EMRI I tatimpaguesi Numri fiskal Regjioni Komuna Lloji i kompanise Tatimi Gjoba Ndëshkimi Interesi Pensioni-Baza Pensioni-Ndëshkimi Pensioni-Interesi Totali
N. P. T. ,,Eurollamarina" 600305909 PRISHTINË 1 PRISHTINË Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 3,211.50 0.00 0.00 3,211.50
N.T.P. " CAKOLLI - COM " 600292875 FERIZAJ FERIZAJ Individual 429.90 0.00 96.17 321.20 768.40 200.58 611.74 2,427.99
N.Sh. Pishina ,, Denisi " 600696332 PRISHTINË 3 LIPJAN Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 1,550.76 0.00 0.00 1,550.76
Hajzer Ismajli B.I. 810347030 MITROVICË MITROVICË Individual 558.07 0.00 39.06 25.41 0.00 0.00 25.95 648.49
N.T.P. " Nora " 600318762 PRIZREN 2 PRIZREN Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.38 21.59 31.97
Flamur H. Kastrati B.I. 810259582 GJILAN GJILAN Individual 76.50 0.00 9.65 12.27 59.40 8.75 2.65 169.22
N.N.P. "Ytong- Kola" 600134853 PRISHTINË 2 GLLOGOC Individual 20,539.22 0.00 8,499.67 19,802.09 35,765.30 12,296.41 23,638.43 120,541.12
Bujar M. Rexha 811312751 MITROVICË MITROVICË Individual 7,504.90 0.00 916.45 1,794.95 4,545.75 648.54 1,374.46 16,785.05
AGIM VIDISHIQI B.I. 600807137 MITROVICË MITROVICË Individual 345.00 0.00 148.20 246.20 117.40 50.12 78.47 985.39
Auto Taxi Skender Ismajli 600096805 PRISHTINË 1 PRISHTINË Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 210.60 0.00 0.00 210.60
Sead Seferaj B.I. 810253344 PRISHTINË 2 GLLOGOC Individual 1,389.92 0.00 229.60 324.29 1,706.88 232.99 465.98 4,349.66
Shkolla e Gjuhëve të Huaja "W.B.YEATS " 600044937 MITROVICË MITROVICË Individual 531.55 0.00 71.25 49.81 255.00 45.84 33.41 986.86
Autoshkolla " Albani " 600567723 PRIZREN 2 MALISHEVË Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 2,352.11 0.00 0.00 2,352.11
N.T. " BRUNGA " 600801725 FERIZAJ FERIZAJ Individual 542.69 0.00 111.36 371.35 318.00 64.56 222.27 1,630.23
N.T.P. " Agoni " 600070817 PRISHTINË 1 PODUJEVË Individual 30,690.51 0.00 10,469.72 20,563.73 7,323.63 1,864.13 4,564.79 75,476.51

Totali: 29050