EMRI I tatimpaguesi Numri fiskal Regjioni Komuna Lloji i kompanise Tatimi Gjoba Ndëshkimi Interesi Pensioni-Baza Pensioni-Ndëshkimi Pensioni-Interesi Totali
"TRIO TRADE" SH.P.K. 600776530 FERIZAJ FERIZAJ SH.P.K. 10,693.66 0.00 1,461.00 3,211.07 605.00 75.05 195.88 16,241.66
D.P.Z.FRIZER"KUSHTRIMI" 600917902 PRIZREN 2 PRIZREN Individual 183.24 0.00 21.96 35.23 234.00 28.08 50.69 553.20
N. P. T. ,,Eurollamarina" 600305909 PRISHTINË 1 PRISHTINË Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 3,211.50 0.00 0.00 3,211.50
N.T.P. " CAKOLLI - COM " 600292875 FERIZAJ FERIZAJ Individual 429.90 0.00 96.17 315.68 768.40 200.58 601.78 2,412.51
N.Sh. Pishina ,, Denisi " 600696332 PRISHTINË 3 LIPJAN Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 1,550.76 0.00 0.00 1,550.76
Hajzer Ismajli B.I. 810347030 MITROVICË MITROVICË Individual 558.07 0.00 27.90 18.15 0.00 0.00 22.49 626.61
D.T. " MAGIC DRESSES " 601178397 GJILAN GJILAN Individual 72.54 0.00 13.68 16.69 34.00 9.18 9.00 155.09
N.T.P. " Nora " 600318762 PRIZREN 2 PRIZREN Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.38 21.43 31.81
N.P.T.,, Barbarella" 600043575 GJILAN GJILAN Individual 121.50 0.00 15.25 24.06 59.40 8.75 2.65 231.61
N.N.P. "Ytong- Kola" 600134853 PRISHTINË 2 GLLOGOC Individual 20,539.22 0.00 8,499.67 19,535.03 35,765.30 12,296.41 23,173.63 119,809.26
Bujar M. Rexha 811312751 MITROVICË MITROVICË Individual 7,504.90 0.00 902.75 1,697.37 4,545.75 647.45 1,315.40 16,613.62
AGIM VIDISHIQI B.I. 600807137 MITROVICË MITROVICË Individual 345.00 0.00 148.20 241.72 117.40 50.12 76.93 979.37
Auto Taxi Skender Ismajli 600096805 PRISHTINË 1 PRISHTINË Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 210.60 0.00 0.00 210.60
N.T.P. "Ardi" 600250253 PRISHTINË 2 GLLOGOC Individual 1,306.28 0.00 217.73 304.58 1,598.52 223.42 441.97 4,092.50
Shkolla e Gjuhëve të Huaja "W.B.YEATS " 600044937 MITROVICË MITROVICË Individual 425.62 0.00 61.38 41.51 204.00 41.25 29.45 803.21

Totali: 28794