EMRI I tatimpaguesi Numri fiskal Regjioni Komuna Lloji i kompanise Tatimi Gjoba Ndëshkimi Interesi Pensioni-Baza Pensioni-Ndëshkimi Pensioni-Interesi Totali
" TH- RRON " SH.P.K. 810170366 PRISHTINË 1 PRISHTINË SH.P.K. 87.60 0.00 16.87 3.51 0.00 0.00 0.00 107.98
N.SH. " NB Consulting " 600278396 MITROVICË VUSHTRRI Individual 669.60 0.00 26.80 17.40 0.00 0.00 0.00 713.80
Euro Game SH.P.K. 811268293 PRIZREN 1 SUHAREKË SH.P.K. 12,762.60 2,000.00 6,843.96 970.42 0.00 0.00 0.00 20,576.98
" LUANI - SG " SH.P.K. 810178055 PEJË PEJË SH.P.K. 900.56 0.00 36.04 23.40 0.00 0.00 0.00 960.00
N.T.P. " MARKET NOARI " 601264493 GJILAN GJILAN Individual 0.00 125.00 125.00 0.00 0.00 0.00 0.00 125.00
Jusaj Metal SH.P.K. 810751439 PEJË PEJË SH.P.K. 0.00 3,000.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00
Arton Ymeri B.I. 810950750 PRISHTINË 1 PRISHTINË Individual 0.00 125.00 125.00 0.00 0.00 0.00 0.00 125.00
NEW PUBLIC SH.P.K. 811288225 PRISHTINË 3 PRISHTINË SH.P.K. 0.00 125.00 125.00 0.00 0.00 0.00 0.00 125.00
MERGIM KRASNIQI B.I. 810171116 PRISHTINË 1 PRISHTINË Individual 67.44 0.00 2.68 1.76 0.00 0.00 0.00 71.88
" ELVAN 2020 " SH.P.K. 810131491 GJAKOVË GJAKOVË SH.P.K. 37.50 0.00 3.02 0.96 0.00 0.00 0.00 41.48
Halit Muslija B.I. 810030619 GJAKOVË GJAKOVË Individual 0.00 0.00 2.37 1.54 0.00 0.00 0.00 3.91
'' BERATI '' SH.P.K. 810159419 PRISHTINË 2 FUSHË KOSOVË SH.P.K. 7.40 0.00 0.28 0.20 0.00 0.00 0.00 7.88
"GEO - KAD" SH.P.K. 810194704 GJAKOVË GJAKOVË SH.P.K. 0.00 0.00 2.70 1.75 0.00 0.00 0.00 4.45
Diedon Skeja B.I. 810997140 PRIZREN 1 PRIZREN Individual 820.64 0.00 32.84 21.32 0.00 0.00 0.00 874.80
Driton I. Hoxha 810440777 PRISHTINË 1 PODUJEVË Individual 13.52 0.00 0.56 0.36 0.00 0.00 0.00 14.44

Totali: 28782