EMRI I tatimpaguesi Numri fiskal Regjioni Komuna Lloji i kompanise Tatimi Gjoba Ndëshkimi Interesi Pensioni-Baza Pensioni-Ndëshkimi Pensioni-Interesi Totali
N.N.P.,,Dekoruesi" 600337829 PRISHTINË 1 PODUJEVË Individual 30,926.03 125.00 16,510.83 13,523.09 14,887.50 8,164.94 7,287.22 91,299.61
"Antika" Sh.p.k. 600184915 PRISHTINË 3 PRISHTINË SH.P.K. 70,381.60 1,625.00 11,942.27 56,676.45 14,857.33 2,160.11 15,578.96 171,596.72
SH.A. UNIMONT 600615069 PRIZREN 1 PRIZREN Shoqëri akcionare 171,617.20 125.00 129,863.52 267,866.03 14,625.95 2,148.51 29,740.09 615,861.30
SH.P.K. 1 MAJI 600532114 PRIZREN 2 RAHOVEC Shoqëri akcionare 3,636.77 125.00 5,001.49 6,849.38 14,622.30 6,682.03 30,149.04 66,941.01
Albing SH.P.K. 810613340 PRIZREN 1 PRIZREN SH.P.K. 147,945.75 0.00 12,301.57 5,709.63 14,569.94 1,683.48 1,302.32 183,512.69
D.P.H. "Toni -1 " 601232036 PRISHTINË 1 PODUJEVË Individual 25,214.18 4,500.00 18,836.09 6,245.69 14,525.00 8,817.26 3,058.52 76,696.74
Jeton Kryeziu B.I. 810328519 GJILAN KAMENICË Individual 47,806.59 0.00 16,450.82 23,348.61 14,487.46 4,278.46 6,506.87 112,878.81
N.N. " Jaha " 600202668 MITROVICË MITROVICË Individual 25,135.90 250.00 5,814.49 5,165.80 14,340.00 3,978.80 3,384.36 57,819.35
" Ndërtimtari " SH.P.K. 600877841 PRISHTINË 1 PRISHTINË SH.P.K. 30,150.44 0.00 6,527.80 13,381.42 14,206.00 5,055.38 6,253.24 75,574.28
Abaz Zeqiri B.I. 810621319 FERIZAJ FERIZAJ Individual 80,103.41 2,000.00 35,163.25 25,850.08 14,201.14 2,932.51 5,314.88 163,565.27
N.Sh.Produkcioni " EMRA-COM" 600319926 PRISHTINË 1 PRISHTINË Individual 242,130.35 625.00 155,227.22 136,540.85 14,186.00 7,498.21 7,595.34 563,177.97
K.B. KOOPERIMI 600622600 PRIZREN 1 SUHAREKË Shoqëri akcionare 20,441.89 125.00 17,326.19 40,027.50 14,097.36 7,226.86 24,604.18 123,723.98
Unio - Commerce SH.P.K. 810308454 FERIZAJ HANI I ELEZIT SH.P.K. 4,818.37 1,000.00 1,558.13 665.72 14,075.90 1,601.88 2,020.01 24,740.01
Agron Ar. Berisha B.I. 810655897 FERIZAJ FERIZAJ Individual 75,570.05 125.00 10,703.96 44,428.95 13,806.40 2,048.91 8,811.69 155,369.96
D.P.H. " BATUSHA " 601561683 PRISHTINË 1 PRISHTINË Individual 101,022.46 250.00 62,884.09 34,541.00 13,800.00 8,556.00 4,647.60 225,451.15

Totali: 28782