EMRI I tatimpaguesi Numri fiskal Regjioni Komuna Lloji i kompanise Tatimi Gjoba Ndëshkimi Interesi Pensioni-Baza Pensioni-Ndëshkimi Pensioni-Interesi Totali
ALDI CONSTRUCTION L.L.C. 600722525 PRISHTINË 1 PRISHTINË SH.P.K. 150,361.32 5,375.00 106,473.74 79,175.31 48,995.10 47,561.48 45,109.03 477,675.98
" DALEKOVOD " D.D. - BRANCH OF KOSOVA 810534421 PRISHTINË 2 PRISHTINË Kompani e huaj 280,145.89 3,125.00 122,053.22 75,521.23 0.00 0.00 0.00 477,720.34
Union -Trade SH.P.K. 810774564 PRISHTINË 1 PODUJEVË SH.P.K. 311,123.13 7,250.00 53,214.84 82,535.77 154.80 18.48 20.50 447,067.52
Grichting Valterio SA Përfaqësia në Kosovë 600242284 GJILAN GJILAN Kompani e huaj 157,363.85 1,000.00 77,630.56 217,859.05 0.00 0.00 0.00 452,853.46
Newko Llamkos Steel L.L.C. 600526505 MITROVICË VUSHTRRI SH.P.K. 20,641.03 0.00 9,621.04 37,437.01 158,843.11 21,672.00 179,938.91 428,153.10
LORIK JASHARI 600986808 FERIZAJ FERIZAJ Individual 125,596.77 0.00 116,749.47 163,611.21 0.00 10,440.00 11,697.12 428,094.57
N.T."Bashkimi" 600063028 PRIZREN 1 DRAGASH Individual 154,214.29 1,125.00 68,052.40 193,210.91 4,151.49 1,870.70 5,112.43 426,612.22
SH.A. KOSOVARJA 600653481 PRISHTINË 2 PRISHTINË Ortakëria e përgj. 0.00 0.00 29,595.34 285,567.28 15,905.25 7,970.49 88,344.22 427,382.58
Kolegji Universitarë ,, Victory " 600309232 PRISHTINË 1 PRISHTINË SH.P.K. 122,789.24 0.00 15,621.20 74,621.68 110,236.48 15,773.38 87,081.58 426,123.56
N.SH. " LINORI " 600891940 PRISHTINË 2 FUSHË KOSOVË Individual 233,494.64 2,125.00 116,048.36 65,979.88 1,900.00 243.00 490.00 418,155.88
ECCOBET SH.P.K. 810873043 PRISHTINË 2 PRISHTINË SH.P.K. 57,958.97 176,000.00 178,891.90 1,879.72 926.00 41.67 27.09 239,725.35
" SOCIETE GENERALE " SH.P.K. 600513643 PRISHTINË 3 PRISHTINË SH.P.K. 171,618.57 0.00 155,718.98 83,088.29 0.00 0.00 0.00 410,425.84
Kompania Kosovare Për Distribuim Dhe Furnizim Me Energji Elektrike - 810799364 DTM PRISHTINË Shoqëri akcionare 315,167.20 0.00 46,911.08 30,969.42 0.00 0.00 0.00 393,047.70
" ARAGOSTA GROUP " SH.P.K. 600465365 PRISHTINË 3 PRISHTINË SH.P.K. 155,453.08 1,500.00 90,854.21 137,778.54 0.00 0.00 0.00 384,085.83
''MGI'' D.O.O. 600998986 MITROVICË MITROVICË VERIORE SH.P.K. 200,807.21 250.00 136,734.95 47,425.01 0.00 0.00 0.00 384,967.17

Totali: 28794