EMRI I tatimpaguesi Numri fiskal Regjioni Komuna Lloji i kompanise Tatimi Gjoba Ndëshkimi Interesi Pensioni-Baza Pensioni-Ndëshkimi Pensioni-Interesi Totali
TEUTA STEEL SH.P.K. 811188037 GJILAN GJILAN SH.P.K. 0.00 0.00 25.14 0.00 0.00 0.00 0.00 25.14
D.P.Z. " AUTO -TOPLICA " 600693320 PRISHTINË 2 OBILIQ Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 75.00 3.75 2.45 81.20
" QYQALLA GROUP " SH.P.K. 601742308 PRISHTINË 2 FUSHË KOSOVË SH.P.K. 0.00 0.00 8.86 0.00 0.00 0.00 0.00 8.86
Ex Projekt SH.P.K. 810659542 FERIZAJ FERIZAJ SH.P.K. 0.00 0.00 6.51 0.00 0.00 0.00 0.00 6.51
Fontana 810305046 FERIZAJ KAÇANIK SH.P.K. 0.00 0.00 15.78 0.00 0.00 0.00 0.00 15.78
Ramoci-Benz L.t.d. 810791766 PRISHTINË 1 PRISHTINË SH.P.K. 0.02 0.00 6.48 0.00 0.00 0.00 0.00 6.50
Marigona Residence SH.P.K. 810535685 PRISHTINË 3 GRAÇANICË SH.P.K. 0.00 0.00 388.43 0.00 0.00 0.00 0.00 388.43
Hajrulla Kastrati B.I. 810201434 MITROVICË SKENDERAJ Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.80 3.12 7.92
DINICOM SH.P.K. 810200270 FERIZAJ FERIZAJ SH.P.K. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.29 4.74 12.03
D.P.T. " Iden Cosmetics - 2 " 600031091 GJAKOVË GJAKOVË Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 213.76 10.70 6.95 231.41
" R Architects " SH.P.K. 601540207 PRIZREN 2 PRIZREN SH.P.K. 0.00 0.00 42.30 0.00 0.00 0.00 0.00 42.30
P.P. " FORD " 600638657 FERIZAJ SHTËRPCË Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 35.37 2.80 1.84 40.01
Rinard Kabashi B.I. 810170275 GJAKOVË GJAKOVË Individual 0.00 2,000.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00
N.P. "DST - Product" 810008533 FERIZAJ FERIZAJ Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 210.00 10.50 6.85 227.35
ALTIN TAHIRI B.I. 810038225 PRISHTINË 1 PRISHTINË Individual 0.00 1,250.00 1,250.00 0.00 51.00 2.55 1.65 1,305.20

Totali: 28794