EMRI I tatimpaguesi Numri fiskal Regjioni Komuna Lloji i kompanise Tatimi Gjoba Ndëshkimi Interesi Pensioni-Baza Pensioni-Ndëshkimi Pensioni-Interesi Totali
Mensur Bequku B.I. 811275909 PRISHTINË 2 GLLOGOC Individual 81.90 0.00 4.10 2.65 0.00 0.00 0.00 88.65
Konto Audit SH.P.K. 810852211 PRISHTINË 3 PRISHTINË SH.P.K. 0.00 0.00 62.40 0.00 0.00 0.00 0.00 62.40
D.SH. " DA'ART-PICTURE " 600495883 PRISHTINË 1 PRISHTINË Individual 0.00 0.00 221.40 0.00 0.00 0.00 0.00 221.40
Musli Ibrahimi 810288549 PRIZREN 1 DRAGASH Individual 0.00 125.00 125.00 0.00 0.00 0.00 0.00 125.00
" Lykens M2 Design " SH.P.K. 601080922 FERIZAJ FERIZAJ SH.P.K. 0.00 0.00 25.89 0.00 0.00 0.00 0.00 25.89
" ENDELUS " SH.P.K. 810009929 PRISHTINË 1 PRISHTINË SH.P.K. 123.17 125.00 154.68 6.81 0.00 0.00 0.00 284.66
"NAIM A. GASHI" SH.P.K. 810055443 PRISHTINË 3 PRISHTINË SH.P.K. 0.00 0.00 10.88 0.00 0.00 0.00 0.00 10.88
Gzim Muharremi B.I. 811299496 PRISHTINË 1 PRISHTINË Individual 31.50 0.00 1.60 1.00 0.00 0.00 0.00 34.10
XHAVIT MAHMUTI B.I. 601524102 FERIZAJ SHTIME Individual 0.01 0.00 2.38 1.54 0.00 0.00 0.00 3.93
Hajdin Mehana B.I. 810570780 MITROVICË MITROVICË Individual 0.00 125.00 125.00 0.00 0.00 0.00 0.00 125.00
Klinika Amerikane SH.P.K. 810243262 PRISHTINË 3 PRISHTINË SH.P.K. 23,583.92 3,000.00 19,966.50 3,330.44 0.00 0.00 0.00 46,880.86
Enha Profile SH.P.K. 811052612 FERIZAJ FERIZAJ SH.P.K. 0.00 0.00 9.74 6.40 0.00 0.00 0.00 16.14
Mehmedali Arapi B.I. 810599467 PRIZREN 2 PRIZREN Individual 3.26 0.00 0.15 0.10 0.00 0.00 0.00 3.51
" GEO - GROUP " SH.P.K. 810822876 PRISHTINË 3 PRISHTINË SH.P.K. 0.00 0.00 257.00 0.00 0.00 0.00 0.00 257.00
Xhavit Vllasaliu B.I. 810892811 PRISHTINË 3 GRAÇANICË Individual 335.61 0.00 29.76 19.80 0.00 0.00 0.00 385.17

Totali: 28541