EMRI I tatimpaguesi Numri fiskal Regjioni Komuna Lloji i kompanise Tatimi Gjoba Ndëshkimi Interesi Pensioni-Baza Pensioni-Ndëshkimi Pensioni-Interesi Totali
ALBTOURS VAS TOUROPERATOR SH.P.K. 810808678 DTM PRISHTINË SH.P.K. 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00
ENKA INSAAT VE SANAYI A.S. - KOSOVO BRANCH Dega në Kosovë 810802331 DTM PRISHTINË Kompani e huaj 665,046.03 4,000.00 326,750.14 210,187.96 0.00 0.00 0.00 1,201,984.13
Bechtel International INC Kosovo Branch Dega në Kosovë 810802323 DTM PRISHTINË Kompani e huaj 665,046.03 4,000.00 326,750.14 210,187.96 0.00 0.00 0.00 1,201,984.13
Muhamet Maloku B.I. 810428210 DTM PODUJEVË Individual 79,439.74 0.00 7,454.30 4,845.36 0.00 0.00 0.00 91,739.40
M & Sillosi SH.P.K. 810502783 DTM RAHOVEC SH.P.K. 0.00 0.00 2,478.72 595.36 0.00 0.00 0.00 3,074.08
CIMA 810796328 DTM FUSHË KOSOVË SH.P.K. 18,405.46 0.00 18,580.38 7,420.51 5,045.05 5,877.76 3,911.47 59,240.63
Hil Group 810516239 DTM PRISHTINË SH.P.K. 4.85 0.00 0.40 0.24 0.00 0.00 0.00 5.49
K.R.U. " MITROVICA" SH.A. 600338033 DTM MITROVICË Shoqëri akcionare 11,534.10 0.00 2,347.68 4,468.27 0.00 0.00 0.00 18,350.05
Banka Kombëtare Tregtare Kosovë SH.A. 810543399 DTM PRISHTINË Kompani e huaj 0.00 500.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00
AXA SH.P.K. 810812893 DTM PRISHTINË SH.P.K. 397.22 0.00 15.92 10.32 658.56 26.37 17.12 1,125.51
Trokadero SH.P.K. 810196742 DTM PRISHTINË SH.P.K. 25,658.12 0.00 8,637.70 2,125.54 0.00 0.00 0.00 36,421.36
Astrit Bucaliu 810662412 FERIZAJ FERIZAJ Individual 1,235.59 0.00 49.44 32.12 0.00 0.00 0.00 1,317.15
N.T.SH. ,, ARI " 600812467 FERIZAJ FERIZAJ Individual 140.96 0.00 5.64 3.68 0.00 0.00 0.00 150.28
Afrim Bega B.I. 811359224 FERIZAJ FERIZAJ Individual 5.70 0.00 2.76 0.52 0.00 0.00 0.00 8.98
HAZIR AVDYLI B.I. 810190413 FERIZAJ FERIZAJ Individual 0.00 125.00 125.00 0.00 0.00 0.00 0.00 125.00

Totali: 28782