EMRI I tatimpaguesi Numri fiskal Regjioni Komuna Lloji i kompanise Tatimi Gjoba Ndëshkimi Interesi Pensioni-Baza Pensioni-Ndëshkimi Pensioni-Interesi Totali
APPLE LANGUAGE CENTER SH.P.K. 810199986 PRISHTINË 3 PRISHTINË SH.P.K. 239.81 0.00 19.89 7.41 0.00 0.00 0.00 267.11
Gazmend H. Cakaj B.I. 811118969 MITROVICË VUSHTRRI Individual 0.00 0.00 2.46 1.61 0.00 0.00 0.00 4.07
Fjolla Rexhaj B.I. 811148552 GJAKOVË GJAKOVË Individual 18.00 0.00 0.81 0.54 0.00 0.00 0.00 19.35
Asllan Ferizi B.I. 811287615 FERIZAJ FERIZAJ Individual 0.00 0.00 10.04 6.53 0.00 0.00 0.00 16.57
AGS- Pristina L.L.C. 810547846 PRISHTINË 2 PRISHTINË SH.P.K. 0.00 0.00 44.84 0.00 0.00 0.00 0.00 44.84
Intercoom SH.P.K. 810528119 PRISHTINË 3 GRAÇANICË SH.P.K. 0.00 0.00 3.05 0.00 0.00 0.00 0.00 3.05
Euro Alliance Consulting L.L.C. 810832255 PRISHTINË 1 PRISHTINË SH.P.K. 0.00 0.00 8.74 4.20 0.00 0.00 0.00 12.94
" H & N " SH.P.K. 810814675 PRISHTINË 2 PRISHTINË SH.P.K. 0.00 0.00 4.65 0.00 0.00 0.00 0.00 4.65
" HOME SWEET HOME-E " SH.P.K. 810180951 PRISHTINË 2 FUSHË KOSOVË SH.P.K. 0.00 250.00 250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 250.00
Kosovo Legal Services Company L.L.C. 810806870 PRISHTINË 3 PRISHTINË SH.P.K. 0.00 0.00 91.20 30.27 0.00 0.00 0.00 121.47
Britania Homes SH.P.K. 811106831 MITROVICË VUSHTRRI SH.P.K. 0.00 0.00 318.84 43.38 0.00 0.00 0.00 362.22
KOMPANIA E SIGURIMEVE EUROSIG SH.A. 811296054 DTM PRISHTINË Shoqëri akcionare 0.00 2,000.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00
" ACCESS " SH.P.K. 601580849 PRISHTINË 2 OBILIQ SH.P.K. 0.00 0.00 4.08 0.00 0.00 0.00 0.00 4.08
Ermal Haqifi B.I. 810453407 PRISHTINË 3 PRISHTINË Individual 0.00 250.00 250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 250.00
Arbër Bekteshi 810939829 PRISHTINË 3 PRISHTINË Individual 0.00 250.00 250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 250.00

Totali: 28794