EMRI I tatimpaguesi Numri fiskal Regjioni Komuna Lloji i kompanise Tatimi Gjoba Ndëshkimi Interesi Pensioni-Baza Pensioni-Ndëshkimi Pensioni-Interesi Totali
N.P.T."ADIODAS" 600008058 GJAKOVË GJAKOVË Individual 77.48 0.00 9.24 19.79 51.00 6.12 13.08 176.71
D.P.Z. " Nuraj " 600008107 GJILAN GJILAN Individual 0.00 125.00 125.00 0.00 200.00 0.00 0.00 325.00
N.T.Breu Petrol Sh.p.k 600008305 PRIZREN 1 PRIZREN SH.P.K. 0.00 250.00 31,687.63 15,604.01 0.00 157.81 1,458.91 48,908.36
N.T.P."ARSIMI" 600008363 FERIZAJ FERIZAJ Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 194.33 32.64 230.85 457.82
D.P.Z. Autogoma Niti" 600008545 PRIZREN 2 PRIZREN Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 23.40 0.00 0.00 23.40
" MADRIDI " SH.P.K. 600008751 PRISHTINË 1 PRISHTINË SH.P.K. 1,151.10 125.00 596.73 733.49 0.00 0.00 0.00 2,481.32
ARTAN TUSHA 600008769 FERIZAJ KAÇANIK Individual 18.19 0.00 1.81 0.72 255.00 28.56 19.80 324.08
D.P.H.KAFITERIA "VALONI" 600008793 PRIZREN 2 PRIZREN Individual 12.50 0.00 1.56 7.45 0.00 0.00 0.00 21.51
"Frigo Food" Sh.p.k. 600008826 PRISHTINË 1 PRISHTINË SH.P.K. 278.40 0.00 38.82 38.87 595.00 94.35 89.65 1,135.09
N.P.H."ART CAFFE" 600008884 FERIZAJ KAÇANIK Ortakëria e përgj. 11,620.69 0.00 1,370.62 1,616.20 4,443.00 496.78 613.80 20,161.09
P.P. "Radomil " 600009098 MITROVICË ZUBIN POTOK Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 714.53 0.00 0.00 714.53
Q.Gj.H. " The Cambridge School " 600009262 MITROVICË MITROVICË Individual 527.38 0.00 62.73 66.06 401.00 48.12 78.29 1,183.58
N.T.P."SHEAR IMPEKS" 600009288 FERIZAJ FERIZAJ Individual 10,138.92 250.00 4,318.41 5,313.18 0.00 0.00 0.00 19,770.51
"D-FOOD"SH.P.K. 600009460 PRISHTINË 1 PODUJEVË SH.P.K. 0.00 125.00 125.00 0.00 0.00 0.00 0.00 125.00
EXIMOIL SH.A. - PËRFAQËSIA NË KOSOVË 600009535 PRIZREN 2 PRIZREN Kompani e huaj 0.00 250.00 250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 250.00

Totali: 28586