EMRI I tatimpaguesi Numri fiskal Regjioni Komuna Lloji i kompanise Tatimi Gjoba Ndëshkimi Interesi Pensioni-Baza Pensioni-Ndëshkimi Pensioni-Interesi Totali
Hazrolli Holding SH.P.K. 810704321 PRIZREN 2 MALISHEVË SH.P.K. 0.00 0.00 0.00 0.45 0.00 2.99 1.94 5.38
" YOU NAME IT " SH.P.K. 600583927 PRISHTINË 1 PRISHTINË SH.P.K. 1,039.10 0.00 165.66 429.98 0.00 0.00 0.00 1,634.74
" Krijesa e Re " Sh.p.k. 600311831 PEJË PEJË SH.P.K. 78.90 0.00 15.39 18.86 0.00 0.00 0.00 113.15
NTP,,Shala" 600585759 PRISHTINË 2 KAÇANIK Individual 5.40 0.00 0.60 3.70 0.00 0.00 0.00 9.70
D.P.SH."KENI" 600489050 MITROVICË MITROVICË Individual 0.00 125.00 125.00 0.00 0.00 0.00 0.00 125.00
N.N.P. " OMURI " 600673265 FERIZAJ FERIZAJ Individual 30.20 0.00 3.72 21.39 0.00 0.00 0.00 55.31
D.P.T.,,Dea" 600095196 PEJË PEJË Individual 29.50 0.00 3.84 12.04 0.00 0.00 0.00 45.38
,, Esod "Sh.p.k. 600442868 PRISHTINË 1 PRISHTINË SH.P.K. 2,451.74 0.00 2,250.33 2,785.24 0.00 23.87 2.12 7,513.30
AGJENSIONI " EUROPA AGENTUR " 601025580 PRIZREN 1 DRAGASH Individual 33.48 0.00 3.96 15.11 0.00 0.00 0.00 52.55
" ASOFT 4 HALITECH " L.L.C. 600604731 PRISHTINË 3 LIPJAN SH.P.K. 27,187.66 0.00 4,416.53 19,226.88 0.00 0.00 0.00 50,831.07
Elmir Brahushi B.I. 810225062 GJAKOVË GJAKOVË Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.20 129.49 179.69
D.P.T. "Meris Trade" 600549375 PRIZREN 1 PRIZREN Individual 432.00 125.00 284.84 438.18 0.00 0.00 0.00 1,155.02
N.T.P." Jehona " 600051627 GJILAN KAMENICË Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.20 0.98 5.18
" IVANISIN.KABASHI.ARCHITECTS " L.L.C. 600762571 PRISHTINË 2 PRISHTINË SH.P.K. 0.00 0.00 5.70 2.28 0.00 17.70 7.22 32.90
PP,,Ma¿inopromet" 600558615 PRISHTINË 3 GRAÇANICË Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23.51 157.83 181.34

Totali: 28782