EMRI I tatimpaguesi Numri fiskal Regjioni Komuna Lloji i kompanise Tatimi Gjoba Ndëshkimi Interesi Pensioni-Baza Pensioni-Ndëshkimi Pensioni-Interesi Totali
Radio Kaçaniku 811336834 FERIZAJ KAÇANIK Individual 2,447.57 335.00 1,120.26 1,124.26 579.00 189.51 229.45 5,690.05
Nazim Isufi B.I. 811336727 GJILAN KAMENICË Individual 13.04 0.00 3.82 1.42 68.00 10.20 4.84 101.32
Labinot I. Tahiri B.I. 811336595 FERIZAJ FERIZAJ Individual 0.00 0.00 0.00 1.20 0.00 0.00 2.73 3.93
Luljete Morina B.I. 811336412 PRIZREN 1 SUHAREKË Individual 34.75 500.00 535.42 21.22 51.68 5.46 4.08 652.61
" GEO GLOBAL " Sh.p.k. 811336363 PRIZREN 1 SUHAREKË SH.P.K. 366.42 0.00 95.81 28.53 292.00 23.36 11.28 817.40
Heset B. Rexhepi B.I. 811336040 GJILAN GJILAN Individual 0.00 250.00 250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 250.00
FELIXI SH.P.K. 811335787 GJAKOVË GJAKOVË SH.P.K. 11.79 0.00 1.44 1.44 0.00 6.51 4.23 25.41
Liridon N. Muhaxheri B.I. 811335703 FERIZAJ FERIZAJ Individual 1,848.32 0.00 1,121.70 670.57 1,293.74 638.26 415.58 5,988.17
Nexhat S. Hoti B.I. 811335414 PRISHTINË 3 PRISHTINË Individual 0.00 0.00 4.28 0.78 0.00 0.00 0.00 5.06
Nesrin Kuzev B.I. 811335399 PRISHTINË 1 PRISHTINË Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 0.48 1.61 6.09
Faredin Sopaj B.I. 811335191 PEJË KLINË Individual 3.30 0.00 4.85 1.88 17.00 4.59 4.96 36.58
Siniša Nedeljkovic B.I. 811335018 MITROVICË ZVEÇAN Individual 0.00 750.00 750.00 0.00 0.00 4.25 0.55 754.80
Shaban Blakçori B.I. 811334987 PRISHTINË 1 PODUJEVË Individual 0.00 375.00 375.00 0.00 0.00 0.00 0.00 375.00
Muharem Topalli B.I. 811334721 PRIZREN 2 RAHOVEC Individual 435.44 0.00 43.50 28.30 0.00 0.00 0.00 507.24
Muhamet Behrami B.I. 811334424 MITROVICË MITROVICË Individual 48.00 125.00 131.00 9.00 150.00 22.80 31.68 392.48

Totali: 28586