EMRI I tatimpaguesi Numri fiskal Regjioni Komuna Lloji i kompanise Tatimi Gjoba Ndëshkimi Interesi Pensioni-Baza Pensioni-Ndëshkimi Pensioni-Interesi Totali
Shaqir Halilaj 810965668 PEJË DEÇAN Individual 189.78 0.00 20.60 13.36 111.00 8.88 5.76 349.38
N.N. " VËLLEZËRIT ALAJ " 600815825 PEJË DEÇAN Individual 0.00 0.00 5.73 0.75 0.00 5.85 0.75 13.08
Rinor Malokaj B.I. 601549506 PEJË DEÇAN Individual 826.36 0.00 68.44 44.48 1,055.10 71.30 46.48 2,112.16
Xhevdet Ukaj B.I. 810418633 PEJË DEÇAN Individual 21.84 0.00 3.41 1.40 51.00 13.26 4.62 95.53
Tafë Çeku B.I. 810967101 PEJË DEÇAN Individual 4.40 0.00 3.77 0.59 20.00 0.80 0.52 30.08
N.SH." Servis- Zukaj" 601595583 PEJË DEÇAN Individual 0.00 0.00 3.76 0.48 0.00 3.90 0.50 8.64
N.T.P. '' AGROFARM - DE '' 601010367 PEJË DEÇAN Individual 42.08 0.00 5.04 4.32 83.04 11.85 9.87 156.20
" ODA E JUNIKUT " SH.P.K. 810962945 PEJË DEÇAN SH.P.K. 0.00 500.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00
'' SWISS - HOME '' SH.P.K. 601034094 PEJË DEÇAN SH.P.K. 40,495.30 250.00 12,013.76 5,889.49 175.00 10.50 6.90 58,590.95
N.T.P." BONITA - CENTER " 601178066 PEJË DEÇAN Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 51.00 5.61 3.63 60.24
Dykë Çekaj B.I. 810220418 PEJË DEÇAN Individual 322.47 0.00 184.05 43.37 0.00 0.00 0.00 549.89
'' V - SHEHU '' SH.P.K. 810146739 PEJË DEÇAN SH.P.K. 4,688.90 0.00 325.89 152.40 0.00 0.00 0.00 5,167.19
Blendar Avdijaj B.I. 810207276 PEJË DEÇAN Individual 0.00 0.00 5.13 0.67 0.00 0.00 0.00 5.80
N.P.T. "Vllezërit Gjukaj" 600124094 PEJË DEÇAN Individual 0.00 0.00 182.40 50.44 0.00 0.00 0.00 232.84
Zenun Gogaj B.I. 810219172 PEJË DEÇAN Individual 158.39 1,000.00 1,019.73 17.95 0.00 0.00 0.00 1,196.07

Totali: 28794