EMRI I tatimpaguesi Numri fiskal Regjioni Komuna Lloji i kompanise Tatimi Gjoba Ndëshkimi Interesi Pensioni-Baza Pensioni-Ndëshkimi Pensioni-Interesi Totali
DPT,, Dona " 600345616 PRISHTINË 2 PRISHTINË Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 140.40 0.00 0.07 140.47
" KOS.IT.KO." SH.P.K. 600352992 PRISHTINË 3 PRISHTINË SH.P.K. 5,049.59 125.00 2,723.96 2,853.14 0.00 0.00 0.00 10,626.69
"DVB STORE" SH.P.K. 600020771 PRISHTINË 2 PRISHTINË SH.P.K. 0.00 0.00 0.00 0.00 425.00 0.00 0.00 425.00
N.T.P. " Enisi Plast " 600366381 PRISHTINË 3 PRISHTINË Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 23.40 0.00 0.00 23.40
"DRE - AR" SH.P.K. 600113576 GJILAN GJILAN SH.P.K. 0.00 125.00 125.00 0.00 523.00 0.00 0.00 648.00
D.P.Z.,,Sali Servis" 600357992 PRIZREN 1 PRIZREN Individual 0.00 125.00 125.00 0.00 1,803.00 0.00 1.12 1,929.12
Dyqani i Pavarur Tregëtar " Ariston " 601060966 MITROVICË VUSHTRRI Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 228.60 0.00 0.00 228.60
Restoranti,,Pojata" 600638011 PRIZREN 2 PRIZREN Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 729.09 0.00 0.14 729.23
"Zambaku" Sh.p.k. 600526167 PRIZREN 2 MALISHEVË SH.P.K. 0.00 125.00 125.00 0.00 0.00 0.00 0.00 125.00
N.P.T.,,Mert - Dekor" 600527727 PRIZREN 1 PRIZREN Ortakëria e përgj. 0.00 0.00 0.00 0.00 610.00 0.00 0.00 610.00
Sokol Z. Mehmeti B.I. 810429896 PRISHTINË 1 PODUJEVË Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 42.00 0.00 0.00 42.00
N.T. " Valoni " 600162408 PEJË KLINË Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 117.00 0.00 0.00 117.00
D.P.H. " PLUTON " 600293716 FERIZAJ FERIZAJ Individual 473.69 0.00 211.67 719.44 0.00 0.00 0.00 1,404.80
Kombi-Taxi Bajram Gashi 600570362 PRISHTINË 2 FUSHË KOSOVË Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 220.60 0.00 0.00 220.60
" TONI COMPANY " SH.P.K. 600480793 MITROVICË VUSHTRRI SH.P.K. 14,143.67 625.00 6,870.26 10,559.67 0.00 0.00 0.00 31,573.60

Totali: 28541