EMRI I tatimpaguesi Numri fiskal Regjioni Komuna Lloji i kompanise Tatimi Gjoba Ndëshkimi Interesi Pensioni-Baza Pensioni-Ndëshkimi Pensioni-Interesi Totali
D.P.H. " REHATIA " 600165353 PRISHTINË 2 FUSHË KOSOVË Individual 72,795.59 1,250.00 44,872.51 40,092.29 13,792.71 6,201.27 7,712.49 185,466.86
N.P.P."ARGONI" 600107363 FERIZAJ FERIZAJ Individual 44,748.55 125.00 6,147.48 34,183.47 13,705.12 1,644.47 8,653.48 109,082.57
Aziz Haxhiu 810672487 GJILAN VITI Individual 23,621.57 1,625.00 19,001.91 8,162.84 13,461.45 5,335.14 5,754.42 75,337.33
N.H.RESTAURANT MOTEL"FURTUNA" 600830609 MITROVICË MITROVICË Individual 96,117.03 500.00 59,879.86 29,611.25 13,434.32 6,118.07 4,489.39 209,649.92
'' Allianz Group '' SH.P.K. 601668934 MITROVICË VUSHTRRI SH.P.K. 3,640.36 0.00 617.26 736.42 13,414.00 1,766.49 2,244.71 22,419.24
Restoran Pizeria ,,Lindi-T" 600239299 GJILAN VITI Individual 100,853.07 2,375.00 43,714.10 20,029.35 13,239.10 3,970.30 3,703.29 185,509.21
MR. " GSM " 601343403 MITROVICË MITROVICË VERIORE Individual 66,752.73 750.00 43,604.25 24,980.40 12,947.24 7,919.96 4,621.56 160,826.14
N.P.Z. " FITIMI " 600206868 FERIZAJ SHTIME Individual 36,691.18 750.00 16,413.03 18,351.90 12,945.12 5,361.87 7,224.45 96,987.55
N.N.P.,,Terraplan" 600409644 MITROVICË MITROVICË Individual 111,948.21 6,275.00 62,549.11 57,651.37 12,728.70 7,102.84 8,108.23 260,088.46
Drenushë Zejna B.I. 811083302 FERIZAJ FERIZAJ Individual 25,419.94 0.00 4,567.79 2,734.85 12,637.46 1,554.68 1,207.67 48,122.39
Ndërmarrja Prodhuese Tregtare Bled SH.P.K. 810233990 GJAKOVË GJAKOVË SH.P.K. 46,995.67 0.00 6,765.72 22,045.26 12,354.40 1,947.36 6,363.50 96,471.91
" FIDI " SH.P.K. 601578894 MITROVICË MITROVICË SH.P.K. 28,902.27 2,000.00 7,712.34 4,876.91 12,311.00 1,710.86 1,874.17 57,387.55
Auto-Shkolla ,,Semafor" 600568284 PRISHTINË 1 PRISHTINË Individual 164.95 0.00 17.28 24,172.57 12,256.30 7,529.51 23,702.64 67,843.25
" SFK " SH.P.K. 810973041 PRIZREN 2 PRIZREN SH.P.K. 97,144.61 1,000.00 32,976.10 16,712.52 12,143.13 3,583.61 1,692.20 164,252.17
" LAJM " SH.P.K. 600500682 PRISHTINË 1 PRISHTINË SH.P.K. 2,139.20 625.00 1,229.20 735.40 12,140.00 1,391.40 1,682.89 19,318.09

Totali: 28782