EMRI I tatimpaguesi Numri fiskal Regjioni Komuna Lloji i kompanise Tatimi Gjoba Ndëshkimi Interesi Pensioni-Baza Pensioni-Ndëshkimi Pensioni-Interesi Totali
ORDINANCA KIRURGJIKE"KIRURGJI-A" 600583951 PRISHTINË 3 PRISHTINË Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.55 0.46 3.01
Hatushe Veseli 811025312 FERIZAJ SHTIME Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.55 0.46 3.01
Freskia SH.P.K. 811014026 MITROVICË SKENDERAJ SH.P.K. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.83 1.18 3.01
ARBENITË BEGAJ B.I. 810096653 PRISHTINË 3 PRISHTINË Individual 0.01 0.00 1.82 1.18 0.00 0.00 0.00 3.01
"3B CONSTRUCTION" SH.P.K 601089718 PRIZREN 1 PRIZREN SH.P.K. 0.00 0.00 2.45 0.57 0.00 0.00 0.00 3.02
Yllka Kçiku B.I. 811209916 GJILAN GJILAN Individual 0.00 0.00 2.67 0.35 0.00 0.00 0.00 3.02
D.P.Z. Frizer për Meshkuj " EDI " 601250997 MITROVICË SKENDERAJ Individual 0.00 0.00 2.67 0.35 0.00 0.00 0.00 3.02
Arbehar Kaja B.I. 810242537 GJAKOVË GJAKOVË Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.60 0.42 3.02
Modateks O.P. 810276726 GJILAN GJILAN Ortakëria e përgj. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.64 2.38 3.02
" ADX Treuhand " SH.P.K. 601172430 PEJË PEJË SH.P.K. 0.01 0.00 2.42 0.59 0.00 0.00 0.00 3.02
D.P.T. " Leoni " 600298740 GJILAN KAMENICË Individual 0.00 0.00 2.66 0.37 0.00 0.00 0.00 3.03
N.T.SH. ,, Syri " 600034300 MITROVICË SKENDERAJ Individual 0.00 0.00 1.78 1.25 0.00 0.00 0.00 3.03
D.P.T. ,,DITI" 601061104 FERIZAJ SHTIME Individual 0.00 0.00 2.66 0.37 0.00 0.00 0.00 3.03
Qëndresa Veliu B.I. 810211110 PRISHTINË 2 PRISHTINË Individual 0.01 0.00 1.83 1.19 0.00 0.00 0.00 3.03
Ordinanca Stomatologjike " Komonident" 600315916 PRISHTINË 1 PRISHTINË Individual 0.00 0.00 2.68 0.35 0.00 0.00 0.00 3.03

Totali: 28782