EMRI I tatimpaguesi Numri fiskal Regjioni Komuna Lloji i kompanise Tatimi Gjoba Ndëshkimi Interesi Pensioni-Baza Pensioni-Ndëshkimi Pensioni-Interesi Totali
N.T.SH. "Elion" 600007795 PEJË PEJË Individual 741.38 125.00 383.19 270.64 1,188.25 443.09 433.37 3,459.92
" ALASKA "-SH.P.K. 600007943 MITROVICË VUSHTRRI SH.P.K. 138,578.29 1,500.00 32,662.47 49,172.59 0.00 23.00 6.30 220,442.65
NT,,Qarr Commerc" 600007969 GJILAN GJILAN Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 37.80 0.00 0.00 37.80
N.P.T."ADIODAS" 600008058 GJAKOVË GJAKOVË Individual 77.48 0.00 9.24 19.29 51.00 6.12 12.75 175.88
D.P.Z. " Nuraj " 600008107 GJILAN GJILAN Individual 0.00 125.00 125.00 0.00 200.00 0.00 0.00 325.00
N.T.Breu Petrol Sh.p.k 600008305 PRIZREN 1 PRIZREN SH.P.K. 0.00 250.00 31,687.63 15,604.01 0.00 157.81 1,458.91 48,908.36
N.T.P."ARSIMI" 600008363 FERIZAJ FERIZAJ Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 194.33 32.64 229.59 456.56
D.P.Z. Autogoma Niti" 600008545 PRIZREN 2 PRIZREN Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 23.40 0.00 0.00 23.40
" MADRIDI " SH.P.K. 600008751 PRISHTINË 1 PRISHTINË SH.P.K. 1,151.10 125.00 596.73 733.49 0.00 0.00 0.00 2,481.32
ARTAN TUSHA 600008769 FERIZAJ KAÇANIK Individual 18.19 0.00 1.63 0.60 255.00 27.03 18.15 320.60
D.P.H.KAFITERIA "VALONI" 600008793 PRIZREN 2 PRIZREN Individual 12.50 0.00 1.56 7.37 0.00 0.00 0.00 21.43
"Frigo Food" Sh.p.k. 600008826 PRISHTINË 1 PRISHTINË SH.P.K. 278.40 0.00 38.82 37.03 595.00 94.35 85.80 1,129.40
N.P.H."ART CAFFE" 600008884 FERIZAJ KAÇANIK Ortakëria e përgj. 11,527.74 0.00 1,338.10 1,538.88 4,298.00 480.60 582.22 19,765.54
P.P. "Radomil " 600009098 MITROVICË ZUBIN POTOK Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 714.53 0.00 0.00 714.53
Q.Gj.H. " The Cambridge School " 600009262 MITROVICË MITROVICË Individual 527.38 0.00 62.58 62.65 401.00 47.40 75.67 1,176.68

Totali: 28794