EMRI I tatimpaguesi Numri fiskal Regjioni Komuna Lloji i kompanise Tatimi Gjoba Ndëshkimi Interesi Pensioni-Baza Pensioni-Ndëshkimi Pensioni-Interesi Totali
" POYRY SCHWEIZ AG " BRANCH IN KOSOVO 810117665 PRISHTINË 1 PRISHTINË Kompani e huaj 0.00 0.00 124.13 27.35 0.00 0.00 0.00 151.48
TREVENTI GROUP SH.P.K. 810843997 PRISHTINË 1 PRISHTINË SH.P.K. 0.00 0.00 36.30 0.00 0.00 0.00 0.00 36.30
N.T.P. ,,BLITTA" 600700670 FERIZAJ FERIZAJ Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 30.00 3.60 5.40 39.00
N.T.SH."GOOGLE SHOP" 601209134 PRIZREN 2 RAHOVEC Individual 0.00 0.00 2.34 1.52 0.00 0.00 0.00 3.86
EBILOT GJIKOLLI B.I. 601573563 PEJË PEJË Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.75 0.36 3.11
O.S. " Prodent " 600045646 PRISHTINË 3 PRISHTINË Individual 0.00 0.00 124.40 16.17 0.00 0.00 0.00 140.57
ELVIS KADUSHA B.I. 810117376 PEJË PEJË Individual 0.00 0.00 3.12 0.39 0.00 0.00 0.00 3.51
" EKO " SH.P.K. 601303283 MITROVICË SKENDERAJ SH.P.K. 0.00 0.00 32.06 16.03 0.00 0.00 0.00 48.09
N.SH.T." K - D TRANS " 600666731 PRISHTINË 1 PRISHTINË Individual 0.00 0.00 9.18 1.19 0.00 3.10 0.40 13.87
'' GeoVlera '' Sh.p.k. 810130980 PRISHTINË 2 FUSHË KOSOVË SH.P.K. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40.00 6.76 46.76
LONA SHPED 810303892 FERIZAJ FERIZAJ SH.P.K. 0.00 0.00 16.20 0.00 0.00 0.00 0.00 16.20
TOTAL SH.P.K. 811186015 GJILAN GJILAN SH.P.K. 0.00 0.00 8.85 0.00 0.00 0.00 0.00 8.85
Ljubiša Rakic B.I. 811124239 MITROVICË ZVEÇAN Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 34.00 1.70 1.10 36.80
Eroll Radosta B.I. 810164773 GJAKOVË GJAKOVË Individual 0.00 0.00 10.80 1.44 0.00 0.00 0.00 12.24
" FERMA - AGIMI " SH.P.K. 810159584 PRIZREN 1 MALISHEVË SH.P.K. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 0.39 3.39

Totali: 28541