EMRI I tatimpaguesi Numri fiskal Regjioni Komuna Lloji i kompanise Tatimi Gjoba Ndëshkimi Interesi Pensioni-Baza Pensioni-Ndëshkimi Pensioni-Interesi Totali
N.P.N. " Fatlindi " 600338249 FERIZAJ FERIZAJ Individual 156,945.12 1,125.00 88,614.40 40,953.79 8,505.00 5,160.60 3,317.94 303,496.85
N.T.SH."ERA" 601538533 PRISHTINË 3 PRISHTINË Individual 25,909.46 0.00 25,187.08 12,377.01 5,362.00 5,156.83 2,858.20 76,850.58
" Ndërtimtari " SH.P.K. 600877841 PRISHTINË 1 PRISHTINË SH.P.K. 30,150.44 0.00 6,527.80 13,381.42 14,206.00 5,055.38 6,253.24 75,574.28
N.T.P. " Ganiq - Impex " 600572087 PEJË PEJË Individual 45,370.81 125.00 58,140.37 56,000.51 4,470.92 4,945.74 5,898.80 174,827.15
FBM " Kualiteti" SHPK 600025763 GJILAN GJILAN SH.P.K. 205,213.70 5,400.00 86,799.96 161,115.28 22,769.16 4,906.15 17,775.61 498,579.86
N.N. " ART - DIZAJN " 601032618 PRISHTINË 3 PRISHTINË Individual 68,636.48 750.00 43,806.83 18,805.74 7,812.00 4,783.69 2,516.58 146,361.32
N.N.T. " Mali " 600072897 GJILAN GJILAN Individual 59,024.96 925.00 34,836.05 20,292.75 8,393.72 4,661.75 3,492.99 130,702.22
N.T. " Loni - Com " 600540365 PRISHTINË 2 PRISHTINË Individual 32,346.12 0.00 31,080.73 41,367.97 5,429.77 4,643.35 7,033.89 121,901.83
MC COMMUNICATIONS SH.P.K. 600352083 PRISHTINË 3 PRISHTINË SH.P.K. 549,940.71 0.00 448,664.42 564,609.43 10,484.80 4,637.40 9,875.85 1,588,212.61
N.T.SH. " Cufa Trans " 600287652 FERIZAJ HANI I ELEZIT Individual 33,863.41 1,625.00 26,167.07 16,109.19 10,668.40 4,597.92 6,350.75 97,756.74
Televizioni " Vali " 600252663 GJILAN GJILAN Individual 28,418.66 250.00 19,851.08 30,996.06 8,040.98 4,582.55 7,589.57 99,478.90
N.T.SH. " Frigo Fatlindi " 600288593 PRISHTINË 3 PRISHTINË Individual 45,825.74 1,125.00 23,689.24 13,297.15 7,905.00 4,571.31 2,712.58 98,001.02
Dyqani i PavarurTregtar " Elegant " 600369939 PRISHTINË 1 PRISHTINË Individual 57,460.93 0.00 49,092.16 14,604.74 5,389.03 4,541.32 1,471.29 132,559.47
Sylejman Xhemajli B.I. 810903337 PRISHTINË 1 PRISHTINË Individual 6,160.55 625.00 4,280.09 1,104.85 7,348.20 4,440.87 1,592.77 24,927.33
Kompania Regjionale E Mbeturinave Pastërtia SH.A./Regional Waste Company Pastërtia J.S.C./Region 811320994 FERIZAJ FERIZAJ Shoqëri akcionare 17,387.35 0.00 1,265.53 852.31 37,508.52 4,413.14 2,994.47 64,421.32

Totali: 28586