EMRI I tatimpaguesi Numri fiskal Regjioni Komuna Lloji i kompanise Tatimi Gjoba Ndëshkimi Interesi Pensioni-Baza Pensioni-Ndëshkimi Pensioni-Interesi Totali
D.P.SH. " V.I.P. " 600170815 GJILAN GJILAN Individual 137,895.63 0.00 91,620.47 35,271.90 6,917.42 5,724.99 3,396.97 280,827.38
N.T.SH. " K Kamberi" 600111885 GJILAN GJILAN Individual 124,466.56 1,500.00 31,116.53 110,637.20 22,871.50 5,665.50 18,591.91 313,349.20
CIMA 810796328 DTM FUSHË KOSOVË SH.P.K. 13,819.21 0.00 18,258.74 7,211.45 0.00 5,588.12 3,723.21 48,600.73
ENVER MALOKU 601057913 PRISHTINË 3 NOVOBËRDË Individual 33,856.78 250.00 23,969.79 17,164.05 9,112.13 5,568.05 4,219.42 93,890.22
Jahi Ramadani B.I. 810271841 GJILAN GJILAN Individual -4,111.44 0.00 50,982.41 29,963.06 195.00 5,504.51 3,323.62 85,857.16
NPSH,,Beli-Com" 600384771 GJILAN VITI Individual 394.22 0.00 1,319.93 919.60 2,644.22 5,414.13 8,468.11 19,160.21
N.P.Z. " FITIMI " 600206868 FERIZAJ SHTIME Individual 36,691.18 750.00 16,413.03 18,113.35 12,945.12 5,361.87 7,140.21 96,664.76
Aziz Haxhiu 810672487 GJILAN VITI Individual 23,621.57 1,625.00 19,001.91 8,009.22 13,461.45 5,335.14 5,666.87 75,096.16
D.P.H."ZERO PLUS" 600588927 PRISHTINË 2 PRISHTINË Individual 40,629.69 250.00 25,478.03 17,111.74 8,660.54 5,320.42 3,975.19 101,175.61
N.T.P."Albani-Comerc AR" 600538873 PRISHTINË 1 PRISHTINË Individual 111,983.55 750.00 54,985.25 131,143.62 11,439.40 5,315.61 13,388.13 328,255.56
N.T.P." BLERA " 600595493 PRISHTINË 1 PRISHTINË Individual 31,905.95 550.00 25,655.50 11,736.15 6,605.42 5,209.22 2,290.56 83,402.80
P.P. TELEKOMUNIKACIJE 028 600577623 MITROVICË MITROVICË Individual 256,132.19 2,500.00 160,852.11 126,923.11 8,400.00 5,208.00 4,363.80 561,879.21
N.T. " Market Tonka " 600147749 PEJË PEJË Individual 19,585.08 1,000.00 5,387.33 15,042.87 16,583.12 5,198.42 17,882.38 79,679.20
" ER-HERTICA " SH.P.K. 600442256 PRISHTINË 1 PRISHTINË SH.P.K. 239,303.27 1,825.00 147,513.36 123,792.74 7,840.00 5,177.60 3,591.04 527,218.01
N.T. " INTER " 600596201 PEJË ISTOG Individual 89,351.40 2,000.00 25,155.82 18,238.69 10,846.56 5,169.47 4,169.33 152,931.27

Totali: 28586