EMRI I tatimpaguesi Numri fiskal Regjioni Komuna Lloji i kompanise Tatimi Gjoba Ndëshkimi Interesi Pensioni-Baza Pensioni-Ndëshkimi Pensioni-Interesi Totali
" GAMA " SH.P.K. 810166670 DTM FERIZAJ SH.P.K. 610.21 0.00 77.17 34.12 0.00 24.68 16.04 762.22
Euro Star SH.P.K. 810775067 DTM PODUJEVË SH.P.K. 78,664.90 0.00 9,572.01 3,369.10 0.00 0.00 0.00 91,606.01
Arjeta Group SH.P.K. 811014282 DTM SKENDERAJ SH.P.K. 0.00 125.00 125.00 0.00 0.00 0.00 0.00 125.00
Kujtesa Net SH.P.K. 810547862 DTM PRISHTINË SH.P.K. 27,615.46 0.00 3,277.32 2,132.49 0.00 0.00 0.00 33,025.27
Sportina & Albi 810792657 DTM PRISHTINË SH.P.K. 0.00 0.00 947.81 98.93 0.00 0.00 0.00 1,046.74
KRU"BIFURKACIONI"SH.A. 810663353 DTM FERIZAJ Shoqëri akcionare 9,911.63 0.00 594.72 386.58 0.00 0.00 0.00 10,892.93
Prima Tobacco L.L.C. 810545949 DTM PRISHTINË SH.P.K. 63.00 0.00 5.04 3.28 0.00 0.00 0.00 71.32
" REAL SPORT " SH.P.K. 600511374 DTM JUNIK SH.P.K. 0.04 0.00 57.40 61.74 0.00 0.00 0.00 119.18
BUÇAJ SH.P.K. 810535990 DTM GRAÇANICË SH.P.K. 0.00 0.00 4,043.98 0.00 0.00 0.00 0.00 4,043.98
Union SH.P.K. 811250828 DTM VUSHTRRI SH.P.K. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 49.18 31.97 81.15
K.P.T.Sh.Autogeni - Ada -Gas Company SH.P.K. 810273409 DTM GJILAN SH.P.K. 0.00 0.00 12,427.82 6,766.33 0.00 0.00 0.00 19,194.15
Alma SH.P.K. 810534025 DTM GRAÇANICË SH.P.K. 0.00 0.00 5.61 3.65 0.00 6.11 3.97 19.34
Poligoni I Shenjëtarisë Katana SH.P.K. 810727406 DTM OBILIQ SH.P.K. 19,403.06 0.00 454.61 295.50 0.00 0.00 0.00 20,153.17
Tobacco Holding Group SH.P.K. 810518988 DTM GRAÇANICË SH.P.K. 0.00 0.00 456.02 0.00 0.00 0.00 0.00 456.02
DARDAFON.net L.L.C. 810745416 DTM FUSHË KOSOVË SH.P.K. 9,333.32 0.00 4,042.49 2,627.59 0.00 0.00 0.00 16,003.40

Totali: 28541