EMRI I tatimpaguesi Numri fiskal Regjioni Komuna Lloji i kompanise Tatimi Gjoba Ndëshkimi Interesi Pensioni-Baza Pensioni-Ndëshkimi Pensioni-Interesi Totali
Ndërmarrja Ndërtimore dhe Transportuese Vishi 600561569 FERIZAJ KAÇANIK Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23.97 383.08 407.05
Leonard Dreni B.I. 810203141 GJAKOVË GJAKOVË Individual 0.01 0.00 4.96 3.47 0.00 4.48 0.82 13.74
N.T. " Chanell - A " 601144554 GJILAN GJILAN Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.55 0.64 3.19
Valon Mulhaxha B.I. 810418477 PEJË PEJË Individual 0.00 0.00 28.90 5.22 0.00 0.00 0.00 34.12
N.T.,,Liridoni" 600553847 PRIZREN 2 RAHOVEC Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.82 57.74 59.56
ALESSANDRA PAOLINI 811285198 PRISHTINË 2 FUSHË KOSOVË Individual 655.92 0.00 95.75 162.84 0.00 0.00 0.00 914.51
N.T." RAKOVICA B&G " 600936960 PRISHTINË 3 PRISHTINË Individual 0.00 0.00 0.00 10.53 0.00 0.00 0.00 10.53
Nezir Tolaj B.I. 810411439 PEJË PEJË Individual 504.00 0.00 137.66 216.99 0.00 0.00 0.00 858.65
BUJAR TAHIRI B.I. 601005574 MITROVICË MITROVICË Individual 515.08 0.00 165.48 206.89 0.00 35.45 7.08 929.98
N.T.P." METI " 600384284 PRISHTINË 3 PRISHTINË Individual 571.71 0.00 278.43 451.50 0.00 124.80 36.00 1,462.44
Arment Brahimi B.I. 810356429 MITROVICË MITROVICË Individual 0.01 251.85 514.13 78.08 0.00 86.19 25.62 704.03
N.T. "Tunimex" Sh.p.k. 600029418 PRIZREN 1 PRIZREN SH.P.K. 6,231.57 250.00 3,863.42 3,665.28 0.00 0.00 0.00 13,760.27
Mutafçi SH.P.K. 600495726 PRISHTINË 3 PRISHTINË SH.P.K. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.50 0.63 3.13
" MIT ELEKTRIKA " SH.P.K. 600429452 PRISHTINË 1 PRISHTINË SH.P.K. 9,962.90 0.00 2,085.49 3,475.52 0.00 0.00 0.00 15,523.91
Ramadan Bajrami B.I. 810364208 FERIZAJ KAÇANIK Individual 0.00 0.00 3.61 0.90 0.00 4.20 1.05 9.76

Totali: 28782