EMRI I tatimpaguesi Numri fiskal Regjioni Komuna Lloji i kompanise Tatimi Gjoba Ndëshkimi Interesi Pensioni-Baza Pensioni-Ndëshkimi Pensioni-Interesi Totali
FALKA K SH.P.K. 811281203 PEJË PEJË SH.P.K. 0.00 0.00 0.00 0.00 46.78 5.45 1.67 53.90
VI- TRADE SH.P.K. 810869852 PRISHTINË 1 PRISHTINË SH.P.K. 0.00 0.00 0.00 8.98 0.00 0.00 0.00 8.98
Artan Gubetini B.I. 810919334 PRISHTINË 1 PRISHTINË Individual 0.00 0.00 0.00 3.76 0.00 0.00 4.30 8.06
SHESHI 811183996 GJILAN GJILAN SH.P.K. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.79 0.82 4.61
" ECO - KOS " L.L.C. 810173112 PRISHTINË 1 PRISHTINË SH.P.K. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.68 1.74 4.42
" Hello Vitia " SH.P.K. 810029232 GJILAN GJILAN SH.P.K. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.95 1.03 8.98
Bujar E. Bislimi B.I. 811276121 PRISHTINË 2 OBILIQ Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.41 0.44 3.85
" DES & Fruits " SH.P.K. 601670864 PRISHTINË 1 PRISHTINË SH.P.K. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.40 0.44 3.84
Agim Hamdija 810652934 FERIZAJ FERIZAJ Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.40 1.56 3.96
Hajrush Runjeva 810642026 FERIZAJ FERIZAJ Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.65 0.86 7.51
Safete Musa B.I. 601685970 MITROVICË MITROVICË Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 51.00 4.08 2.64 57.72
Super - Ark SH.P.K. 810220591 GJAKOVË GJAKOVË SH.P.K. 0.00 0.00 0.00 0.00 35.00 2.80 1.84 39.64
" A & I GROUP " SH.P.K. 600624284 PRISHTINË 2 GLLOGOC SH.P.K. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.79 2.92 3.71
JUGOSLAV FILIPOVIC B.I. 810016437 PRISHTINË 3 GRAÇANICË Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 51.00 4.08 2.64 57.72
D.P.SH. " GONI " 600721725 GJAKOVË GJAKOVË Individual 0.00 0.00 0.00 5.40 0.00 0.00 0.00 5.40

Totali: 28794