EMRI I tatimpaguesi Numri fiskal Regjioni Komuna Lloji i kompanise Tatimi Gjoba Ndëshkimi Interesi Pensioni-Baza Pensioni-Ndëshkimi Pensioni-Interesi Totali
Arment Brahimi B.I. 810356429 MITROVICË MITROVICË Individual 0.01 251.85 514.13 78.08 0.00 86.19 25.62 704.03
D.P.SH.. " Biti " 600223705 MITROVICË VUSHTRRI Individual 1,041.34 250.00 375.94 53.78 0.00 0.00 0.00 1,471.06
N.T. "Tunimex" Sh.p.k. 600029418 PRIZREN 1 PRIZREN SH.P.K. 6,231.57 250.00 3,863.42 3,595.16 0.00 0.00 0.00 13,690.15
Mutafçi SH.P.K. 600495726 PRISHTINË 3 PRISHTINË SH.P.K. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.50 0.63 3.13
" MIT ELEKTRIKA " SH.P.K. 600429452 PRISHTINË 1 PRISHTINË SH.P.K. 9,962.90 0.00 2,085.49 3,475.52 0.00 0.00 0.00 15,523.91
Ramadan Bajrami B.I. 810364208 FERIZAJ KAÇANIK Individual 0.00 0.00 3.61 0.90 0.00 4.20 1.05 9.76
" YOU NAME IT " SH.P.K. 600583927 PRISHTINË 1 PRISHTINË SH.P.K. 1,039.10 0.00 165.66 429.98 0.00 0.00 0.00 1,634.74
" Krijesa e Re " Sh.p.k. 600311831 PEJË PEJË SH.P.K. 78.90 0.00 15.39 17.84 0.00 0.00 0.00 112.13
NTP,,Shala" 600585759 PRISHTINË 2 KAÇANIK Individual 5.40 0.00 0.60 3.62 0.00 0.00 0.00 9.62
D.P.SH."KENI" 600489050 MITROVICË MITROVICË Individual 0.00 125.00 125.00 0.00 0.00 0.00 0.00 125.00
N.N.P. " OMURI " 600673265 FERIZAJ FERIZAJ Individual 30.20 0.00 3.72 20.99 0.00 0.00 0.00 54.91
D.P.T.,,Dea" 600095196 PEJË PEJË Individual 29.50 0.00 3.84 11.64 0.00 0.00 0.00 44.98
,, Esod "Sh.p.k. 600442868 PRISHTINË 1 PRISHTINË SH.P.K. 2,451.74 0.00 2,250.33 2,785.24 0.00 23.87 2.12 7,513.30
AGJENSIONI " EUROPA AGENTUR " 601025580 PRIZREN 1 DRAGASH Individual 33.48 0.00 3.96 14.67 0.00 0.00 0.00 52.11
" ASOFT 4 HALITECH " L.L.C. 600604731 PRISHTINË 3 LIPJAN SH.P.K. 27,187.66 0.00 4,416.53 18,873.44 0.00 0.00 0.00 50,477.63

Totali: 28541