EMRI I tatimpaguesi Numri fiskal Regjioni Komuna Lloji i kompanise Tatimi Gjoba Ndëshkimi Interesi Pensioni-Baza Pensioni-Ndëshkimi Pensioni-Interesi Totali
DPZ " Saraç Gold " 600217740 PRIZREN 1 PRIZREN Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.40 0.44 3.84
MARASHI PARK 810519142 PRIZREN 1 PRIZREN SH.P.K. 0.00 0.00 0.00 0.00 28.19 1.12 0.72 30.03
D.P.Z. " SMART TEXTILE COLECTION " 600766846 PRISHTINË 1 PRISHTINË Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14.43 19.62 34.05
" The Headhunter Karriera " L.L.C. 810109604 PRISHTINË 1 PRISHTINË SH.P.K. 0.00 0.00 0.00 0.00 61.53 3.72 2.40 67.65
AAB CONSTRUCTION SH.P.K. 810842668 PRISHTINË 1 PRISHTINË SH.P.K. 0.00 0.00 0.00 0.00 265.00 10.60 6.88 282.48
" WLERA " SH.P.K. 601535852 MITROVICË SKENDERAJ SH.P.K. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 0.39 3.39
Muhamet Bayraktar B.I. 811012012 PRIZREN 2 MAMUSHË Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17.00 2.20 19.20
'' Black Bird Marketing " SH.P.K. 810042010 PRISHTINË 1 PRISHTINË SH.P.K. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.05 1.34 3.39
'' Swiss Tech Electronics '' Sh.p.k 811049841 FERIZAJ FERIZAJ SH.P.K. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 0.65 5.65
" French Invest " SH.P.K. 810188161 FERIZAJ FERIZAJ SH.P.K. 0.00 0.00 0.00 27.95 0.00 0.00 0.00 27.95
Leonora Lama 811130210 GJAKOVË GJAKOVË Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 120.00 4.80 3.12 127.92
" ROUTE 66-AVIATION " SH.P.K. 810029240 PRISHTINË 3 FUSHË KOSOVË SH.P.K. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.97 1.28 3.25
D.P.H. " BREAK TIME CAFFE " 600563375 MITROVICË MITROVICË Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 17.00 0.68 0.44 18.12
Beçir Kuçi B.I. 810761206 PEJË PEJË Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 0.65 5.65
D.P.Z. " BASTRIA" 600854435 MITROVICË MITROVICË Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.73 1.75 4.48

Totali: 29050