EMRI I tatimpaguesi Numri fiskal Regjioni Komuna Lloji i kompanise Tatimi Gjoba Ndëshkimi Interesi Pensioni-Baza Pensioni-Ndëshkimi Pensioni-Interesi Totali
Ismail Arifi B.I. 811001007 PRIZREN 1 PRIZREN Individual 0.01 0.00 7.16 0.93 0.00 0.00 0.00 8.10
Kombi Taxi - Adem Visoka 811354951 PRISHTINË 3 PRISHTINË Individual 13.18 0.00 0.52 0.36 0.00 0.00 0.00 14.06
Florije Vorfaj B.I. 810946238 PRISHTINË 1 PRISHTINË Individual 0.00 750.00 750.00 0.00 0.00 0.00 0.00 750.00
N.T. " Tina Traid " 600141163 GJILAN GJILAN Individual 0.00 125.00 125.00 0.00 0.00 0.00 0.00 125.00
N.Sh. - Bastore Sportive ,,Eurofutboll" 600057245 PRIZREN 1 PRIZREN SH.P.K. 0.00 4,750.00 4,940.17 251.24 0.00 0.00 0.00 5,191.41
N.T.P. " L & L -S " 600713706 PRISHTINË 2 OBILIQ Individual 0.00 125.00 125.00 0.00 0.00 0.00 0.00 125.00
ATDHETARE GASHI B.I. 810145096 PRISHTINË 1 PRISHTINË Individual 22.50 0.00 0.92 0.60 0.00 0.00 0.00 24.02
D.P.H. Hot " Caffe " 600226791 MITROVICË VUSHTRRI Individual 0.00 250.00 250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 250.00
N.P.T. "BURIMI - B" 600918108 PRIZREN 2 PRIZREN Individual 41.96 0.00 9.66 1.89 0.00 0.00 0.00 53.51
" ROYAL NARGILA LOUNGE " SH.P.K. 810170580 PRISHTINË 2 FUSHË KOSOVË SH.P.K. 0.00 1,625.00 1,625.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,625.00
MIRLINDA UKA B.I. 810024521 MITROVICË SKENDERAJ Individual 0.00 125.00 125.00 0.00 0.00 0.00 0.00 125.00
BLERO - T SH.P.K. 810751116 PEJË PEJË SH.P.K. 0.00 2,000.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00
MYELINE 810868218 PRISHTINË 1 PRISHTINË SH.P.K. 0.00 2,750.00 2,750.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,750.00
Voca O.P. 810358681 PRISHTINË 3 MITROVICË Ortakëria e përgj. 0.00 250.00 250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 250.00
" VLERA-A " SH.P.K. 811188293 GJILAN GJILAN SH.P.K. 0.00 241.09 241.09 0.00 0.00 0.00 0.00 241.09

Totali: 29050