EMRI I tatimpaguesi Numri fiskal Regjioni Komuna Lloji i kompanise Tatimi Gjoba Ndëshkimi Interesi Pensioni-Baza Pensioni-Ndëshkimi Pensioni-Interesi Totali
Beni 810636201 PRIZREN 1 SUHAREKË SH.P.K. 305.16 1,000.00 1,036.60 27.72 0.00 0.00 0.00 1,369.48
Eroll Radosta B.I. 810164773 GJAKOVË GJAKOVË Individual 0.00 0.00 10.80 1.44 0.00 0.00 0.00 12.24
METAL LAÇI 811182451 FERIZAJ FERIZAJ SH.P.K. 6,121.60 0.00 346.10 224.95 0.00 0.00 0.00 6,692.65
ARBEN NAFEZI B.I. 810014035 PRIZREN 1 DRAGASH Individual 0.00 0.00 14.85 3.90 0.00 0.00 0.00 18.75
N.SH. " AKORDI " 601088827 PRISHTINË 3 PRISHTINË Individual 12.30 0.00 0.60 0.40 0.00 0.00 0.00 13.30
" HOTEL BOREA " SH.P.K. 810112665 PEJË PEJË SH.P.K. 0.01 0.00 13.07 1.70 0.00 0.00 0.00 14.78
" Vetoni Decor " SH.P.K. 810069410 PRISHTINË 1 PRISHTINË SH.P.K. 0.01 0.00 3.73 2.42 0.00 0.00 0.00 6.16
Serhat Osmani 810258097 GJILAN GJILAN Individual 0.00 250.00 436.50 0.00 0.00 0.00 0.00 436.50
" G-Company " SH.P.K. 810057217 PRISHTINË 2 PRISHTINË SH.P.K. 0.00 0.00 5.25 0.00 0.00 0.00 0.00 5.25
RAMADAN SLLAMNIKU B.I. 810105272 PRISHTINË 3 LIPJAN Individual 28,066.02 0.00 3,073.23 912.15 0.00 0.00 0.00 32,051.40
Ramiz Demiraj B.I. 810978257 PRIZREN 1 PRIZREN Individual 0.01 0.00 2.84 0.37 0.00 0.00 0.00 3.22
TEUTA STEEL SH.P.K. 811188037 GJILAN GJILAN SH.P.K. 0.00 0.00 25.14 0.00 0.00 0.00 0.00 25.14
VELI COMERC SH.P.K. 811046962 FERIZAJ FERIZAJ SH.P.K. 0.00 0.00 3.17 2.06 0.00 0.00 0.00 5.23
B2B Consulting 810797756 PRISHTINË 3 PRISHTINË SH.P.K. 0.00 0.00 234.15 2.85 0.00 0.00 0.00 237.00
Mensur Bequku B.I. 811275909 PRISHTINË 2 GLLOGOC Individual 81.90 0.00 4.10 2.65 0.00 0.00 0.00 88.65

Totali: 28794