EMRI I tatimpaguesi Numri fiskal Regjioni Komuna Lloji i kompanise Tatimi Gjoba Ndëshkimi Interesi Pensioni-Baza Pensioni-Ndëshkimi Pensioni-Interesi Totali
N.N.P.,,Dekoruesi" 600337829 PRISHTINË 1 PODUJEVË Individual 29,380.95 125.00 15,379.21 12,519.09 14,887.50 8,164.94 7,287.22 87,618.91
"Antika" Sh.p.k. 600184915 PRISHTINË 3 PRISHTINË SH.P.K. 70,381.60 1,625.00 11,942.27 56,218.89 14,857.33 2,160.11 15,482.40 171,042.60
SH.A. UNIMONT 600615069 PRIZREN 1 PRIZREN Shoqëri akcionare 171,617.20 125.00 129,863.52 267,663.95 14,625.95 2,147.65 29,645.12 615,563.39
SH.P.K. 1 MAJI 600532114 PRIZREN 2 RAHOVEC Shoqëri akcionare 3,636.77 125.00 5,001.49 6,849.38 14,622.30 6,682.03 30,053.98 66,845.95
D.P.H. "Toni -1 " 601232036 PRISHTINË 1 PODUJEVË Individual 25,214.18 4,500.00 18,826.37 6,212.21 14,525.00 8,796.62 3,012.53 76,586.91
N.N. " Jaha " 600202668 MITROVICË MITROVICË Individual 25,135.90 250.00 5,813.04 5,002.49 14,340.00 3,978.80 3,291.15 57,561.38
" Ndërtimtari " SH.P.K. 600877841 PRISHTINË 1 PRISHTINË SH.P.K. 30,150.44 0.00 6,527.80 13,381.42 14,206.00 5,055.38 6,253.24 75,574.28
N.Sh.Produkcioni " EMRA-COM" 600319926 PRISHTINË 1 PRISHTINË Individual 242,130.35 625.00 155,227.22 136,540.85 14,186.00 7,498.21 7,595.34 563,177.97
K.B. KOOPERIMI 600622600 PRIZREN 1 SUHAREKË Shoqëri akcionare 20,441.89 125.00 17,326.19 39,895.00 14,097.36 7,226.86 24,517.40 123,504.70
Unio - Commerce SH.P.K. 810308454 FERIZAJ HANI I ELEZIT SH.P.K. 4,818.37 1,000.00 1,542.59 634.40 14,075.90 1,558.26 1,928.51 24,558.03
Jeton Kryeziu B.I. 810328519 GJILAN KAMENICË Individual 46,884.23 0.00 16,311.07 23,050.51 13,825.46 4,238.74 6,399.78 110,709.79
Agron Ar. Berisha B.I. 810655897 FERIZAJ FERIZAJ Individual 75,570.05 125.00 10,703.96 43,937.71 13,806.40 2,048.91 8,721.98 154,789.01
D.P.H. " BATUSHA " 601561683 PRISHTINË 1 PRISHTINË Individual 101,022.46 250.00 62,884.09 34,541.00 13,800.00 8,556.00 4,647.60 225,451.15
D.P.H. " REHATIA " 600165353 PRISHTINË 2 FUSHË KOSOVË Individual 72,795.59 1,250.00 44,872.51 39,619.11 13,792.71 6,201.27 7,623.66 184,904.85
Abaz Zeqiri B.I. 810621319 FERIZAJ FERIZAJ Individual 80,026.79 2,000.00 35,119.71 25,327.93 13,782.14 2,892.83 5,214.33 162,363.73

Totali: 28586