EMRI I tatimpaguesi Numri fiskal Regjioni Komuna Lloji i kompanise Tatimi Gjoba Ndëshkimi Interesi Pensioni-Baza Pensioni-Ndëshkimi Pensioni-Interesi Totali
N.P.SH. FIERZA 600356621 PEJË DEÇAN Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.94 49.53 54.47
N.N.T. " Ramosaj " 601350656 PEJË DEÇAN Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 24.18 0.00 1.56 25.74
Driton Jasiqi B.I. 810214007 PEJË DEÇAN Individual 3,133.07 1,875.00 3,047.16 475.86 3,555.20 1,054.44 630.93 11,896.66
D.P. ''ZANA '' 600946050 PEJË DEÇAN Individual 0.00 125.00 125.00 0.00 0.00 0.00 0.00 125.00
" EU- GLANZ " SH.P.K. 601301550 PEJË DEÇAN SH.P.K. 4,358.66 125.00 964.96 644.35 102.50 15.24 24.80 6,110.51
Shqiponje Demalijaj B.I. 810967044 PEJË DEÇAN Individual 0.00 125.00 129.73 0.66 0.00 0.00 0.00 130.39
Avokat Pashë Kuçi 600336037 PEJË DEÇAN Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.52 0.73 3.25
N. P.Tegtare dhe qarkulluese" Tolaj " 600533352 PEJË DEÇAN Ortakëria e përgj. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18.08 246.89 264.97
N.P.H. " Leo" 600195540 PEJË DEÇAN Individual 159.33 375.00 415.63 73.89 236.00 43.67 109.92 1,038.44
N.T. '' UKËHAXHAJ '' 601195515 PEJË DEÇAN Individual 150.64 0.00 32.18 34.61 78.00 15.21 17.08 327.72
N.P.T. "Guri i Bardhë" 600359790 PEJË DEÇAN Individual 0.00 0.00 15.42 4.23 0.00 0.00 0.00 19.65
N.N. "Besniku" 600145628 PEJË DEÇAN Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.10 1.28 6.38
Isa Osdautaj B.I. 810218025 PEJË DEÇAN Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 0.92 3.92
N.T." NEUVITA - NUGABEST " 600759974 PEJË DEÇAN Individual 0.00 125.00 125.00 0.00 0.00 0.00 0.00 125.00
N.SH. '' TE VALONI '' 601044720 PEJË DEÇAN Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 39.00 4.68 12.81 56.49

Totali: 29050