EMRI I tatimpaguesi Numri fiskal Regjioni Komuna Lloji i kompanise Tatimi Gjoba Ndëshkimi Interesi Pensioni-Baza Pensioni-Ndëshkimi Pensioni-Interesi Totali
Tax Accounting Group SH.P.K. 810838005 PRISHTINË 3 PRISHTINË SH.P.K. 0.01 0.00 87.96 0.00 0.00 0.00 0.00 87.97
"N.SH.T. ""Commit""" 600188933 PRISHTINË 2 PRISHTINË Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.36 0.44 3.80
Bujar Sa. Hyseni B.I. 810772336 PEJË PEJË Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 125.00 7.50 4.86 137.36
Arfije Gashi & Sylejman Sh Gashi 810773029 PEJË PEJË Ortakëria e përgj. 0.00 500.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00
" Estetik " SH.P.K. 601042542 FERIZAJ FERIZAJ SH.P.K. 0.00 0.00 0.00 0.00 80.00 4.00 2.60 86.60
Fatos B. Bytyçi B.I. 810956956 PRISHTINË 1 PRISHTINË Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.50 2.28 5.78
Milaim Myrtezani B.I. 811222629 PRIZREN 1 DRAGASH Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.80 2.71 11.51
D.P.Z." OLSA - LH " 600869286 PEJË PEJË Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 51.00 3.06 1.98 56.04
Ardison Lajqi B.I. 810420737 PEJË PEJË Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 51.00 3.06 1.98 56.04
Shaip Bujupi B.I. 810253691 PRISHTINË 2 GLLOGOC Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 1.30 3.30
" Algorithmics" SH.P.K. 810052986 PRISHTINË 1 PRISHTINË SH.P.K. 0.00 0.00 0.00 0.00 30.00 1.80 1.20 33.00
Flurije Hoxha B.I. 810455792 PRISHTINË 1 PRISHTINË Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.60 2.34 5.94
AGS- Pristina L.L.C. 810547846 PRISHTINË 2 PRISHTINË SH.P.K. 0.00 0.00 44.84 0.00 0.00 0.00 0.00 44.84
Intercoom SH.P.K. 810528119 PRISHTINË 3 GRAÇANICË SH.P.K. 0.00 0.00 3.05 0.00 0.00 0.00 0.00 3.05
" H & N " SH.P.K. 810814675 PRISHTINË 2 PRISHTINË SH.P.K. 0.00 0.00 4.65 0.00 0.00 0.00 0.00 4.65

Totali: 28586