EMRI I tatimpaguesi Numri fiskal Regjioni Komuna Lloji i kompanise Tatimi Gjoba Ndëshkimi Interesi Pensioni-Baza Pensioni-Ndëshkimi Pensioni-Interesi Totali
NTSH,,Blini" 600229555 PEJË KLINË Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 510.33 0.00 79.56 589.89
D.P.T. "Fadil Tex" 600547204 PRIZREN 2 PRIZREN Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 109.60 0.00 1.62 111.22
Bastore Sportive ,,Premier" 600555570 PRISHTINË 1 PODUJEVË Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 540.00 0.00 8.14 548.14
N.T.H."TE LEPENCI" 600136198 FERIZAJ FERIZAJ Individual 2,927.42 125.00 479.48 778.81 5,295.88 655.52 1,375.25 11,512.36
N.H."HAREJA" 600489480 GJILAN GJILAN Individual 697.50 250.00 329.21 78.99 1,702.73 187.28 207.73 3,203.44
D.P.Z."PUMA" 600612403 FERIZAJ HANI I ELEZIT Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.61 2.15 10.76
Produkcioni Muzikor "Flora" 600563622 FERIZAJ FERIZAJ Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 405.00 2.75 22.66 430.41
N.T.P."UNIVERZAL" 600552831 PRISHTINË 1 PODUJEVË Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 930.00 0.00 0.00 930.00
D.P.H. " EVRY DAY " 601011357 PRISHTINË 3 PRISHTINË Individual 2,615.00 0.00 446.28 672.63 928.37 155.40 239.36 5,057.04
N.P." FUADI " 600149646 PRISHTINË 1 PRISHTINË Individual 138,787.91 1,000.00 48,020.21 97,580.00 3,776.49 651.12 3,186.92 292,002.65
DPH,, Grilli " 600483060 PRISHTINË 3 PRISHTINË Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37.00 147.60 184.60
D.P.T. " Leutrimi -A " 601349998 PRIZREN 2 RAHOVEC Individual 118.35 0.00 31.25 31.10 162.27 41.31 40.77 425.05
D.P.T. " Vëllezërit Baliu " 600544482 MITROVICË MITROVICË Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 1,153.58 0.00 0.00 1,153.58
D.P.Z.FRIZER"KUSHTRIMI" 600917902 PRIZREN 2 PRIZREN Individual 183.24 0.00 21.96 38.27 234.00 28.08 53.69 559.24
N. P. T. ,,Eurollamarina" 600305909 PRISHTINË 1 PRISHTINË Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 3,211.50 0.00 0.00 3,211.50

Totali: 28782