EMRI I tatimpaguesi Numri fiskal Regjioni Komuna Lloji i kompanise Tatimi Gjoba Ndëshkimi Interesi Pensioni-Baza Pensioni-Ndëshkimi Pensioni-Interesi Totali
Albing SH.P.K. 810613340 PRIZREN 1 PRIZREN SH.P.K. 115,849.85 0.00 9,872.18 4,122.07 13,734.94 1,564.09 1,191.43 146,334.56
N.P.P."ARGONI" 600107363 FERIZAJ FERIZAJ Individual 44,748.55 125.00 6,147.48 33,892.55 13,705.12 1,644.47 8,564.56 108,702.73
Aziz Haxhiu 810672487 GJILAN VITI Individual 23,621.57 1,625.00 19,001.91 8,009.22 13,461.45 5,335.14 5,666.87 75,096.16
N.H.RESTAURANT MOTEL"FURTUNA" 600830609 MITROVICË MITROVICË Individual 96,117.03 500.00 59,879.86 28,986.44 13,434.32 6,117.09 4,402.14 208,936.88
'' Allianz Group '' SH.P.K. 601668934 MITROVICË VUSHTRRI SH.P.K. 10,643.75 0.00 1,659.04 1,451.57 13,414.00 1,766.49 2,244.71 31,179.56
" FATLINDI " SH.P.K. 601615521 FERIZAJ FERIZAJ SH.P.K. 7,991.44 250.00 1,685.10 1,185.56 13,328.76 1,760.80 1,270.46 27,222.12
Restoran Pizeria ,,Lindi-T" 600239299 GJILAN VITI Individual 100,853.07 2,375.00 43,438.11 19,373.94 13,239.10 3,953.05 3,617.20 184,474.47
Ndërmarrja Prodhuese Tregtare Bled SH.P.K. 810233990 GJAKOVË GJAKOVË SH.P.K. 46,995.67 0.00 6,765.72 21,757.34 12,965.22 1,947.36 6,283.16 96,714.47
Ndërmarrja Ndërtimore Nartel Exin SH.P.K. 810526858 PRISHTINË 2 FUSHË KOSOVË SH.P.K. 41,716.24 0.00 3,633.40 2,189.98 12,964.53 1,785.64 1,058.33 63,348.12
MR. " GSM " 601343403 MITROVICË MITROVICË VERIORE Individual 66,752.73 750.00 43,604.25 24,546.54 12,947.24 7,919.96 4,540.78 160,311.50
N.P.Z. " FITIMI " 600206868 FERIZAJ SHTIME Individual 36,691.18 750.00 16,413.03 18,113.35 12,945.12 5,361.87 7,140.21 96,664.76
N.N.P.,,Terraplan" 600409644 MITROVICË MITROVICË Individual 111,948.21 6,275.00 62,549.11 57,303.11 12,728.70 7,102.84 8,025.50 259,657.47
N.SH.T. " Kosovo Consulting & Trading " 601181564 FERIZAJ FERIZAJ Individual 25,419.94 0.00 4,469.82 2,569.62 12,637.46 1,510.66 1,125.52 47,733.02
" FIDI " SH.P.K. 601578894 MITROVICË MITROVICË SH.P.K. 19,788.18 0.00 2,528.59 2,448.63 12,311.00 1,684.43 1,794.10 40,554.93
Auto-Shkolla ,,Semafor" 600568284 PRISHTINË 1 PRISHTINË Individual 164.95 0.00 17.28 24,171.60 12,256.30 7,529.51 23,623.38 67,763.02

Totali: 28586