EMRI I tatimpaguesi Numri fiskal Regjioni Komuna Lloji i kompanise Tatimi Gjoba Ndëshkimi Interesi Pensioni-Baza Pensioni-Ndëshkimi Pensioni-Interesi Totali
D.P.H. " PLUTON " 600293716 FERIZAJ FERIZAJ Individual 473.69 0.00 211.67 719.44 0.00 0.00 0.00 1,404.80
" TONI COMPANY " SH.P.K. 600480793 MITROVICË VUSHTRRI SH.P.K. 14,143.67 625.00 6,870.26 10,559.67 0.00 0.00 0.00 31,573.60
NTHPSH " TONI COMMERCE " 600369153 PRISHTINË 1 PRISHTINË Individual 0.00 0.00 71.28 12.52 0.00 0.00 0.00 83.80
N.T.P." NES-PETROL " 600202626 PRISHTINË 1 PODUJEVË Individual 5,438.10 625.00 3,081.34 1,624.12 0.00 0.00 0.00 10,143.56
D.T.Z "ARTI" 600996336 GJAKOVË GJAKOVË Individual 0.00 0.00 99.04 49.57 0.00 97.50 45.03 291.14
Ndërmarrja Ndërtimore dhe Transportuese Vishi 600561569 FERIZAJ KAÇANIK Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23.97 382.14 406.11
Leonard Dreni B.I. 810203141 GJAKOVË GJAKOVË Individual 0.01 0.00 4.96 3.47 0.00 4.48 0.82 13.74
N.T. " Chanell - A " 601144554 GJILAN GJILAN Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.55 0.64 3.19
Valon Mulhaxha B.I. 810418477 PEJË PEJË Individual 0.00 0.00 28.90 5.22 0.00 0.00 0.00 34.12
N.T.,,Liridoni" 600553847 PRIZREN 2 RAHOVEC Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.82 57.72 59.54
ALESSANDRA PAOLINI 811285198 PRISHTINË 2 FUSHË KOSOVË Individual 655.92 0.00 93.27 154.32 0.00 0.00 0.00 903.51
N.T." RAKOVICA B&G " 600936960 PRISHTINË 3 PRISHTINË Individual 0.00 0.00 0.00 10.53 0.00 0.00 0.00 10.53
Nezir Tolaj B.I. 810411439 PEJË PEJË Individual 504.00 0.00 137.66 210.39 0.00 0.00 0.00 852.05
BUJAR TAHIRI B.I. 601005574 MITROVICË MITROVICË Individual 515.08 0.00 165.48 200.19 0.00 35.45 7.08 923.28
N.T.P." METI " 600384284 PRISHTINË 3 PRISHTINË Individual 571.71 0.00 278.43 444.06 0.00 124.80 36.00 1,455.00

Totali: 28541