32
N.T.P. " Bajrami " 600165999 FERIZAJ FERIZAJ Individual 0.00 250.00 250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 250.00
Krisan Sh.p.k. 600298914 FERIZAJ FERIZAJ SH.P.K. 4.50 0.00 0.20 0.12 0.00 0.00 0.00 4.82
" Xili Construction " SH.P.K. 810161191 FERIZAJ FERIZAJ SH.P.K. 408.86 0.00 18.36 11.97 1,013.48 45.63 29.61 1,527.91

Totali: 28794