EMRI I tatimpaguesi Numri fiskal Regjioni Komuna Lloji i kompanise Tatimi Gjoba Ndëshkimi Interesi Pensioni-Baza Pensioni-Ndëshkimi Pensioni-Interesi Totali
PRIZRENI A L SH.P.K. 811300053 PEJË PEJË SH.P.K. 0.00 250.00 250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 250.00
Hasan Is. Krasniqi 810965733 PEJË JUNIK Individual 37.50 0.00 1.52 0.96 0.00 0.00 0.00 39.98
Neki Metbala B.I. 810743189 PRIZREN 2 RAHOVEC Individual 0.00 125.00 125.00 0.00 0.00 0.00 0.00 125.00
KALTRIM VRELLAKU B.I. 810087868 PRISHTINË 2 GLLOGOC Individual 0.00 125.00 125.00 0.00 0.00 0.00 0.00 125.00
Shera Hyseni B.I. 810946931 PRISHTINË 1 PRISHTINË Individual 0.01 0.00 7.00 0.91 0.00 0.00 0.00 7.92
Distribucioni I Fatit SH.P.K. 810855067 PRISHTINË 1 PRISHTINË SH.P.K. 0.00 0.00 7.08 4.61 0.00 0.00 0.00 11.69
AVOKAT HAKI MAVRAJ B.I. 810148909 PEJË PEJË Individual 0.00 0.00 2.70 0.36 0.00 0.00 0.00 3.06
MEDINA GËRXHALIU B.I. 811281568 MITROVICË VUSHTRRI Individual 0.00 125.00 125.00 0.00 0.00 0.00 0.00 125.00
Majlinda Zogaj B.I. 811154715 PRIZREN 2 MALISHEVË Individual 154.55 0.00 6.20 4.00 0.00 0.00 0.00 164.75
Kreshnik Nila B.I. 811299553 PEJË PEJË Individual 0.00 125.00 125.00 0.00 0.00 0.00 0.00 125.00
Vigan Bakraqi 810764648 PEJË PEJË Individual 0.00 125.00 125.00 0.00 0.00 0.00 0.00 125.00
Ferzana Beqiri B.I. 810755811 PEJË PEJË Individual 0.00 260.00 260.00 0.00 0.00 0.00 0.00 260.00
" KOMPLEKSI LUMI " SH.P.K. 810032540 PRISHTINË 2 GLLOGOC SH.P.K. 0.00 250.00 250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 250.00
" KADARE " SH.P.K. 810018300 PRISHTINË 1 PRISHTINË SH.P.K. 0.00 250.00 250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 250.00
" PRISHTINA - 1 " SH.P.K. 810837619 PRISHTINË 2 PRISHTINË SH.P.K. 10.70 0.00 0.76 0.28 0.00 0.00 0.00 11.74

Totali: 29050