EMRI I tatimpaguesi Numri fiskal Regjioni Komuna Lloji i kompanise Tatimi Gjoba Ndëshkimi Interesi Pensioni-Baza Pensioni-Ndëshkimi Pensioni-Interesi Totali
" ABD & ASSOCIATES " SH.P.K. 601102784 PRISHTINË 1 PRISHTINË SH.P.K. 0.00 0.00 221.24 304.60 0.00 0.00 0.00 525.84
" ABI TATLISES " SH.P.K. 810096728 PRISHTINË 1 PRISHTINË SH.P.K. 1,341.81 0.00 152.10 87.14 926.40 92.04 62.37 2,661.86
" ACSMED " SH.P.K. 601274757 PRIZREN 1 PRIZREN SH.P.K. 1,137.97 250.00 518.87 260.38 0.00 0.00 0.00 1,917.22
" AD-08 " Sh.p.k. 600064563 GJAKOVË GJAKOVË SH.P.K. 0.00 0.00 0.00 0.00 60.00 0.00 0.00 60.00
" AGRIKO " SH.P.K. 601149273 PRIZREN 1 DRAGASH SH.P.K. 0.00 0.00 0.00 7.79 0.00 0.00 0.00 7.79
" AGRO - Consulting - LV " SH.P.K. 600928511 PRISHTINË 1 PRISHTINË SH.P.K. 0.00 0.00 5.85 0.76 0.00 0.00 0.00 6.61
" AGRO DIAMOND " SH.P.K. 600825478 PRISHTINË 1 PRISHTINË SH.P.K. 4,740.37 0.00 1,830.67 2,411.39 0.00 0.00 0.00 8,982.43
" AGRO DIORI " SH.P.K. 810150087 PRISHTINË 1 PODUJEVË SH.P.K. 0.00 125.00 125.00 0.00 0.00 0.00 0.00 125.00
" AID GROUP " SH.P.K. 600921383 PRISHTINË 1 PRISHTINË SH.P.K. 510.19 125.00 292.27 176.38 0.00 0.00 0.00 978.84
" AJANI " SH.P.K. 601604243 FERIZAJ FERIZAJ SH.P.K. 16,239.63 0.00 2,615.17 579.80 0.00 3.00 0.39 19,437.99
" AKT4CONSULTING " SH.P.K. 600997889 PRISHTINË 2 PRISHTINË SH.P.K. 0.00 0.00 26.19 0.00 0.00 0.00 0.00 26.19
" ALB TELECOMMUNICATION " L.L.C. 600856374 PRISHTINË 2 PRISHTINË SH.P.K. 74,946.69 0.00 27,421.47 48,574.17 0.00 0.00 0.00 150,942.33
" ALBA RESTORANT " SH.P.K. 600906658 FERIZAJ KAÇANIK SH.P.K. 18,220.88 750.00 8,999.57 5,449.41 2,889.56 728.63 1,908.44 38,196.49
" ALBA ROAD KOSOVA " SH.P.K. 600644753 PRISHTINË 3 GRAÇANICË SH.P.K. 2,095.33 500.00 856.17 1,194.81 0.00 0.00 0.00 4,146.31
" ALBOS " SH.P.K. 600891148 PRIZREN 2 RAHOVEC SH.P.K. 54.60 0.00 7.18 3.30 270.00 33.12 19.80 388.00

Totali: 28794