EMRI I tatimpaguesi Numri fiskal Regjioni Komuna Lloji i kompanise Tatimi Gjoba Ndëshkimi Interesi Pensioni-Baza Pensioni-Ndëshkimi Pensioni-Interesi Totali
N.SH. " DRITA USA " 601055199 FERIZAJ FERIZAJ Individual 78.98 0.00 3.16 2.04 0.00 0.00 0.00 84.18
Vullnet Ajeti B.I. 810244898 GJAKOVË GJAKOVË Individual 0.01 0.00 2.45 1.59 0.00 0.00 0.00 4.05
"BURIMI" SH.P.K 811347055 FERIZAJ FERIZAJ SH.P.K. 36,977.98 375.00 17,229.23 3,509.60 0.00 0.00 0.00 57,716.81
NNP CTA SH.P.K. 811322776 PRISHTINË 3 PRISHTINË SH.P.K. 0.00 0.00 2.10 1.36 0.00 0.00 0.00 3.46
" LAPSI 360 " SH.P.K. 810170407 PRISHTINË 1 PRISHTINË SH.P.K. 0.00 0.00 6.52 4.24 0.00 0.00 0.00 10.76
FERDI SOFTA & ORTAKU O.P. 811011303 PRIZREN 2 PRIZREN Ortakëria e përgj. 0.00 0.00 0.00 14.29 0.00 0.00 0.00 14.29
Astrit Bucaliu 810662412 FERIZAJ FERIZAJ Individual 1,235.59 0.00 49.44 32.12 0.00 0.00 0.00 1,317.15
D.P.T. " NELI " 600726551 PRISHTINË 2 GLLOGOC Individual 0.00 0.00 10.16 1.68 0.00 0.00 0.00 11.84
Elvan Gjini B.I. 811009803 PRIZREN 2 PRIZREN Individual 13.50 0.00 0.56 0.36 0.00 0.00 0.00 14.42
Aziz Z. Berisha B.I. 810517211 PRISHTINË 2 PRISHTINË Individual 635.85 0.00 25.44 16.52 0.00 0.00 0.00 677.81
N.T.SH. ,, ARI " 600812467 FERIZAJ FERIZAJ Individual 140.96 0.00 5.64 3.68 0.00 0.00 0.00 150.28
Afrim Bega B.I. 811359224 FERIZAJ FERIZAJ Individual 5.70 0.00 2.76 0.52 0.00 0.00 0.00 8.98
" DEA " SH.P.K. 601726716 PRIZREN 1 PRIZREN SH.P.K. 1,721.53 0.00 1,013.47 110.68 0.00 0.00 0.00 2,845.68
Rron Buxhovi B.I. 810162230 PRISHTINË 1 PRISHTINË Individual 82.22 0.00 6.57 2.12 0.00 0.00 0.00 90.91
SKENDER SHALA B.I. 810044313 PEJË PEJË Individual 37.50 0.00 22.60 4.80 0.00 0.00 0.00 64.90

Totali: 29050