EMRI I tatimpaguesi Numri fiskal Regjioni Komuna Lloji i kompanise Tatimi Gjoba Ndëshkimi Interesi Pensioni-Baza Pensioni-Ndëshkimi Pensioni-Interesi Totali
" A.I.O Tech " SH.P.K. 601581269 PRISHTINË 2 PRISHTINË SH.P.K. 98,532.76 0.00 51,470.11 17,200.14 0.00 0.00 0.00 167,203.01
" AA COM " SH.P.K. 601238167 FERIZAJ FERIZAJ SH.P.K. 8,648.69 500.00 4,040.98 2,634.58 0.00 0.00 0.00 15,324.25
" AAC GROUP " SH.P.K. 600927828 PRISHTINË 3 PRISHTINË SH.P.K. 34.84 0.00 4.08 10.02 108.00 17.28 33.80 208.02
" ABD & ASSOCIATES " SH.P.K. 601102784 PRISHTINË 1 PRISHTINË SH.P.K. 0.00 0.00 221.24 304.60 0.00 0.00 0.00 525.84
" ABI TATLISES " SH.P.K. 810096728 PRISHTINË 1 PRISHTINË SH.P.K. 1,459.91 0.00 174.42 108.03 969.60 103.98 75.71 2,891.65
" ACSMED " SH.P.K. 601274757 PRIZREN 1 PRIZREN SH.P.K. 1,137.97 250.00 518.87 275.18 0.00 0.00 0.00 1,932.02
" AD-08 " Sh.p.k. 600064563 GJAKOVË GJAKOVË SH.P.K. 0.00 0.00 0.00 0.00 60.00 0.00 0.00 60.00
" AGRIKO " SH.P.K. 811219212 PRIZREN 1 DRAGASH SH.P.K. 0.00 0.00 0.00 7.79 0.00 0.00 0.00 7.79
" AGRO - Consulting - LV " SH.P.K. 600928511 PRISHTINË 1 PRISHTINË SH.P.K. 0.00 0.00 5.85 0.76 0.00 0.00 0.00 6.61
" AGRO DIAMOND " SH.P.K. 600825478 PRISHTINË 1 PRISHTINË SH.P.K. 4,740.37 0.00 1,830.67 2,411.39 0.00 0.00 0.00 8,982.43
" AGRO DIORI " SH.P.K. 810150087 PRISHTINË 1 PODUJEVË SH.P.K. 356.92 125.00 139.32 9.35 38.76 1.71 1.17 547.23
" AID GROUP " SH.P.K. 600921383 PRISHTINË 1 PRISHTINË SH.P.K. 510.19 125.00 292.27 176.38 0.00 0.00 0.00 978.84
" AJANI " SH.P.K. 601604243 FERIZAJ FERIZAJ SH.P.K. 16,239.63 0.00 2,943.79 791.42 0.00 9.00 1.17 19,985.01
" AKT4CONSULTING " SH.P.K. 600997889 PRISHTINË 2 PRISHTINË SH.P.K. 0.00 0.00 26.19 0.00 0.00 0.00 0.00 26.19
" ALB TELECOMMUNICATION " L.L.C. 600856374 PRISHTINË 2 PRISHTINË SH.P.K. 74,946.69 0.00 27,421.47 49,548.49 0.00 0.00 0.00 151,916.65

Totali: 29050